Cool Stuff

Cei 12 apostoli ai lui Iisus: doar Ioan s-a stins de moarte naturală!

#CeMaiZiceOprișan - „Discipol” desemnează un termen ce înseamnă „ucenic” sau „urmaș”. „Apostol” se referă la „unul care este trimis”. De aceea, cât timp Domnul Iisus a fost pe pământ, cei 12 au fost numiți discipoli, fiind învățați de El.

După învierea și înălțarea Lui, discipolii au devenit apostoli, mărturisitorii Lui. Aveau să călătorească peste tot în lume.

Sfântul Apostol Petru

Frate cu Sfântul Apostol Andrei, Petru era un pescar evreu din Betsaida, pe Marea Galileii, când a fost chemat de Domnul să devină „pescar de oameni”. Inițial, lumea îl striga Simon, dar ulterior, Iisus l-a alintat „Chefa” („Chifa”), adică „piatră” în aramaică. Când Petru i s-a adresat Mântuitorului „Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel Viu”, Domnul i-a replicat: „Tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea”. După moartea lui Iisus pe cruce, Petru a întemeiat comunitatea iudeo-creștină din Ierusalim, alături de Iacob cel Drept și de Ioan. Avea să propovăduiască Evanghelia mai întâi acolo, în Iudeea, apoi în Antiohia, în Capadochia ori Bitinia. Ajunge la Roma, în 57 e.n., și se pare că este arestat în timpul persecuțiilor ordonate de împăratul Nero. E condamnat la moarte și executat, în jurul anului 67, prin crucificare cu capul în jos, la cererea lui, pentru ca martiriul să nu semene cu cel al lui Iisus. Este înmormântat în afara zidurilor Romei, pe locul numit „Agger Vaticano”, în cimitirul-necropolă al celor neînstăriți.

Tradiția bisericească îl consideră drept primul episcop al Romei, dar aici există destule divergențe.


Cina cea de Taină, când cei 12 apostoli stau lângă Iisus. După trădarea și sinuciderea lui Iuda Iscarioteanul, lângă ei vine Matia 

Sfântul Apostol Andrei

Ucenic al lui Ioan Botezătorul, l-a urmat pe Iisus la recomandarea acestuia. L-a dus pe fratele său, Simon Petru, la Mântuitor, spunându-i acestuia că „l-am găsit pe Mesia”, de aici provenind caracterizarea sa ca „cel dintâi chemat”. Născut tot în Betsaida Galileii, pe malul Lacului Ghenizaret. După primirea Sfântului Duh, a propovăduit în Bitinia, ajungând la Marea Neagră, în Sudul Rusiei de azi și pe teritoriul României actuale, în Sciția cea Mare ori Mică (Dobrogea). S-a întors în Tracia și, ajungând în Pelopones, a primit moarte mucenicească prin răstignire, pe 30 noiembrie 60, în Patras, Grecia din zilele noastre. Este considerat a fi ocrotitorul marinarilor și al pescarilor.

 Sfântul Apostol Bartolomeu

Este identificat cu Natanael, fiind descris de către Iisus drept un israelit în care nu există vicleșug. Unele legende îl prezintă ca fiind „mirele de la Nunta din Cana Galileii”. A propovăduit creștinismul în Armenia, a ajuns în India ori Mesopotamia. A fost jupuit de viu la curtea regelui Polimius din Armenia, dar data nu se cunoaște cu exactitate. În anul 1238, un  fragment din craniul său avea să fie dus la Frankfurt și depus în relicvariul ce-i poartă numele, „Sfântul Bartolomeu”.

Sfântul Apostol Iacob, „cel bătrân” sau „cel mare”

Fiu al lui Zevedeu, era numit de Domnul „fiul tunetului”, fiind fratele Sfântului Ioan Evanghelistul. De asemenea, pescar din Betsaida, făcea parte din gruparea revoluționar-antiromană a Zeloților. A propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu în toată Iudeea, apoi în Spania de azi. S-a întors în Palestina, dar a fost prins și ucis prin decapitare la Ierusalim, în 44, din ordinul împăratului Irod-Agrippa I, care avea să decedeze în același an, în mod ciudat, în timpul unor întreceri sportive. Relicvele sale s-ar afla într-o criptă a Catedralei din Santiago de Compostela.

Sfântul Apostol Ioan

În Sfânta Scriptură este prezentat ca apostolul cel iubit Domnului, care s-a rezemat pe pieptul Lui și a stat lângă Sfânta Cruce. Este autorul Evangheliei ce-i poartă numele. A întreprins călătorii misionare în Asia Mică, ajungând la Efes. În timpul persecuțiilor anti-creștinești ale lui Domițian, a fost arestat și dus la Roma, supus unor chinuri groaznice. A reușit să evadeze din închisoare, ajungând pe Insula Patmos, unde ar fi scris Apocalipsa lui Ioan, prin 95. Apoi, ar fi redactat faimoasa Evanghelie, la anul 100. Este singurul dintre cei 12 apostoli care a decedat de moarte naturală, de „bătrânețe”, la 88 de ani.


Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan avea drept simbol un vultur

Sfântul Apostol Matei

Numit și Levi, fiul lui Alfeu, era vameș în slujba lui Irod Antipa. Îi este atribuită prima Evanghelie, ce, conform multora dintre cercetători, a fost scrisă în aramaică. A propovăduit pe Hristos în rândul iudeilor, apoi a ajuns în Etiopia, Macedonia, Siria și Persia. În anul 74, în timp ce se afla lângă un altar, în urma unor intrigi de la curte, este ucis pe la spate, cu o spadă, din ordinul împăratului etiopian Eggipus.

 Sfântul Apostol Filip

Asemenea lui Petru și lui Andrei, era originar din Betsaida Galileii, fiind pescar. L-a adus în fața lui Iisus pe Sfântul Bartolomeu, zicând: „Am aflat pe Hristos, despre care au scris în Lege, Moise și proorocii. Vino și vezi!”. Potrivit tradiției Bisericii, a fost misionar în Asia Mică, dar și în Balcani. A decedat la vîrsta de 87 de ani, în 80, la Hierapolis, în Frigia, localitatea Pamukkale de azi, în Turcia, martirizat prin crucificare.

Sfântul Apostol Simon Zilotul

Cunoscut și ca Simon Zelotul, avea să călătorească în Africa. Ajungea în Mauritania și în Egipt. Apare numai în evangheliile sinoptice (Marcu, Matei, Luca). Nu se cunoaște cu exactitate data morții sale, dar sfârșitul i-a fost violent, undeva prin Persia: tăiat, de viu, în două părți!

Sfântul Apostol Iacov (Iacob, fiul lui Alfeu)

A ajuns în Palestina, dar și în Egipt. A fost ucis, prin crucificare, în anul 62, la Ierusalim.

Sfântul Apostol Toma

Poreclit „Geamănul”, era originar din Paneida, cetatea Galileei. Pentru că a fost cel care a pipăit rănile Domnului, este cunoscut drept „Toma Necredinciosul”. A ajuns departe, în Persia, Edessa ori India, unde este cinstit ca întemeietor al Bisericii de aici. A fost ucis prin străpungere cu o lance, pe 3 iulie 72, în India Britanică.

Sfântul Apostol Iuda-Tadeul

Cunoscut și ca Levi, nu trebuie confundat cu Iuda-Iscarioteanul (sau Iscariotul). A predicat în zona Feniciei și în Asia Mică. A fost străpuns de săgeți, în anul 65, în Beirut, Liban.

Iuda Iscarioteanul

Numele de „Iscariot” indică nașterea sa în satul „Karioth”, aflat la 25 de kilometri de Hebron. Poate proveni și din apartenența sa la grupul revoluționar al sicarilor. Conform Evangheliei după Matei, este cel care l-a trădat pe Iisus pentru 30 de arginți. După răstignirea Mântuitorului, ar fi aruncat banii în incinta Templului lui Irod din Ierusalim, spânzurându-se.

 Sfântul Matia

După sinuciderea lui Iuda Iscarioteanul, ceilalți 11 apostoli l-au chemat în rândurile lor. A predicat în Iudeea, Siria ori Etiopia. A fost ucis, cu pietre, în Ierusalim. Moaștele sale au fost aduse la Trier, prin grija împărătesei Elena Augusta, mama lui Constantin cel Mare. În 1127 au fost mutate în Abația Benedictină Sankt Matthias din Trier (Germania). Este singurul mormânt al unui apostol situat la Nord de Munții Alpi.

Vrei să fim prieteni?

Abonează-te și rămâi conectat cu cele mai hot subiecte din muzică și entertainment.