Regulament Kiss Cash 2013, al doilea sezon

SECTIUNEA I. PREAMBUL. SCOPURILE CAMPANIEI

 

“Kiss-Cash 2013, al doilea sezon” este un format de emisiune radio autopromotional initiat si derulat in Romania de S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. (“MGSI”) pe postul de radio “KISS FM”, post a carei licenta este detinuta de societatea afiliata S.C. SBS Broadcasting Media SRL (“SBS Romania”) si poate fi receptionat in Bucuresti, cat si in alte 56 de orase din Romania.

 

Urmare Protocolului incheiat intre S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. si I.C.S. SBS BROADCASTING S.R.L. (“SBS Moldova”), partile semnatare au agreat sa se autopromoveze reciproc, fiecare in teritoriul de rezidenta al celeilate – cu respectarea si in limitele legislatiei aplicabile in tara de rezidenta – deruland impreuna o serie de actiuni mediatice reunite sub denumirea “Campania Kiss-Cash 2013, al doilea sezon” (numita in cele de mai jos „Campania Promotionala Kiss-Cash 2013”/Campania de Promovare sau „Campania”)

 

Astfel, MGSI si SBS Moldova, societati afiliate prin interdependenta capitalului social, vor putea sa-si promoveze impreuna denumirea, marcile, imaginile, activitatea, produsele si/sau serviciile in presa scrisa, pe internet si in orice eveniment de tipul outdoor si/sau indoor, pe care inteleg sa-l initieze, in Romania si/sau in Republica Moldova, sub denumirea generica “Kish-Cash 2013, al doilea sezon”.

 

Pe langa scopul general (extins) al colaborarii initiate intre partenerele MGSI si SBS Moldova, campania prezuma si un scop special, respectiv autopromovarea individuala pe posturile de radio “KISS FM” - Romania si “RADIO KISS FM Chisinau” a programelor din grila proprie, care include dar nu se limiteaza la marcile de notorietate publica: „KISS FM”, „CRONICA CARCOTASILOR” si/sau “RADIO KISS FM CHISINAU”.  Pentru cresterea audientei si, in general, pentru succesul actiunii de autopromovare a programelor din grila proprie, partile au agreat – in baza aceluiasi Protocol – transmiterea live a concursului Campaniei, atat in Romania, cat si in Republica Moldova, cu participarea nerestrictionata a cetatenilor din ambele teritorii, dupa cum se detaliaza in Sectiunea 5 de mai jos. 

 

 

SECTIUNEA 2. ORGANIZATORII CAMPANIEI 

 

Campania de promovare „Kiss-Cash 2013, al doilea sezon” este organizata de societatile afiliate:

 

1) S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. (“MGSI”), persoana juridica autorizata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319 G, City Building, Sectiunea B, etaj 7, camera B, sector 6, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, operator de date cu caracter personal inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, avand contul IBAN RO68INGB0001008158148910, deschis la ING Bank, Sucursala Bucuresti si un capital social subscris si varsat 200 lei, 

si

 

2) I.C.S. SBS BROADCASTING S.R.L. (“SBS Moldova”), persoana juridica autorizata si functionand conform legilor din Republica Moldova, avand sediul in Chisinau, MD-2001 str. Ismail nr. 33, birourile 601-603, Republica Moldova, nr. inregistrare Camera Inregistrarii de Stat MD 0086361 din 28.07.97, eliberat la 05.11.2008, cont bancar nr 222400000100012  deschis la Banca Comerciala Romana SA, Sucursala Puskin, CB RNCBMD2X504, capital social subscris si varsat de 179 271 lei, (denumiti, in cele de mai jos, individual “Co-organizatorul” si,  impreuna,  “Organizatorii”/Co-organizatorii sau Partenerii”).

 

Campania se va desfasura conform prezentului Regulament comun de campanie, intocmit de cei doi Parteneri, fiind adus la cunostinta publicului larg prin afisare pe paginile web: 

- www.kissfm.ro

- www.kissfm.md

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

 

Campania se desfasoara simultan, pe teritoriul Romaniei si Republicii Moldova, dupa cum urmeaza:

 

a) in formatul extins al Campaniei, partenerii sunt de acord sa se promoveze reciproc – fiecare in teritoriul de rezidenta al celuilalt (respectiv, Romania si Republica Moldova) –  actiunea de promovare reciproca incluzand denumirea, marcile, imaginile, activitatile, produsele si/sau serviciile, fiecarui partener, in orice forma de publicitate permisa de legea aplicabila pe teritoriul propriu de rezidenta, cum ar fi, dar fara a se limita la: presa scrisa, internet, evenimente de tipul outdoor si/sau indoor;

 

b) in formatul restrans al Campaniei (formatul autopromotional individual si/sau audiovizual), partenerii se obliga sa radiodifuzeze concomitent si sa sustina, pe cont propriu, concursul Campaniei (transmisie live) –  pe posturile de radio „KISS FM” - Romania si pe postul de radio “RADIO KISS FM CHISINAU” -  Republica Moldova, cu respectarea regulilor ce vor fi detaliate in Sectiunea 5. Concursul va fi  sustinut, de asemenea, si pe paginile de web apartinand celor doi Co-organizatori ai Campaniei: www.kissfm.ro si www.kissfm.md.

