REGULAMENT Kiss Fm – CAMPANIE PROMOTIONALA "Dr. Krantz si Kiss FM Quiz" 2011

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI

 

Campania „Dr. Krantz si Kiss FM Quiz” (denumita in cele ce urmeaza „campania”) are ca Organizator firma S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Camera B, Sector 6, Bucuresti, Romania,

si

Co-organizator  este firma S.C. S.C. ALKA CO S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/29134/1994 cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Sos. Străuleşti, nr. 76-86, cod fiscal RO 6811931, IBAN: RO92ABNA4100264100108789 deschis la RBS Bank Romania (Royal Bank of Scotland) sediul central, care, in baza si in termenii si in conditiile prezentului Regulament, are urmatoarele obligatii: a) sa achizitioneze si sa predea Castigatorilor Premiile, suportand, in conditiile art. 7. din prezentul Regulament, toate costurile de punere in posesie a Premiilor; b) daca este cazul in conformitate cu prevederile aplicabile din Legea 571/2003 – Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sa retina de la castigatorii Premiilor si sa vireze la bugetul de stat impozitul pe venituri din premii, ori sa achite acest impozit din disponibilitati proprii, in numele acestora, conform propriei optiuni. In cazul in care Co-organizatorul decide ca impozitul legal sa fie platit de castigator, in nume propriu, conform dispozitiilor legale in vigoare, participantii sunt informati prin prezentul Regulament ca au obligatia sa achite impozitul legal pentru premiul efectiv castigat. Informarea castigatorului cu privire la valoarea premiului, obligatia de plata si cuantumul impozitului se va face, cel mai tarziu, la data acordarii premiului de catre Co-organizator, pe baza procesului-verbal de predare-primire semnat intre Co-organizator si castigator.

 

Campania se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

 

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi dezvoltata pe Internet, pe site-ul www.kissfm.ro si pe pagina oficiala Kiss Fm Romania pe Facebook, www.facebook.com/kissfmromania

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

 

Campania se va desfasura incepand cu data de 31 octombrie 2011 si pana la data de 14 noiembrie 2011, inclusiv.

 

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

 

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Kiss Fm, Dr. Krantz, S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L., ALKA GROUP S.R.L. 

 

SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

 

Inscrierea la campanie se poate face daca participantul la campanie are un cont valid de Facebook, si a bifat optiunea „Like” a paginilor de la Facebook Kiss Fm Romania (www.facebook.com/kissfmromania) si Dr. Krantz (www.facebook.com/DrKrantz).

 

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

 

Concursul “Dr. Krantz si Kiss FM Quiz” se va desfasura in intervalul 31 octombrie – 14 noiembrie 2011, inclusiv. 

 

Pentru a putea participa la promotie, ascultatorii Kiss Fm trebuie sa acceseze pagina de Facebook Kiss Fm Romania, sa raspunda corect la intrebarea zilei legata de concurs.

 

Raspunsul corect la intrebare poate fi gasit pe pagina de Facebook Dr. Krantz. 

 

Din totalul de useri care au raspuns corect la intrebarea zilnica, vor fi declarati castigatori, prin tragere la sorti, 3 dintre ei. Acestia vor intra in posesia urmatoarelor premii:

3 premii a cate 10 pungi de covrigei Dr. Krantz.

 

Din totalul de useri care au raspuns corect la cel putin una din intrebarile zilnice, in perioada 31 octombrie - 14 noiembrie, vor fi declarati castigatori, prin tragere la sorti, 3 dintre ei. Acestia vor intra in posesia urmatoarelor premii:

3 produse Netbook Acer Aspire One Happy2 AOHAPPY2-N57Cyy cu procesor Intel Atom N570 1.66Ghz, 2GB, 320 GB, Linpus, Yellow

 

Castigatorii campaniei sunt anuntati pe site-ul www.kissfm.ro, pe pagina www.facebook.com/kissfmromania si pe pagina www.facebook.com/drkrantz

 

S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. nu isi asuma raspunderea privind continutul fotografiilor uploadate, pentru eventuale fotografii trucate, sau care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la campanie. 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE SI MODALITATILE DE ACORDARE

 

Vor fi oferite urmatoarele premii:

3 premii zilnice (timp de 10 zile) constand in 10 pungi de covrigei Dr. Krantz in valoare de 45 lei;

3 produse Netbook Acer Aspire One Happy2 AOHAPPY2-N57Cyy cu procesor Intel Atom N570 1.66Ghz, 2GB, 320 GB, Linpus, Yellow in valoare de 999,99 lei.

 

Valoarea totala a premiilor acordate este de 4.449,97 lei.

