REGULAMENT Kiss Fm – CAMPANIE PROMOTIONALA " Muta-te in casa pe care ti-o doresti” 2012

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI

 

Campania “Muta-te in casa pe care ti-o doresti” (denumita in cele ce urmeaza „campania”) este organizata de catre:

 

S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Camera B, Sector 6, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4497/2001, cod unic de inregistrare RO13869251, avand IBAN nr. RO68 INGB 0001 0081 5814 8910 deschis la ING Bank, 

 

Si

 

S.C. ALPHA BANK ROMANIA S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 237B, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr J40/28415/1993, cod unic de înregistrare RO 5062063 , avand cont 371131700101, deschis la BNR Centrala

numiti in mod colectiv „Organizatorul/Organizatorii”.

 

Campania se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

 

 SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

 

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pe postul de radio „Kiss FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 57 de orase din Romania, si pe site-ul www.kissfm.ro. 

 

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

 

Campania se va desfasura incepand cu data de 26 septembrie 2012 si pana la data de 9 octombrie 2012, inclusiv, in fiecare zi de luni pana vineri in intervalul orar 07.00- 10.00.

 

 

 SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

 

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Kiss Fm, Cronica Carcotasilor, S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L., Alpha Bank Romania, AlphaCard Enter Visa.

 

 SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

 

a) Concursul “ Muta-te in casa pe care ti-o doresti” se va desfasura in perioada 26 septembrie – 9 octombrie 2012, inclusiv, pe postul de radio KissFM, in fiecare zi de luni pana vineri in intervalul 07.00-10.00 (intervalul de difuzare al matinalului „Cronica Carcotasilor”). Postul de radio poate fi receptionat si pe site-ul www.kissfm.ro. 

b)  Pentru a participa la campanie, ascultatorii Kiss Fm trebuie sa asculte emisiunea matinala Cronica Carcotasilor. Realizatorii emisiunii vor anunta zilnic cuvintele cheie. Inscrierea la concurs se va face prin sms la 0722.20.60.20 cu un mesaj ce va contine versuri compuse de participant, utilizand cuvantele cheie.  Costul unui mesaj expediat catre 0722.20.60.20 are tarif normal si este perceput in functie de tarifele/sms ale operatorului de telecomunicatii din reteaua caruia se expedieaza mesajul.

c) Dintre mesajele primite, realizatorii emisiunii vor selecta mesajul ce contine versurile cele mai inspirate.

d) Participantul care a trimis mesajul ales de realizatorii emisiunii, este apelat in direct si declarat castigator.

e) In cazul in care ascultatorul apelat nu raspunde la telefon, acesta va ramane declarat castigator.  

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE

 

Premiul consta intr-un card AlphaCard Enter Visa alimentat cu 400 lei. 

Pentru a acoperi comisionul de retragere a  numerarului de la ATM-urile Alpha Bank Romania, cardul va contine  401 lei, astfel incat in urma retragerii numerarului, castigatorului sa ii revina cei 400 de lei net. In cazul retragerii de la alte ATM-uri, diferite de Alpha Bank Romania, comisionul aplicat este cel aferent bancii respective.

In cadrul acestei campanii, nu este posibila inlocuirea cardului de debit cu numerar si nici acordarea lui catre terti. In cazul in care castigatorul detine un cont curent cu card atasat la Alpha Bank Romania, nu este necesara emiterea unui nou card, i se va alimenta contul existent cu suma castigata.

Pe parcursul derularii campaniei, se vor oferi in total 10 premii, valoarea totala a premiilor fiind de 4.000 lei. 

Informatii despre AlphaCard Enter Visa:

• card de debit international, dotat cu cip si banda magnetica, emis in RON;

• cardul este gratuit, nu platesti taxa de emitere si nici taxa anuala de administrare;

• comisionul 0% pentru achitarea cumparaturilor cu cardul la comercianti;

 

 Din momentul in care premiile oferite in cadrul Campaniilor nu se mai afla in posesia Organizatorilor, respectiv din momentul incheierii procesului verbal dintre Organizatori si castigator, toate riscurile legate de acestea se transfera la castigator.

 

Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

 Premiul este valabil in cadrul campaniei “ Muta-te in casa pe care ti-o doresti” si este supus eventualelor modificari ulterioare.

 

 SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

La campania “Muta-te in casa pe care ti-o doresti” poate participa orice persoana fizica cu varsta de minim 18 ani, rezidenta fiscal in Romania. 

 

Nu pot participa la promotie angajatii Organizatorilor, ai societatii S.C. SBS Broadcasting Media SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „Kiss FM”), precum si ai celorlalte parti implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III in linie directa si/sau colaterala ale persoanelor mentionate anterior.