 

Niciuna dintre parti nu urmareste un scop material. Desfasurarea Campaniei in forma extinsa prezuma obtinerea unui beneficiu de imagine comun, profitabil ambilor Parteneri, in timp ce desfasurarea Campaniei in mediul audiovizual (forma restransa), prin difuzarea concomitenta a aceluiasi concurs cu premii in bani si/sau obiecte, vizeaza o actiune autopromotionala, derulata de fiecare partener in mod separat, in scopul cresterii audientei propriei grile de programe si, nu in ultimul rand, pentru promovarea marcilor  “KISS FM”, “CRONICA CARCOTASILOR” si “RADIO KISS FM CHISINAU”, ca parte a acestor programe.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

 

“Campania Kiss-Cash 2013, al doilea sezon” va incepe in data de 03.10.2013 si se va desfasura pana la data de  08.12.2013, daca partile nu vor dispune prelungirea Campaniei la o data de ulterioara, anuntata publicului larg, cu prioritate, pe posturile de radio “KISS FM” si “RADIO KISS FM CHISINAU”. Derularea Campaniei in parteneriat MGSI-SBS Moldova va incepe, de principiu, la data de 03.10.2013, cel mai devreme.

 

Pentru situatiile in care Protocolul incheiat intre partenerii MGSI si SBS Moldova va inceta din orice motive, “Campania Kiss-Cash 2013, al doilea sezon” revine la formatul derulat exclusiv pe teritoriul Romaniei. 

 

SECTIUNEA 4. FORMATUL CAMPANIEI. REALIZAREA SI DIFUZAREA CONCURSULUI CAMPANIEI

 

Formatul general al Campaniei, asa cum a fost acesta desfasurat de MGSI in editiile anterioare, pe teritoriul Romaniei, inclusiv formatul Concursului Campaniei, apartin si raman castigate de catre Partenerul MGSI, cu toate drepturile legale aferente acestuia, conform legii romane in vigoare.  In privinta potentialelor actiuni comune de tipul: promovare in presa scrisa, promovare pe internet, promovare in mediul outdoor si/sau mediul indoor (dupa caz), partile vor decide formatele specifice ale Campaniei, de comun acord, urmand ca astfel de formate sa fie utilizate de fiecare partener, dupa cum acesta va crede de cuviinta, fara sa fie necesar acordul exprimat de cealalt partener in prealabil. In ceea ce priveste Concursul Campaniei, acesta va pastra formatul initial, respectiv formatul utilizat de MGSI in Romania, urmand ca partile sa depuna toate diligentele pentru transmiterea simultana a concursului pe posturile de radio “KISS FM” si “RADIO KISS FM CHISINAU” si, nu in ultimul rand, sa asigure toate mijloacele tehnice necesare accesului tuturor participantilor din Romania si Republica Moldova, in conditii de sansa egala, la premiile oferite in concurs.

 

 

SECTIUNEA 5. REGULI PRIVIND INSCRIEREA SI PARTICIPAREA LA CONCURSUL CAMPANIEI

 

Campania “Kiss-Cash 2013, al doilea sezon”, in formatul sau restrans (formatul radiodifuzat), nu include scopul de promovare reciproca, reprezentand exclusiv o actiune autopromotionala pentru ambii Organizatori. In cadrul acestui format de Campanie, este inclus un concurs cu premii in bani si/sau obiecte, iar inscrierea la concurs se poate face in 2 (doua) modalitati: prin trimiterea unui mesaj tip SMS sau prin inscriere on-line, pe www.kissfm.ro respectiv pe pagina www.facebook.com/kissfmromania, detalii in acest sens fiind precizate in cele de mai jos.

 

Concursul se desfasoara pe postul de radio “KISS FM” si pe postul “RADIO KISS FM CHISINAU”, simultan, de luni pana duminica (inclusiv), in intervalul orar 7:00 – 22:00.

 

 

5.1. INSCRIEREA LA CONCURS A PARTICIPANTILOR DIN ROMANIA:

5.1.1. inscrierea prin trimiterea unui mesaj tip SMS la numarul 0735 600 100 (SMS cu tarif normal, valabil in retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange, Cosmote si Zapp) cu numele, prenumele si orasul in care receptioneaza postul de radio „KISS FM”. In completare, se vor parcurge detaliile din Anexa 2 a prezentului Regulament;

 

5.1.2. inscrierea on-line: Pentru a participa la Concursul Campaniei, ascultatorii postului de radio “KISS FM” se pot inscrie, o singura data, pe site-ul www.kissfm.ro sau pe www.facebook.com/kissfmromania, completand campurile formularului de inscriere din Anexa 1 si apasand butonul “Inregistreaza”.

 

5.2. INSCRIEREA LA CONCURS A PARTICIPANTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA:

 

5.2.1. inscrierea prin trimiterea unui mesaj tip SMS la numarul 0681 82 823 (SMS  cu tarif normal, valabil in orice retea de telefonie din Republica Moldova) cu numele, prenumele, orasul si tara in care receptioneaza postul “RADIO KISS FM CHISINAU”. In completare, se vor parcurge detaliile din Anexa 2 a prezentului Regulament;

 

5.2.2. inscrierea on-line: Pentru a participa la Concursul Campaniei, ascultatorii postului de radio “RADIO KISS FM CHISINAU” se pot inscrie, o singura data, pe site-ul www.kissfm.md sau pe www.facebook.com/kissfmchisinau, completand campurile formularului de inscriere din Anexa 1 si apasand butonul “Inregistreaza”.

 

5.3.  REGULI COMUNE  PRIVIND INSCRIERILE LA CONCURS PRIN SMS

- Participantii ascultatori ai postului de radio “KISS FM” (Romania) si avand un numar de telefon mobil propriu inregistrat in Romania, se pot inscrie la concurs conform pct. 5.1.1, exclusiv;

 

- Participantii ascultatori ai postului “RADIO KISS FM CHISINAU” (Republica Moldova) si avand un numar de telefon mobil propriu inregistrat in Republica Moldova, se pot inscrie in concurs conform pct. 5.2.1, exclusiv;

 

- Organizatorii nu vor trimite reply-uri de validare a inscrierilor pe SMS;

 

- Toti expeditorii de SMS-uri valide sunt inscrisi intr-o baza de date comuna, care va include toti participantii inscrisi la concurs, deopotriva in Romania si in Republica Moldova, detinuta de Co-organizatorul MGSI;

 

- Baza de date formata din mesajele SMS ce vor fi transmise pe numarul de telefon inregistrat in Republica Moldova, se transfera prin grija Co-organizatorului SBS Moldova in baza de date comuna a Concursului in 1(una) zi calendaristica;

 

- Baza de date comuna va putea fi consultata pe internet, pe site-ul www.kissfm.ro, unde, prin introducerea numarului de telefon folosit pentru inscrierea participantului la concurs, acesta va putea verifica data inscrierii. 

 

- Baza de date comuna va contine o singura intrare, cu filtru dupa numarul de telefon, reprezentand mesaj de tip SMS considerat valid. Orice mesaj de tip SMS trimis dupa o prima inregistrare in baza de date comuna a concursului, nu va mai fi luat in considerare; 

 

- in vederea evitarii oricarui dubiu, se face cunoscut faptul ca,  in cazul in care un singur participant trimite mai multe mesaje de tip SMS de la acelasi numar de telefon,  va fi luat in considerare pentru participarea sa la concurs doar primul mesaj de inscriere trimis de pe numarul de telefon respectiv;

 

- Prin simpla trasmitere a SMS-ului, participantii isi exprima acordul la colectarea, prelucrarea, transferul si stocarea datelor lor cu caracter personal in baza de date comuna a concursului detinuta de MGSI, datele respective putand fi astfel colectate si prelucrate in scopurile concursului, urmand a fi stocate, in beneficiul ambilor Organizatori, in scopuri de reclama, marketing si publicitate;

 

 

 

5.4. REGULI COMUNE  PRIVIND INSCRIERILE ON-LINE LA CONCURS 

- Participantii ascultatori ai postului de radio “KISS FM” (Romania) se pot inscrie on-line la concurs conform pct. 5.1.2, exclusiv;

 

- Participantii ascultatori ai postului “RADIO KISS FM CHISINAU” (Republica Moldova) se pot inscrie on-line la concurs conform pct. 5.2.2, exclusiv;

 

- inscrierea se face o singura data, prin completarea tuturor campurilor din formularul de inscriere (Anexa 1 la prezentul Regulament Anexa 2, dupa caz) si apasand butonul “Inregistreaza”, in cazul inscrierii on-line;

 

- prevederile prezentului Regulament privind constituirea bazei de date comune a concursului, transferul datelor cu caracter personal apartinand participantilor din Republica Moldova, prelucrarea acestor date si stocarea lor urmeaza regulile comune detaliate la pct. 5.3..

 

5.5. ALTE REGULI PRIVIND CONCURSUL CAMPANIEI “KISS CASH-2013, AL DOILEA SEZON”

- Inscrierea participantilor la concurs se poate face utilizand doar una dintre cele doua metode de inscriere. Daca participantul s-a inscris la concurs prin trimiterea unui mesaj de tip SMS, o eventuala inscriere on-line, nu va fi luata in considerare de Organizatori, iar daca participantul la campanie s-a inscris on-line, de asemenea, o eventuala inscriere prin trimiterea unui mesaj de tip SMS nu va fi luata, de asemenea, in considerare;

 

- notiunea de “ascultator al postului de radio” este relevanta pentru participarea la concurs, in sensul ca preponderenta (conform celor precizate la pct. 5.1. si pct. 5.2.) este teritorialitatea (rezidenta) de care se bucura majoritatea activitatilor, preocuparilor si intereselor participantului, in cea mai mare parte a timpului sau, in sensul ca acesta fie este un ascultator frecvent al postului de radio “KISS FM” – ROMANIA, fie un ascultator frecvent al postului “RADIO KISS FM CHISINAU”, dupa caz. Prin urmare, Co-organizatorii MGSI si SBS Moldova vor gestiona procesul inscrierii participantilor in concursul acesteia, in mod separat, in functie de criteriul sus-mentionat. Astfel, participantii rezidenti in Republica Moldova, in sensul prezentului paragraf, au dreptul sa se inscrie doar prin mijloacele tehnice asigurate de Co-organizatorul SBS Moldova, in timp ce participantii rezidenti in Romania, se vor inscrie in concurs doar prin mijloacele tehnice asigurate de MGSI. 

 

 

 

- Prin inscrierea la Concursul Campaniei, indiferent de modalitate (in speta, prin trimiterea unui mesaj de tip SMS sau prin inscrierea on-line), participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acceptarii regulilor si conditiilor ce le sunt aplicabile, participarea la concursul  Campaniei implicand obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament;

 

- fondul maxim de premiere in bani, de 47.400 (patruzecisisaptedemiipatrusute) EUR va fi asigurat de fiecare Co-organizator, in mod separat, iar premiul pus in joc si efectiv castigat la fiecare editie a Concursului Campaniei (a carui valoare sau contravaloare, dupa caz, nu poate fi mai mica de 100 EUR) se va acorda, de asemenea, separat. Astfel, pentru castigatorul rezident in Romania, premiul castigat de acesta in concurs se acorda de MGSI si urmeaza regimul fiscal aplicabil in Romania, in timp ce pentru castigatorul rezident in Republica Moldova, premiul castigat de acesta in concurs se acorda de SBS Moldova si urmeaza regimul fiscal aplicabil in Republica Moldova;

 

- Durata maxima de acordare a premiilor nu va depasi 60 de zile lucratoare, socotite de la data anuntarii castigatorului premiului in direct, pentru ambii Organizatori;

 

- Premiile acordate in concursul Campaniei constau exclusiv in bani si bunuri mobile, asa cum vor fi anuntate acestea de DJii Kiss Fm (pe scurt, „Djii”/” DJii Kiss Fm”), la fiecare editie a concursului;

 

- Participantii care castiga premiul/premiile acordate la una dintre editiile Concursului Campaniei, nu mai au dreptul sa participe la acest concurs, dupa momentul castigarii premiului;

 

- In cazul in care un participant se inscrie din nou in Concursul Campaniei, dupa ce acesta a castigat o editie a Concursului, va fi descalificat, in cazul in care va castiga din nou un premiu.

 

 

5.6. MECANISMUL DE CONCURS. PREMIILE

5.6.1. MECANISMUL DE CONCURS

 

Fiecarui participant inregistrat in baza de date comuna (si unica) a concursului i se atribuie prin calculator un numar de ordine aleatoriu (numar ce va fi diferit la fiecare editie a concursului Campaniei), daca acesta nu a castigat, deja, un premiu oferit de Organizatori in editiile anterioare ale Campaniei. Din momentul in care participantul la Concursul Campaniei a castigat un premiu intr-o editie anterioara, acesta va fi mentinut in baza de date a persoanelor inscrise la Campania “Kiss-Cash 2013, al doilea sezon”, insa fara dreptul de a castiga un nou premiu, nefiind posibila castigarea de catre acelasi participant a 2(doua) sau mai multor premii in una si aceeasi editie si nici pe durata mai multor editii ale Concursului Campaniei.

 

In fiecare zi din saptamana, de luni pana vineri, in intervalul orar 07:00-22:00, se vor desfasura in direct pe posturile de radio „KISS FM” si “RADIO KISS FM CHISINAU” cate 5(cinci) editii ale Concursului Campaniei. Sambata si duminica, in intervalul orar 07:00-22:00 se vor desfasura in direct pe posturile de radio “KISS FM” si “RADIO KISS FM CHISINAU” cate 2(doua) editii ale Concursului Campaniei.

 

Mecanismul specific de concurs, aplicabil in toate editiile concursului, se deruleaza astfel: 

 

DJii Kiss Fm vor comunica, in direct, numarul total de inscrieri la Concursul Campaniei, inregistrate in baza de date comuna a concursului, pana la acel moment / la acea data. Apoi, cu ajutorul unei aplicatii software, va fi ales un numar aleatoriu din numarul total de inscrisi pana la acel moment / acea data.

 

DJii Kiss Fm il vor apela pe participantul al carui numar de ordine inregistrat in baza de date comuna Concursului Campaniei (baza de date ce cuprinde toti participantii inscrisi pana la data respectiva) a fost ales de catre softul de extragere aleatorie.

 

Pentru a fi declarat castigator, dupa confirmarea identitatii, Participantul va trebui sa mentioneze numele piesei si numele artistului difuzata/difuzat pe postul de radio Kiss Fm inainte de semnalul de concurs, reproducand modul in care realizatorul emisiunii l-a prezentat inainte de difuzarea in direct pe postul de radio Kiss FM, intr-un interval de 20 de secunde. Intervalul de 20 de secunde porneste imediat dupa confirmarea identitatii Participantului.

 

Daca participantul apelat de catre Djii Kiss FM nu stie raspunsul corect, are la dispozitie aceleasi 20 de secunde (redate in direct, atat pe postul de radio „KISS FM” - ROMANIA, cat si pe postul “RADIO KISS FM CHISINAU”, prin intermediul unui semnal sonor), in care poate sa spuna raspunsul corect apeland un tert – de pe un alt telefon – dar fara sa intrerupa legatura directa cu Djii Kiss FM prin punerea conversatiei pe hold. 

 

Daca participantul la Concursul Campanie nu are un alt aparat de telefon la indemana, poate apela la ajutorul unui tert din proximitatea sa, in acelasi interval de 20 de secunde semnalizat, in direct, pe cele 2(doua) posturi de radio. 

 

In intervalul de 20 de secunde, Participantului la campanie i se va permite de catre realizatorii emisiunii sa incerce oricate variante de raspuns se incadreaza in intervalul stabilit, pana la raspunsul corect.

 

Pentru evitarea oricarui dubiu, in situatia in care tertul apelat de catre participant furnizeaza raspunsul corect, Co-organizatorii nu au nicio obligatie fata de acesta, iar premiile puse in joc se vor acorda, exclusiv, persoanelor care s-au inscris in Concursul Campaniei, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament. 

 

Daca participantul este declarat castigator al editiei, acesta poate castiga premiul de minimum 100 de euro, la care se poate adauga reportul si/sau premiul bonus (fara, insa, ca un astfel de cumul sa fie obligatoriu pentru Co-organizatori).

 

Daca participantul este desemnat castigator, concursul Campaniei se reia, in editiile viitoare, conform aceluiasi mecanism, pornindu-se de la suma minima de 100 de Euro, la fiecare editie in parte.

 

O editie este declarata ca fiind lipsita de castigator, daca:

a) participantul nu raspunde corect (nu precizeaza numele corect al cantecului si al artistului care a fost difuzat la Kiss Fm inainte de semnalul de concurs, reproducand modul in care realizatorul emisiunii l-a prezentat inainte de difuzarea in direct pe postul de radio Kiss Fm);

b) participantul ofera un raspuns incomplet cu privire la numele cantecului si/sau al artistului care a fost difuzat  si prezentat de realizatorul emisiunii inainte de semnalul de concurs;

c) participantul raspunde corect dupa epuizarea timpului de 20 de secunde;

d) la numarul de telefon cu care participantul s-a inscris in Concursul Campaniei, ori care a fost declarat in formularul de inscriere on-line de catre participant, nu se raspunde;

e) la numarul de telefon cu care participantul s-a inscris in Concursul Campaniei, ori care a fost declarat in formularul de inscriere on-line de catre participant, apare ton de ocupat;

f) conversatia telefonica se intrerupe din cauza unor probleme de natura tehnica survenite din partea apelantului si/sau a celui apelat;

g) daca se constata diferente intre datele din SMS-ul de inscriere/formularul de inscriere on-line si actul de identitate prezentat de castigator, cu ocazia validarii (in scopul ridicarii premiului);

h) daca se dovedeste ca participantul si-a insusit alta identitate, in scopul de a frauda concursul.  

i) daca participantul declara in fals sau pune la dispozitia organizatorilor declaratii in fals, in scopul de a frauda concursul.

 

Daca participantul nu furnizeaza raspunsul corect in intervalul de 20 de secunde acordat, realizatorii emisiunii ii vor solicita acestuia sa recomande intr-un timp cat mai scurt o persoana, la libera sa alegere, care face parte din cercul de cunoscuti al acestuia. Aceasta va fi contactata de DJ/realizatorul emisiunii pe numarul de telefon ce urmeaza a fi comunicat de primul participant (numarul de telefon nu va fi facut public) si se poate califica pentru castigarea unui premiu fix, in cuantum de 100 E net. Conditia pentru a fi declarat castigator al premiului fix este sa ii comunice realizatorului emisiunii raspunsul la intrebarea “Cine te-a recomandat?”, raspunsul corect fiind prenumele primului participant apelat de catre realizatori, asa cum a fost el prezentat pe postul de radio Kiss Fm. Participantul apelat are dreptul de a furniza un singur raspuns, o singura data. Sunt acceptate diminutive si/sau prescurtari ale prenumelui (ex: Ion – Ionut; Adrian – Adi). Nu sunt acceptate poreclele. Dupa ce persoana este apelata de catre realizatorii emisiunii, continuarea conversatiei reprezinta acordul de a participa la concurs in nume propriu. Persoana devine ea insasi participant la concurs, avand toate drepturile si obligatiile precizate in prezentul Regulament, mai putin obligatia de inscriere la concurs in nume propriu, prin mesaj SMS (nota: acceptul conversatiei din timpul concursului in direct inlocuieste, in mod necesar si suficient, obligatia de inscriere online in concurs si/sau celelalte obligatii exprese/scrise din Regulament). Toate datele cu caracter personal, asa cum vor fi communicate de catre primul participant si/sau de catre persoana contactata devenita participant nou in concurs conform celor detaliate mai sus, vor fi procesate si pentru noul participant de catre organizatori in conditiile prezentului Regulament. 

 

O editie speciala (cu premiu fix de 100 E net) este declarata ca fiind lipsita de castigator, daca:

a) participantul nu raspunde corect (nu precizeaza corect prenumele primului participant apelat de catre realizatori, asa cum a fost acesta prezentat pe postul de radio Kiss Fm).

b) participantul ofera un raspuns incomplet cu privire la numele primului participant apelat de catre realizatori, asa cum a fost el prezentat pe postul de radio Kiss Fm;

c) la numarul de telefon furnizat de catre primul participant la editia concursului nu se raspunde;

d) la numarul de telefon furnizat de catre primul participant la editia concursului apare ton de ocupat;

e) conversatia telefonica se intrerupe din cauza unor probleme de natura tehnica survenite din partea apelantului si/sau a celui apelat;

f) daca se constata diferente intre datele furnizate si actul de identitate prezentat de castigator, cu ocazia validarii (in scopul ridicarii premiului);

g) daca se dovedeste ca participantul si-a insusit alta identitate, in scopul de a frauda concursul.  

h) daca participantul declara in fals sau pune la dispozitia organizatorilor declaratii in fals, in scopul de a frauda concursul.

 

Premiul fix, in cumul de 100 E, nu se reporteaza pentru editiile viitoare ale concursului.

 

5.6.2. PREMIILE 

 

Pentru fiecare editie a Concursului Campaniei, premiul are o valoare minima de 100 (osuta) de EURO. Premiul poate fi majorat de catre Organizatori, la libera lor alegere, la editiile urmatoare, prin adaugarea premiului/premiilor editiilor anterioare, in cazul in care acestea au fost declarate ca fiind lipsite de castigator.

 

Daca editia este declarata ca fiind lipsita de castigator, premiul necastigat la aceasta editie se poate reporta pentru editia urmatoare a Concursului Campaniei, la alegerea Organizatorilor. Premiul reportat se va adauga premiului de minimum 100 de euro al editiei urmatoare.

 

Organizatorii isi rezerva dreptul ca, pentru oricare dintre editiile Concursului Campaniei, premiul oferit sa fie stabilit doar in bani, in bunuri mobile sau ca – pe langa premiile in bani ale respectivei editii a concursului –  sa atribuie si premii bonus constand, de asemenea, doar in bunuri mobile. Premiile bonus vor fi anuntate de catre Djii Kiss Fm. Premiile bonus se reporteaza in aceleasi conditii ca si premiile in bani.

