REGULAMENT Kiss Fm – CAMPANIE PROMOTIONALA "ARATA-NE CAT ESTI DE HOT!" 2014

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Campania „ARATA-NE CAT ESTI DE HOT!” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de catre S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Camera B, Sector 6, Bucuresti, Romania.

Campania se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

 SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pe postul de radio „Kiss FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 56 de orase din Romania, in Republica Moldova si pe Internet, pe site-ul www.kissfm.ro.

 SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

Campania se va desfasura incepand cu data de 16 iunie 2014 si pana la data de 8 august 2014, inclusiv.

 SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Kiss FM, Lipton, S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.

 SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

Inscrierea la campanie se poate face prin inscriere pe site-ul www.kissfm.ro/lipton,  completand formularul dedicat sectiunii de concurs.

 SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Concursul “ARATA-NE CAT ESTI DE HOT” se va desfasura in intervalul 16 iunie – 8 august 2014. 

Pentru a putea participa la promotie, ascultatorii Kiss FM trebuie sa acceseze site-ul www.kissfm.ro, sa intre pe pagina de concurs www.kissfm.ro/lipton, sa completeze formularul de inscriere la promotie, introducand datele proprii de contact si sa uploadeze o fotografie cu imaginea proprie.

In perioada 16 iunie – 8 august, toate fotografiile uploadate si aprobate, dupa ce au fost trimise prin intermediul formularului sunt supuse votului vizitatorilor site-ului kissfm.ro. Fotografiile vor avea aplicat un indicator sub forma de termometru, cu gradatiile COOL, NICE, SUPER, WOW si HOT. Gradatiile cresc, de la COOL pana la HOT, in urma mediei dintre total numar voturi si total participanti prin care s-a obtinut numarul de voturi de referinta. Fiecare dintre cele 5 gradatii reprezinta cate 20% din numarul de voturi de referinta. 

In fiecare saptamana de campanie, din totalul userilor care au obtinut in dreptul pozei gradatia HOT se va trage la sorti, cu ajutorul unui soft de extragere random, un castigator al premiului saptamanal.

Fiecare dintre vizitatorii site-ului va putea vota un numar nelimitat de poze, dar doar o singura data pe zi, in intervalul 16 iunie – 8 august 2014. Castigatorii saptamanali vor fi anuntati pe postul de radio Kiss FM si vor fi evidentiati pe site-ul kissfm.ro, delimitandu-se clar de ceilalti participanti la campanie.

Datele pentru extragerile castigatorilor sunt:

20 iunie 2014, in intervalul 7:00-10:00 

27 iunie 2014, in intervalul 7:00-10:00 

4 iulie 2014, in intervalul 7:00-10:00 

11 iulie 2014, in intervalul 7:00-10:00 

18 iulie 2014, in intervalul 7:00-10:00 

25 iulie 2014, in intervalul 7:00-10:00 

1 august 2014, in intervalul 7:00-10:00 

8 august 2014, in intervalul 7:00-10:00 

Pentru a fi validata, poza uploadata trebuie sa ilustreze persoanele participante la promotie. S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. nu isi asuma raspunderea privind continutul fotografiilor uploadate, pentru eventualele fotografii trucate sau care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la campanie.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

Vor fi oferite 8 premii constand in cate un weekend prelungit, de joi pana duminica( 3 nopti) pentru doua persoane la Casa Lipton din Costinesti, in valoare de 90 de euro fara tva Pachetul nu contine transportul pana la Costinesti si alte cheltuieli associate.

Din momentul in care premiile oferite in cadrul Campaniilor nu se mai afla in posesia Organizatorului, respectiv din momentul incheierii procesului verbal dintre Organizator si castigator, toate riscurile legate de acestea se transfera la castigator.

Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

 SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania „ARATA0NE CAT ESTI DE HOT!" poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la data participarii la campanie.

Nu pot participa la promotie angajatii Organizatorului, ai societatii S.C. SBS Broadcasting Media SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „Kiss FM”), precum si ai celorlalte firme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

  SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula, va retine de la castigator si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii in bani, conform art. 75 alin. 1, art. 77 alin. 1, alin. 3, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In situatia in care castigatorul va castiga si un premiu bonus constand intr-un obiect, castigatorul va trebui sa depuna la Organizator impozitul pentru veniturile provenite din premii, reglementat de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care va fi virat de Organizator la bugetul de stat. Impozitul cu retinere la sursa este de 16% si se aplica asupra diferentei dintre valoarea in lei a obiectului si suma de 600 de lei.  Daca suma de 600 de lei este modificata in baza dispozitiilor legale in vigoare la momentul platii premiului, se va lua in considerare suma astfel modificata.

 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 SECŢIUNEA 10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe loc, in direct pe postul de radio „Kiss FM”, urmand ca, ulterior, sa completeze un formular de intrare in posesie a premiului.

Reprezentantul Organizatorului va contacta castigatorul telefonic, in minimum 5 zile lucratoare de la data castigarii unei editii a campaniei.

Premiile campaniei sunt acordate dupa intocmirea formalitatilor necesare de punere in posesie. 

Participantii care castiga una dintre editiile campaniei, nu mai au dreptul sa participe la aceasta campanie dupa momentul castigarii premiului.

In cazul in care un participant se inscrie din nou in campanie, dupa castigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou un premiu.

Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii a campaniei este din Bucuresti, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la sediul Organizatorului: Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Sector 6 si/sau in fata notarului public, dupa caz, in minimum 5 zile lucratoare si maximum 30 zile lucratoare de la data castigarii editiei campaniei.

Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii a campaniei are domiciliul in alt oras decat Bucuresti, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la cea mai apropiata statie locala „Kiss Fm” de localitatea in care domiciliaza, in minimum 5 zile lucratoare si maximum 30 de zile lucratoare de la data castigarii editiei campaniei. In situatia in care castigatorul castiga, pe langa premiul in bani, si un premiu bonus constand intr-un obiect, Organizatorul va putea decide ca formalitatile de punere in posesie se vor intocmi in Bucuresti.

SECTIUNEA 10 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul este inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 Prin participarea la acesta Campanie, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

 - colectarea si prelucrarea de catre Organizator a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea participarii la campanie si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament. 

 - stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.

Participantii au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

 Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

 In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania "ARATA-NE CAT ESTI DE HOT!" va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.kissfm.ro sau pe postul de radio Kiss Fm.

 SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.kissfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. 

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul www.kissfm.ro si/sau anuntarii modificarilor pe postul de radio Kiss Fm.