CAMPANIE PROMOTIONALA GASESTE-TI PERECHEA PERFECTA 2015

REGULAMENT Kiss Fm – CAMPANIE  PROMOTIONALA "GASESTE-TI PERECHEA PERFECTA" 2015

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

 

Campania „GASESTE-TI PERECHEA PERFECTA” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de catre S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Camera B, Sector 6, Bucuresti, Romania.

 

Campania se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

 

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pe postul de radio „Kiss FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 56 de orase din Romania, in Republica Moldova si pe Internet, pe site-ul www.kissfm.ro.

 

 SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

Campania se va desfasura in perioada 28 mai – 9 iunie 2015 inclusiv.

 

 SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

 

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Kiss FM, S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.

 

SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

 

Inscrierea ascultatorilor la campanie se face prin transmiterea unui SMS la numarul de telefon 0722 20 60 20 (tarif normal), prin care sa formuleze un raspuns la cerinta DJ-ului, cerinta formulata in direct pe postul de radio Kiss FM. 

 

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Concursul “GASESTE-TI PERECHEA PERFECTA” se va desfasura in perioada 28 mai – 9 iunie 2015 inclusiv, intre orele 7:00-10:00.

 

Cu incepere de la ora 7:00, realizatorii emisiunii matinale vor lansa concursul – GASESTE-TI PERECHEA PERFECTA. Pentru a putea participa la promotie, ascultatorii Kiss FM trebuie sa formuleze un raspuns la cerinta DJului, cerinta formulata in direct pe postul de radio Kiss FM. Raspunsul va fi trimis printr-un mesaj de tip SMS la numarul de telefon 0722 20 60 20 (tarif normal). Va fi comunicat pe post unul din mesajele inscrise la campanie – ca fiind mesajul castigator. Participantul care a compus mesajul citit pe post de DJii Kiss FM, va fi apelat de catre realizatorii emisiunii si va intra in legatura directa pe Kiss FM, pentru a fi declarat castigatorul zilei. 

 

Pentru a fi validat, participantul la campanie va intra in legatura cu un reprezentant Kiss FM. Mesajele de tip SMS care contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi facute publice, iar participantii care le-au trimis nu se vor putea califica pentru castigarea unuia dintre premiile puse in joc. S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. nu isi asuma raspunderea privind continutul mesajelor uploadate, sau pentru mesaje care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la campanie.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

 

Se vor acorda in total 9 premii, constand in cate un voucher in valoare de 300 de lei fiecare. Acest voucher poate fi folosit in magazinele Otter la achizitionarea de incaltaminte si marochinarie si este valabil pana in data de 15.06.2015. Voucherul nu se cumuleaza cu alte tipuri de carduri, vouchere, discounturi, promotii sau reduceri valabile la momentul utilizarii acestuia si nu poate sa fie folosit in magazine de tip outlet. Contravaloarea voucherului nu poate fi platita clientului. In cazul in care valoarea cumparaturilor este mai mica decat valoarea voucherului, nu se va restitui diferenta. Daca valoarea cumparaturilor este mai mare, clientul va achita diferenta numerar sau prin card.

 

Din momentul in care premiile oferite in cadrul Campaniilor nu se mai afla in posesia Organizatorului, respectiv din momentul incheierii procesului verbal dintre Organizator si castigator, toate riscurile legate de acestea se transfera la castigator.

 

Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

La campania „GASESTE-TI PERECHEA PERFECTA" poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 16  ani pana la data participarii la campanie.

 

Nu pot participa la promotie angajatii Organizatorului, ai societatii S.C. A.G. Radio Holding SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „Kiss FM”), precum si ai celorlalte firme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

Organizatorul va calcula, va retine de la castigator si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii in bani, conform art. 75 alin. 1, art. 77 alin. 1, alin. 3, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 In situatia in care castigatorul va castiga si un premiu bonus constand intr-un obiect, castigatorul va trebui sa depuna la Organizator impozitul pentru veniturile provenite din premii, reglementat de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care va fi virat de Organizator la bugetul de stat. Impozitul cu retinere la sursa este de 16% si se aplica asupra diferentei dintre valoarea in lei a obiectului si suma de 600 de lei.  Daca suma de 600 de lei este modificata in baza dispozitiilor legale in vigoare la momentul platii premiului, se va lua in considerare suma astfel modificata.

 

 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 SECŢIUNEA 10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe loc, in direct pe postul de radio „Kiss FM”, urmand ca, ulterior, sa completeze un formular de intrare in posesie a premiului.

 

Reprezentantul Organizatorului va contacta castigatorul telefonic, in minimum 5 zile lucratoare de la data castigarii unei editii a campaniei.

 

Premiile campaniei sunt acordate dupa intocmirea formalitatilor necesare de punere in posesie. 

 

Participantii care castiga una dintre editiile campaniei, nu mai au dreptul sa participe la aceasta campanie dupa momentul castigarii premiului.

 

In cazul in care un participant se inscrie din nou in campanie, dupa castigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou un premiu.

 

Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii a campaniei este din Bucuresti, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la sediul Organizatorului: Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Sector 6 si/sau in fata notarului public, dupa caz, in minimum 5 zile lucratoare si maximum 30 zile lucratoare de la data castigarii editiei campaniei.

 

Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii a campaniei are domiciliul in alt oras decat Bucuresti, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la cea mai apropiata statie locala „Kiss Fm” de localitatea in care domiciliaza, in minimum 5 zile lucratoare si maximum 30 de zile lucratoare de la data castigarii editiei campaniei. In situatia in care castigatorul castiga, pe langa premiul in bani, si un premiu bonus constand intr-un obiect, Organizatorul va putea decide ca formalitatile de punere in posesie se vor intocmi in Bucuresti.

 

SECTIUNEA 10 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Organizatorul este inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

 Prin participarea la acesta Campanie, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

 

 - colectarea si prelucrarea de catre Organizator a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea participarii la campanie si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament. 

 

 - stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

 

 Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.

 

Participantii au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

 

 Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

 

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

 

 In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

 

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

 

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

 

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

 

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 

 SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

 

Campania "GASESTE-TI PERECHEA PERFECTA" va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.kissfm.ro sau pe postul de radio Kiss Fm.

 

 SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

 

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.kissfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. 

 

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul www.kissfm.ro si/sau anuntarii modificarilor pe postul de radio Kiss Fm. 

 

Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme, la cel mai recent dintre urmatoarele 2(doua) momente:

 

a) la publicarea pe site a Regulamentului modificat

b) la prima anuntare a modificarilor pe postul de radio „KISS FM”