 

Organizatorii isi rezerva dreptul ca, pentru oricare dintre editiile campaniei, sa majoreze valoarea premiului de pornire al fiecarei editii. Valoarea majorata a premiului va fi comunicata de DJii Kiss Fm, in prealabil, in direct pe postul de radio “KISS FM” si pe postul “RADIO KISS FM CHISINAU”. 

 

Dupa cum s-a precizat si mai sus, pe parcursul desfasurarii Concursului Campaniei, DJii Kiss Fm pot anunta, pe langa premii in bani/obiecte, o serie de premii bonus, constand de asemenea in diverse obiecte.

 

Valoarea premiilor in obiecte va fi comunicata pe masura ce acestea vor intra in joc.

 

Daca este declarat castigator un ascultator al KISS FM-Romania, premiul in bani i se acorda la cursul de schimb euro/leu, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru data castigarii premiului. 

 

Daca este declarat castigator un ascultator al RADIO KISS FM-CHISINAU, premiul in bani se acorda, la cursul de schimb euro/leu, comunicat de Banca Nationala a Republicii Moldova pentru data castigarii premiului. 

 

Premiile in bani se achita direct castigatorului, in contul de lei deschis de acesta la o banca comerciala din Romania sau din Republica Moldova, dupa caz.

 

In cadrul acestui tip de concurs autopromotional nu este posibila inlocuirea premiilor bonus constand in obiecte prin contravaloarea acestora in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

 

In privinta premiilor bonus, oferite in cadrul Concursului Campaniei de promovare „Kiss Cash 2013, al doilea sezon”, din momentul predarii premiului (respectiv, dupa data semnarii intre Co-Organizator si castigator a Procesului verbal prin care se desemneaza castigatorul si in forma scrisa), toate riscurile legate de proprietatea si/sau posesia premiului se transfera la Castigator, definitiv.

 

Premiul va fi acordat Castigatorului sub conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 

5.7.  DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURSUL CAMPANIEI

 

Pot participa la Concursul Campaniei de Promovare „Kiss Cash 2013, al doilea sezon”, in sensul ca pot avea calitatea de Castigator al premiilor oferite in cadrul acesteia de cei doi Co-organizatori, toate persoanele fizice care au implinit varsta de 16 ani si care au calitatea de participant inscris in concurs, fie ca ascultator al postului de radio KISS FM-Romania, fie ca ascultator al postului RADIO KISS FM CHISINAU. 

 

Prin exceptie de la cele mai sus prevazute, nu pot participa: 

a) salariatii Co-Organizatorului SC MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL SRL si ai Co-organizatorului I.C.S. SBS BROADCASTING S.R.L., si nici salariatii societatii S.C. SBS Broadcasting Media SRL (asociat unic al SBS Moldova si afiliata a MGSI), si/sau ai altor societati afiliate acestor 3(trei) societati, prin interdependenta de capital, fie acestea din urma persoane juridice cu sediul in Romania sau cu sediul in Republica Moldova;

si 

b) rudele sau afinii salariatilor mentionati la litera a)  pana la gradul II inclusiv, in linie directa sau colaterala. De asemenea, nu pot participa la Concursul Campaniei de Promovare „Kiss Cash 2013, al doilea sezon” asociatii-persoane fizice ai societatilor comerciale sus-mentionate, cat si rudele sau afinii acestora pana la gradul II inclusiv, in linie directa sau colaterala.

 

5.8. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

Pentru castigatorii care au calitatea de ascultatori ai postului de radio KISS FM – Romania, in sensul precizarilor ce au fost facute in prezentul Regulament, premiul se acorda de Co-organizatorul MGSI, care are obligatia de a calcula, retine de la castigator si vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii in bani, conform reglementarilor fiscale in vigoare aplicabile in Romania. 

 

Pentru castigatorii care au calitatea de ascultatori ai postului de radio RADIO KISS FM CHISINAU, in sensul detalierilor ce au fost facute in prezentul Regulament, premiul se acorda de Co-organizatorul SBS MOLDOVA, care va calcula, va retine de la castigator si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii in bani, conform reglementarilor fiscale in vigoare aplicabile in Republica Moldova. In cazul in care SBS MOLDOVA nu are obligatia stoparii la sursa a impozitului si virarii sumei respective catre bugetul de stat, obligatiile respective incumba castigatorului premiului, exclusiv, conform legii aplicabile in Republica Moldova.

 

In cazul premiilor in obiecte si/sau premiilor bonus, predarea premiului se face la sediul indicat de Co-organizatori in prezentul Regulament, iar castigatorul are obligatia ca – la data la care primeste premiul in proprietatea si posesia sa –  sa depuna in contul indicat de Co-organizator  in prealabil, suma in lei reprezentand impozitul legal datorat de Castigator pentru venituri in natura provenite din premii, asa cum este reglementat acest impozit de reglementarile fiscale in vigoare aplicabile in Romania sau in Republica Moldova, dupa caz. In mod obligatoriu, Impozitul va fi virat de Co-organizatorul care a acordat premiul in concurs, la bugetul de stat al tarii in care s-a castigat si, respectiv, acordat premiul, in mod efectiv. 

 

Orice alte obligatii de natura fiscala si/sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate in Concursul Campaniei de Promovare „Kiss Cash - 2013, al doilea sezon”, cad si raman in sarcina exclusiva a castigatorului premiului.

