REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE” Alpha Bank Cardul de cumparaturi”

Perioada de desfăşurare a campaniei: 6 mai – 26 mai 2015 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională ”Alpha Bank Cardul de cumparaturi ” (denumită în continuare “Campania”) este organizată de  SC Media Group Services International SRL, societate comercială cu sediul în România, Bucureşti, Sector 6, Splaiul Independentei nr.319G, City Building, sectiunea B, et.7, camera B, C.U.I. RO13869251, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/4407/2001, avand avand IBAN nr. RO 68 INGB 0001 0081 5814 8910, deschis la ING Bank Bucuresti

Si 

SC OPTIMEDIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti,  Strada Nicolae Iorga nr 13, înmatriculată la Registrul Comerului cu nr.J40/7674/1998, CIF RO10870472, cod IBAN RO94INGB0001000145428910 deschis la ING Bank – Bucuresti

Campania se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania. 

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

 

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pe postul de radio „Kiss FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 57 de orase din Romania, in Republica Moldova si pe Internet, pe site-ul www.kissfm.ro.

 

 SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

 

Campania se va desfasura de luni pana vineri in intervalul 7.00-10.00, incepand cu data de 6 mai 2015 si pana la data de 26 mai 2015, inclusiv.

 

 

 

 

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

 

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Kiss FM, Alpha Bank, S.C. Media Group Services International S.R.L. 

 

 SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

 

Concursul  ”Alpha Bank Cardul de cumparaturi” se va desfasura in intervalul 6 mai – 26 mai 2015, inclusiv, pe postul de radio Kiss FM, in fiecare zi de luni pana vineri in intervalul 7.00-10.00 (interval de difuzare al matinalului “Razi cu Sergiu si Andrei”. Postul de radio poate fi receptionat si pe site-ul www.kissfm.ro. 

Zilnic, in perioada 6 mai- 26 mai, in intervalul 7.00-10.00 realizatorii matinalului vor adresa o intrebare ascultatorilor. Inscrierea la concurs se face prin sms la numarul 0722.20.60.20, sms ce contine raspunsul la intrebare.  Costul unui mesaj expediat catre 0722.20.60.20 are tarif normal si este perceput in functie de tarifele/sms ale operatorului de telecomunicatii din reteaua caruia se expedieaza mesajul. 

Dintre sms-urile primite, realizatorii emisiunii vor selecta mesajul cel mai inspirat.  Participantul care a trimis mesajul ales de realizatorii emisiunii, este desemnat  in direct de catre acestia castigator al concursului. Decizia acestora este finala si definitiva, cu exceptia descalificarii in urma nerespectarii prezentului regulament.

In cazul in care in cadrul unei editii primul participant care este sunat in direct nu raspunde la telefon, se va alege un alt participant caruia i se va oferi sansa de a castiga. Fiecare dintre cele 15 zile de concurs este considerata o editie. 

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE

In perioada  06.05.2015 - 26.05.2015 se va acorda zilnic un premiu constand in 100 de euro, echivalentul  a  450 lei.  In total se vor acorda 15 premii in valoare 6750 lei.

Din momentul in care premiile oferite in cadrul Campaniilor nu se mai afla in posesia Organizatorilor, respectiv din momentul incheierii procesului verbal dintre MGSI si castigator, toate riscurile legate de acestea se transfera la castigator.

Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament. 

 

 

SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania “Alpha Bank Cardul de cumparaturi” poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18  ani pana la data participarii la campanie .

Nu pot participa la promotie angajatii Organizatorilor, ai societatii A.G.  RADIO HOLDING  SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „Kiss FM”), precum si ai celorlalte firme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE. ALTE OBLIGATII

 

Organizatorii se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Titlul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea revenind in exclusivitate castigatorilor, daca este cazul.

 

Prin simpla participare la Campania Promotionala, castigatorii declara ca au luat la cunostinta mecanismul de impozitare aplicabil potrivit Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea revenind in exclusivitate castigatorilor.

 

In vederea participarii la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sau indirecte de catre Organizatori. Cu toate acestea, participantii vor suporta pe cont propriu cheltuielile normale pentru servicii care fac posibila participarea la Campanie si anuntarea castigatorilor, precum servicii de internet, telefonie, servicii radio, cheltuieli cu deplasarea la locul predarii premiilor, etc., precum si impozitul pe venit aplicabil, daca e cazul, pentru premiile acordate.

 

 

SECŢIUNEA 9. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe loc, in direct pe postul de radio „Kiss FM”, urmand ca, ulterior, sa completeze un proces-verbal de intrare in posesie a premiului.

 

Reprezentantul MGSI va contacta castigatorul telefonic, in minim 5 zile lucratoare de la data castigarii unei editii a campaniei. Fiecare dintre cele 15 zile de concurs este considerata o editie.

 

Premiile campaniei sunt acordate odata cu intocmirea formalitatilor necesare de punere in posesie. 

 

Un participant poate fi declarat castigator al unei singure editii din cadrul campaniei ” Alpha Bank Cardul de cumparaturi”. Odata declarat castigator, va fi descalificat pentru urmatoarele editii ale campaniei.  In cazul in care un participant se inscrie din nou in campanie, dupa castigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou un premiu.

In cazul premiilor in bani, daca persoana desemnata castigatoare a unei editii a campaniei este din Bucuresti , formalitatile necesare de punere in posesie a premiului se vor intocmi la sediul S.C. Media Group Services International S.R.L.: Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Sector 6, in minimum 5 zile lucratoare si maximum 90 zile lucratoare de la data castigarii editiei campaniei .

Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii a campaniei are domiciliul in alt oras, suma castigata se va transmite prin mandat postal.

 

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanţilor la această campanie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 10573.

 

OPTIMEDIA S.R.L. în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanţilor la această campanie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu Numar Registrul General 0002648.

 - colectarea si prelucrarea de catre Organizatori a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea participarii la campanie si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament. 

 - stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorii vor pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.

Participantii au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). 

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute între Organizatori si participantii la campanie se vor supune mai intai rezolvarii pe cale amiabila, dupa cum urmeaza:

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorilor cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Organizatorii vor formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

 In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorii nu isi vor asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorii nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 

 SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania ” Alpha Bank Cardul de cumparaturi”  va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.kissfm.ro sau pe postul de radio Kiss Fm.

 

 

 SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.kissfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. 

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul www.kissfm.ro si/sau anuntarii modificarilor pe postul de radio Kiss Fm.