 

 

 

  SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Titlul III din Legea 571/2 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Titlul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea revenind in exclusivitate castigatorilor. 

 

Prin simpla participare la Campania Promotionala, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea revenind in exclusivitate castigatorilor. 

 

 SECŢIUNEA 9. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe loc, in direct pe postul de radio „Kiss FM”, urmand sa-i fie colectate datele personale de catre reprezentantul Media Group Services International. 

Reprezentantul Media Group Services International  va contacta castigatorul telefonic, in minim 5 zile lucratoare de la data castigarii. Castigatorul va pune la dispozitia reprezentantului datele personale ce vor fi transmise catre Alpha Bank Romania. Datele personale sunt prelucrate de catre Banca (conform legii 677/2001) in vederea emiterii valabile a cardului de debit AlphaCard Enter Visa.

Premiile campaniei sunt acordate dupa intocmirea formalitatilor necesare de emitere valabila a cardului si de punere in posesie. 

 

Un participant poate fi declarat castigator al unui singur premiu din cadrul campaniei “Alpha Bank si Carcotasii te finanteaza” . In cazul in care un participant se inscrie din nou in campanie, dupa castigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou un premiu.

 

Formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la cea mai apropiata agentie/ sucursala Alpha Bank Romania de domiciliul castigatorului, in minim 15 zile lucratoare si maxim 90 de zile lucratoare de la data castigarii. 

 

 

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanţilor la această campanie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 10573.

 

S.C. ALPHA BANK ROMANIA S.A., în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanţilor la această campanie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat cu numarul 601 in registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal al Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii constau in nume complet si numerele de telefon ale participantilor si nume complet, serie si nr. buletin, telefon, adresa de domiciliu ale castigatorilor si nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia împuterniciţilor Organizatorilor şi a cazurilor în care Organizatorii trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. 

 

Prin înscrierea în Campanie, participanţii declară că sunt de acord cu Regulamentul Campaniei şi cu faptul ca datele lor personale să fie prelucrate de catre Organizatori şi să intre în baza de date a SC Media Group Services International SRL, iar cele ale castigatorilor vor fi prelucrate si de Alpha Bank Romania Datele personale colectate de Organizatori vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele şi serviciile Organizatorilor prin orice mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS) doar dacă persoanele vizate şi-au dat acordul expres şi neechivoc în acest sens. Organizatorii nu condiţionează participarea la Campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. 

 

Organizatorii le pot solicita câstigătorilor consimţământul liber exprimat pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reşedinţă şi imaginea lui. Pentru a-şi exprima acordul expres în acest sens, câştigătorii vor semna o declaraţie în care vor fi cuprinşi termenii acestui acord. Organizatorii nu condiţionează participarea la Campanie sau înmânarea premiilor de semnarea acestei declaraţii. 

 

Organizatorii garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor, cu respectarea legislaţiei aplicabile în vigoare. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei (art. 18).

 

Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizatori, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulara, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.  Participantii au de asemenea, dreptul de a se opune, fără nici o justificare prelucrarii datelor lor personale în scopuri de marketing direct. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorilor, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către S.C. Media Group Services International S.R.L, cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Camera B, Sector 6, Bucuresti.

 

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt: organizarea si derularea prezentei Campanii, in termenii si conditiile prezentului Regulament. 

 

 

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

 

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorilor cu o sesizare in acest sens, in termen de maxim 30 de zile de la data incidentului. Organizatorii vor formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maxim 15 zile lucratoare de la primirea sesizarii.

S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.: Splaiul Independentei nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Camera B, Sector 6, Bucuresti, Romania

S.C.ALPHA BANK ROMANIA: Calea Dorobantilor 237B, sector 1, Bucuresti, Romania.

 

 In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

 

S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile castigatorilor sau oricarui tert asupra premiilor castigate de catre participanti.

 

Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

 

Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care le sunt comunicate informatii false sau eronate.

 

Organizatorii nu raspund pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 

 SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

 

Campania “ Muta-te in casa pe care ti-o doresti” va putea fi intrerupta in caz de forta majora*, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.kissfm.ro si pe postul de radio KissFM.

 

*Forţă Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră,confirmat de Camera de Comerţ şi Industrie a României. 

 

Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată in conformitate cu legislatia in vigoareÎn cazul în care invocă forţă majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Concurs, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

 

 SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant incepand cu data de 26 septembrie 2012, fie pe site-ul www.kissfm.ro, fie printr-o solicitare scrisa la sediul S.C. Media Group Services International S.R.L. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. 

 

 Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului, cu conditia anuntarii modificarilor pe site-ul www.kissfm.ro. si/sau pe postul de radio KissFM.