 

Organizatorul si Co-organizatorul nu sunt raspunzatori de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite in baza prezentului Regulament. Prin exceptie, daca este cazul, Co-organizatorul este obligat sa plateasca impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Co-organizatorul, in functie de prevederile legale corespunzatoare, este obligat sa il calculeze, sa il retina de la Participantul castigator si sa il vireze la bugetul de stat, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Nu este posibila inlocuirea Premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani si/sau cu alte beneficii si premiile nu pot fi cedate catre terti.

 

Organizatorul si/sau Co-organizatorul, cu acordul Organizatorului poate decide ca in scopul predarii premiilor platibile in baza prezentului Regulament sa se organizeze un eveniment public. Participarea la Concurs presupune acordul Participantilor castigatori referitor la faptul ca numele si prenumele si localitatea in care domiciliaza si fotografia lor pot fi facute publice si folosite in materiale foto, audio si video de catre Organizator si/sau Co-organizator, conform intelegerii dintre acestia din urma,  fara niciun fel de plata sau alte obligatii suplimentare din partea Organizatorului si/sau ale Co-organizatorului si/sau ale oricarui subcontractant al acestora. Prin acceptarea premiului si/sau semnarea la intrarea in posesia acestuia, Participantii castigatori isi dau acordul explicit cu privire la cele aici mentionate. Premiile vor fi acordate castigatorilor cu conditia ca acestia sa nu fie descalificati ca urmare a nerespectarii Regulamentului si cu conditia ca acestia sa depuna la Co-Organizator, daca este cazul, impozitul cu retinere la sursa pentru veniturile provenite din premii, reglementat de Legea 571/2003 privind Codul fiscal.  

 

In situatia in care punerea in posesia premiilor care se acorda in baza prezentului Regulament se va face prin alte mijloace decat prin prezenta personala a Participantului castigator, Co-organizatorul isi rezerva dreptul de a expedia premiul o singura data pe numele si adresa indicate de Participantul castigator. In situatia in care un castigator sau mai multi nu se prezinta in termenul indicat pentru ridicarea oricarui premiu care se acorda in baza prezentului Regulament (spre exemplu, in termenul notificat de Posta Romana, in cazul expedierii premiului prin posta), premiul va fi returnat la Co-Organizator. Retrimiterea premiilor in aceasta situatie se va face pe cheltuiala exclusiva a Participantilor castigatori. In situatia in care premiile se returneaza la Co-Organizator, castigatorii pot revendica aceste premii de la Co-Organizator in termen de 120 (osutadouazeci) de zile calendaristice de la data la care au fost desemnati castigatori. In vederea evitarii oricarui dubiu, este pe deplin inteles ca Organizatorului si/sau Co-Organizatorului nu-i incumba nicio obligatie cu privire la suportarea oricaror costuri (exemplu: costuri de transport  etc) pe care Participantii castigatori ai premiilor trebuie sa le suporte pentru a ajunge la Bucuresti sau orice alte costuri care nu sunt expres asumate in acest Regualement.

 

Din momentul in care premiile oferite in cadrul Campaniilor nu se mai afla in posesia Organizatorului si/sau Co-organizatorului, respectiv din momentul incheierii procesului verbal dintre Co-organizator si castigator, toate riscurile legate de acestea se transfera la castigator.

 

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

La campania "Dr. Krantz si Kiss FM Quiz" poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 14 ani pana la data participarii la campanie.

 

Nu pot participa la promotie angajatii Organizatorului, ai societatii S.C. SBS Broadcasting Media SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „Kiss FM”), precum si ai celorlalte firme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

 

SECŢIUNEA 9. ANUNTAREA PREMIILOR

 

Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe site-ul www.kissfm.ro si pe pagina www.facebook.com/kissfmromania, urmand ca, ulterior, sa completeze un formular de intrare in posesie a premiului.

 

Reprezentantul Co-organizatorului va contacta castigatorul telefonic, in minimum 5 zile lucratoare de la data castigarii unei editii a campaniei.

 

Premiile campaniei sunt acordate dupa intocmirea formalitatilor necesare de punere in posesie. 

 

Participantii care castiga una dintre editiile campaniei, nu mai au dreptul sa participe la aceasta campanie dupa momentul castigarii premiului.

 

In cazul in care un participant se inscrie din nou in campanie, dupa castigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou un premiu.

 

SECTIUNEA 10 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Organizatorul este inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Prin participarea la acest Campanie, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

 - colectarea si prelucrarea de catre Organizator a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea participarii la campanie si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament. 

 - stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

 

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.

 

Participantii au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

 

 Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

 

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

 

 In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

 

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

 

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

 

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

 

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 

 SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI

 

Campania "Dr. Krantz si Kiss FM Quiz" va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.kissfm.ro. sau pe pagina www.facebook.com/kissfmromania

 

 SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.kissfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. 

 

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul www.kissfm.ro.