 

5.9. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

Castigatorul premiului/premiilor autopromotionale acordat(e) in fiecare editie a Concursului Campaniei va fi anuntat pe loc, in direct, atat pe postul de radio „KISS FM”- ROMANIA, cat si pe postul “RADIO KISS FM CHISINAU”. Ulterior, acesta este contactat de Co-organizatorul Campaniei care are obligatia sa acorde premiul conform prezentului Regulament, urmand sa semneze cu acesta un Proces verbal de desemnare a castigatorului premiului.

 

Reprezentantul Organizatorului va contacta castigatorul telefonic, in minimum 5 zile lucratoare de la data castigarii de catre acesta, in direct, a premiului/premiilor respectivei editii a campaniei. In urmatoarele 15 zile lucratoare, castigatorul va indeplini obligatia de a comunica catre Co-organizator contul sau bancar, pentru a i se putea vira premiul in bani de catre acesta, ori sa depuna in contul indicat de Co-organizator suma datorata cu titlu de impozit legal, urmand ca acesta sa fie virata catre bugetul de stat, dupa cum s-a precizat mai sus.

 

Premiul/premiile fiecarei editii a Concursului Campaniei sunt acordate de Co-organizatori numai dupa intocmirea formalitatilor necesare de desemnare a castigatorului premiului/premiilor, prin semnarea procesului verbal sus-mentionat, in 2(doua) exemplare originale, respectiv cate 1(un) exemplar pentru fiecare parte, si numai dupa ce castigatorul isi va fi indeplinit toate obligatiile (in speta, deschiderea si comunicarea contului bancar personal catre Co-organizator sau, dupa caz, depunerea sumei pe care acesta o datoreaza, in mod legal, cu titlu de impozit pentru premiul-obiect in contul indicat de Co-organizator).

 

Participantii minori (avand varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani neimpliniti) si/sau cei de cetatenie straina vor indeplini formalitatile de dobandire a premiului, cu respectarea legislatiei romane in vigoare sau a legislatiei din Republica Moldova, dupa caz.

 

Formalitatile pentru semnarea Procesului verbal de desemnare a castigatorului premiului si, in general, pentru ridicarea premiului/premiilor castigate intr-o editie a Concursului Campaniei, se deruleaza astfel:

1. pentru castigatorul-ascultator al postului de radio “KISS FM”, daca persoana este din Bucuresti, formalitatile se vor intocmi la sediul Co-organizatorului MGSI din Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Sector 6 si/sau in fata notarului public desemnat de acesta, dupa caz (costurile notariale fiind suportate de MGSI).  Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii a concursului are domiciliul in alt oras/localitate din Romania, formalitatile se vor intocmi la cea mai apropiata statie locala „KISS FM” de localitatea in care acesta domiciliaza. In situatia in care castigatorul castiga, pe langa premiul in bani, si un premiu bonus constand intr-un obiect, ori numai un premiu-obiect, Co-organizatorul va putea decide ca formalitatile de punere in posesie se vor intocmi in Bucuresti, exclusiv.

 

2. pentru castigatorul-ascultator al postului “RADIO KISS FM CHISINAU”, formalitatile necesare se vor intocmi numai la sediul Co-organizatorului SBS Moldova din Chisinau, Republica Moldova, MD-2001 str. Ismail nr. 33, birourile 601-603 si/sau in fata notarului public desemnat de acesta, dupa caz (costurile notariale fiind suportate de SBS Moldova).  

 

5.10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Co-organizatorul S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL SRL este inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal din Romania si isi asuma obligatia colectarii, stocarii si prelucrarii datelor cu caracter personal in baza de date comuna a concursului, conform prevederilor legii romane aplicabile in materie, respectiv Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare).

 

Prin participarea la acesta Campanie, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

 

a) colectarea si prelucrarea tuturor datelor sale cu caracter personal pe care Particpantul le comunica in vederea inscrierii sale la concurs (cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/prenume, CNP, adresa, nr. si seria act de identitate, etc.) si a transmiterii acestora catre ambii Organizatori, in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament;

b) stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate la litera a), respectiv: reclama, marketing si publicitate.

 

Co-organizatorul SBS Moldova are obligatia sa gestioneze in conditii de maxima siguranta toate datele cu caracter personal apartinand participantilor inscrisi in Concursul Campaniei in calitate de ascultatori ai postului “RADIO KISS FM CHISINAU”, colectand si transferand aceste date, in 1(una) zi calendaristica de la data inregistrarii lor (prin SMS comunicat la numarul de telefon inregistrat in Republica Moldova, ori prin inregistrare on-line pe site-ul www.kissfm.md), catre baza de date comuna a concursului detinuta de operatorul MGSI.

 

Co-organizatorii au obligatia comuna de a pastra stricta confidentialitate cu privire la datele cu caracter personal apartinand Participantilor, acestia urmand sa le utilizeze numai in scopurile stabilite prin prezentul Regulament. Co-organizatorul MGSI este cel care va proceda la prelucrarea datelor conform legii sale de aplicare si le va putea transmite catre terti (inclusiv, catre SBS Moldova), de asemenea, sub obligatia de confidentialitate, si numai in scopurile ce i-au fost premise conform Regulmantului.

 

Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele cu caracter personal pe care le-au furnizat in legatura cu participarea lor la Concursul Campaniei sa fie prelucrate in scop de marketing direct, ori sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor lor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

 

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

5.11. LITIGII 

 

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la Concursul Campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

 

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea Concursului Campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Co-organizatorului responsabil de organizarea concursului in teritoriul sau de rezidenta, cu o sesizare in acest sens. In termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data sesizarii incidentului. Co-organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata, in termen de maximum 15 zile lucratoare.

 

In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti competente din Romania.

 

SECTIUNEA 6 – LEGEA APLICABILA REGULAMENTULUI. EXONERAREA DE RASPUNDERE. MODIFICAREA REGULAMENTULUI. SUSPENDAREA CAMPANIEI 

 

6.1. LEGEA APLICABILA REGULAMENTULUI

 

Legea aplicabila prezentului Regulament comun de campanie este legea din Romania.

 

6.2. EXONERAREA DE RASPUNDERE

 

Forta majora, cazul fortuit si fapta tertului exonereaza organizatorii Campaniei de orice raspundere. Pe cale de consecinta, Organizatorii Concursului Campaniei nu isi asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor persoane fizice si/sau ale entitatilor persoana juridica asupra premiilor castigate de catre participanti in fiecare editie a concursului, dupa cum nu pot fi tinuti responsabili cu privire la pretentiile participantilor la Concursul Campaniei privind functionarea defectuoasa si/sau nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila, ori a retelelor de Internet. Totodata, niciunul dintre organizatori nu va fi raspunzator pentru eventuale disfunctionalitati aparute in derularea Campaniei, in general, ca urmare a actiunilor unor terti, cum ar fi dar fara a se limita la: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 

6.3. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

 

Co-organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament, in masura in care analiza privind eficacitatea scopurilor Campaniei o va impune, cu conditia anuntarii modificarilor pe site-urile www.kissfm.ro si www.kissfm.md si/sau pe posturile de radio “KISS FM” si “RADIO KISS FM CHISINAU”. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme, la cel mai recent dintre urmatoarele 2(doua) momente: 

a) la publicarea pe cele 2(doua) site-uri a Regulamentului modificat; 

b) la prima anuntare a modifcarilor pe postul de radio  “KISS FM” si/sau “RADIO KISS FM CHISINAU”

 

6.4. SUSPENDAREA CAMPANIEI

 

Campania de promovare "Kiss-Cash 2013, al doilea sezon” va putea fi intrerupta, in caz de forta majora sau printr-o decizie comuna a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-urile www.kissfm.ro/www.kissfm.md,  si/sau pe posturile de radio “KISS FM”/“RADIO KISS FM CHISINAU”.

 

Prezentul Regulament comun de Campanie se completeaza cu:

- ANEXA 1 – Formular de inscriere ON-LINE in concursul Campaniei KISS-CASH 2013, al doilea sezon;

- ANEXA 2 – Mesajul SMS pentru inscrierea in concursul Campaniei KISS-CASH 2013, al doilea sezon; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 – Formular de inscriere ON-LINE in concursul Campaniei KISS-CASH 2013, al doilea sezon

Completeaza datele tale in formularul de mai jos si verifica daca esti inscris in cursa pentru premii!

 

Te poti inscrie in concursul KISS CASH, on-line, o singura data pe toata perioada de derulare a concursului.

Nume¹  

Prenume²  

Nr. telefon³ 

Localitate  

 

 

ACORD PARTICIPANT: 

 

 

Subsemnatul, titular al datelor cu caracter personal sus-mentionate, declar ca am citit Regulamentul Campaniei KISS-CASH 2013, al doilea sezon (“Regulamentul”) si sunt de acord cu termenii si conditiile Regulamentului, (inclusiv, dar fara a ma limita la: modalitatea de inscriere si participare in concurs, mecanismul de desemnare a castigatorului, modalitatea si scopurile prelucrarii datelor mele cu caracter personal, etc.), intelegand ca optiunea de a completa, finaliza si transmite prezentul formular de inscriere, reprezinta acceptarea libera si neviciata a Regulamentului, in integralitatea sa. 

 

 

 

 

 

 

Introdu numarul de telefon cu care te-ai inscris la concursul Kiss Cash, pentru a verifica daca esti inregistrat

 

Nr. telefon   

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 – Mesajul SMS pentru inscrierea in concursul Campaniei KISS-CASH 2013, al doilea sezon 

 

Pentru a putea participa la Campanie:

 

1) participanti rezidenti in Romania se pot inscrie prin trimiterea unui mesaj de tip SMS la numarul de telefon mobil 0735 600 100 (SMS cu tarif normal, valabil in retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange, Cosmote si Zapp) cu numele, prenumele si orasul in care receptioneaza postul de radio “KISS FM”;

 

2) participantii rezidenti in Republica Moldova se pot inscrie prin trimiterea unui mesaj de tip SMS la numarul de telefon mobil 0681 82 823 (tarif normal, valabil in orice retea de telefonie din Moldova) cu numele, prenumele si orasul in care receptioneaza postul de radio “ RADIO KISS FM - CHISINAU”;

 

 

ACORD PARTICIPANT: 

 

Transmiterea mesajului SMS reprezinta, in mod explicit si neechivoc, faptul ca Participantul si-a exprimat acordul pentru Regulamentul Campaniei KISS-CASH 2013, al doilea sezon (“Regulamentul”), inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatea de inscriere si participare la concurs, mecanismul de desemnare a castigatorului, modalitatea si scopurile prelucrarii datelor sale cu caracter personal, etc., in sensul ca a acceptat, in mod liber si neviciat, Regulamentul, in integralitatea sa.

 

 

 

 

NOTA:

Introdu pe aplicatia existenta pe site-ul www.kissfm.ro numarul de telefon cu care te-ai inscris la concursul Kiss Cash – 2013, al doilea sezon, pentru a verifica daca esti inregistrat

 

Nr. telefon