REGULAMENT Kiss Fm - CAMPANIE "Fularul de la Kiss Fm"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR


Organizatorul concursului "Fularul de la Kiss Fm" este S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Camera B, Sector 6, Bucuresti, Romania.

Decizia de derulare a concursului, conform regulilor din prezentul regulament, este finala si obligatorie pentru participanti. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.


SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE


Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzat pe postul de radio Kiss Fm, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 51 de orase din Romania, in Republica Moldova si pe internet, pe www.kissfm.ro


SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE


Concursul se va desfasura incepand cu data de 6 iulie 2009 si pana la data de 21 august 2009 inclusiv.


SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE


In acest concurs sunt incluse urmatoarele marci: Kiss Fm, Matinal Senzational, Catalin Dezbracatu’, S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.


SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI


Concursul “Fularul de la Kiss Fm” se va desfasura pe postul de radio Kiss Fm, de luni pana vineri, in intervalul 7.00 – 10.00.

La aceasta campanie pot participa toti ascultatorii Kiss Fm care indeplinesc conditiile privind dreptul de participare, fara o inscriere in prealabil.
In fiecare zi, Catalin Dezbracatu’ se va afla intr-o locatie secreta.

La emisiunea Matinal Senzational, DJii Kiss Fm vor oferi indicii ascultatorilor, cu privire la locatia in care se gaseste Catalin Dezbracatu’. In momentul in care ascultatorii au descifrat indiciile, pentru a avea sansa de a castiga premiul zilnic pus in joc, trebuie sa ajunga la locatia in care se afla Catalin Dezbracatu’.

Pentru a intra in posesia premiului, ascultatorul/ascultatorii va/vor trebui sa indeplineasca o sarcina impusa de Catalin Dezbracatu’.

Cel/cea care realizeaza sarcina, este declarat castigator. Daca sarcina este executata de mai mult de un ascultator, Dezbracatu’ este cel care va stabili cine este castigatorul premiului: cate un scooter pe zi, de luni pana vineri, pe toata durata desfasurarii campaniei.

In cazul in care premiul nu este castigat, acesta nu va fi reportat.


SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE


Valoarea unitara a unui premiu este de 2.100 Euro, TVA inclus. Suma totala a premiilor este de 73.500 Euro.

Premiile se acorda in produse. Premiile se acorda doar castigatorilor, ele nu pot fi cedate unor terti. Nu se va acorda contravaloarea premiilor in bani.


SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE


La campania  "Fularul de la Kiss Fm" poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit 16 ani pana la data participarii la concurs.

Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor personale să fie folosite de către compania SC MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. pentru activităţile viitoare de marketing, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Participanţii la acest concurs au drepturile prevăzute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare şi actualizare a acestor date şi de ştergere a datelor personale, printr-o cerere scrisa pe adresa SC MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL SRL.

Nu pot participa la promotie angajatii companiilor SC Media Group Services International S.R.L., SC SBS Broadcasting Media SRL, precum si ai celorlalte firme implicate contractual in organizare. Nu au dreptul de a participa la concurs nici rudele de gradul I, II sau III ale acestora.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul cu conditia anuntarii modificarilor pe www.kissfm.ro.


SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE


Organizatorii se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal cu modificarile si adaugirile ulterioare, impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.


SECŢIUNEA 9. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR


Premiile concursului sunt acordate dupa intocmirea formalitatilor necesare de punere in posesie. Castigatorul concursului va fi anuntat pe loc in direct urmand ca, ulterior, sa completeze un formular de contract.

Reprezentantul Kiss Fm va contacta castigatorul telefonic, in minim 5 zile lucratoare de la data castigarii concursului. Premiul va fi acordat in maximum 30 de zile lucratoare de la momentul castigarii premiului.

Ascultatorii care participa la acesta campanie, intra in direct cu realizatorii Kiss Fm si castiga unul dintre concursuri, nu mai au dreptul sa participe la aceasta campanie dupa momentul castigarii premiului.

In cazul in care un ascultator participa din nou la acest concurs dupa castigarea unui premiu in aceasta campanie, S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L isi rezerva dreptul de a anula cel de-al doilea premiu castigat.

Daca persoana desemnata castigatoare este din Bucuresti, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la sediul Kiss Fm: Bucuresti, Splaiul Independentei 319, Sema Park, Riverview House, Corp Est, Etaj 7, Sector 6, in minim 5 zile si maxim 30 zile lucratoare de la data castigarii concursului.

Daca persoana desemnata castigatoare are domiciliul in alt oras decat Bucuresti, formalitatiele necesare de punere in posesie se vor intocmi la cea mai apropiata statie locala Kiss Fm de localitatea in care domiciliaza, in minim 5 zile si maxim 30 de zile lucratoare de la data castigarii concursului.


SECTIUNEA 10. LITIGII


Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea concursului, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Kiss Fm cu o sesizare in acest sens, in termen de maxim 30 de zile de la data incidentului. Kiss Fm va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maxim 15 zile lucratoare.

In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.


SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CONCURSULUI


Concursul "Fularul de la Kiss Fm" va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul a cel putin o televiziune nationala sau un cotidian national.


SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI


Regulamentul promotiei este disponibil pe site-ul www.kissfm.ro. Participarea la această campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune.