REGULAMENT Kiss Fm - CAMPANIE PROMOTIONALA "SUMMERKISS BUS" 2015

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Campania „SUMMERKISS BUS” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de catre S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Camera B, Sector 6, Bucuresti, Romania.

Campania se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

 SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pe postul de radio „Kiss FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 56 de orase din Romania, in Republica Moldova si pe Internet, pe site-ul www.kissfm.ro.

 SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

Campania se va desfasura incepand cu data de 6 iulie 2015 si pana la data de 16 august 2015, inclusiv.

 SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Kiss FM, S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.

 SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

Inscrierea la campanie se poate face prin completarea unui raspuns de tip „comment” la postarile dedicate campaniei de pe pagina de Facebook www.facebook.com/kissfmromania.

 SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Concursul “SUMMERKISS BUS” se va desfasura in intervalul 6 iulie – 14 august 2015, pe pagina de Facebook Kiss FM www.facebook.com/kissfmromania.

In fiecare zi, de duminica pana joi inclusiv, pe pagina de Facebook Kiss FM vor fi postate anunturi de concurs “SUMMERKISS BUS”. Participantii la campanie vor trebui sa indeplineasca cerintele din cadrul postarilor. Din totalul participantilor care au indeplinit corect instructiunile din anunt, se va alege, in fiecare zi de concurs, cu ajutorul unui soft de extragere random, minimum un castigator al campaniei, respectiv maximum 8.

Castigatorii vor fi anuntati in aceeasi zi sau cel tarziu in ziua imediat urmatoare pe pagina de Facebook Kiss FM. Pentru fiecare editie de concurs efectuata, se vor alege, cu ajutorul unui soft de extragere radom, 5 rezerve. In eventualitatea in care unul dintre castigatori renunta la premiu, acesta va merge catre prima rezerva extrasa, procedeul repetandu-se in cazul in care nici prima rezerva nu poate efectua deplasarea.

Premiul consta intr-o excursie cu autocarul pe ruta Bucuresti – litoralul Marii Negre si retur, intr-un interval de 24 de ore plus accesul la petreceri organizate pe litoral. Programul si lista de activitati vor fi anuntate castigatorului ulterior desemnarii.

Mesajele care contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi facute publice, iar participantii care le-au redactat nu se vor putea califica pentru castigarea unuia dintre premiile puse in joc. S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. nu isi asuma raspunderea privind continutul mesajelor uploadate, sau pentru mesaje care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la campanie. 

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

Premiul consta intr-un loc in autobuzul “SUMMERKISS BUS”, autobuz care va circula pe ruta Bucuresti – litoralul Marii Negre. Programul pentru fiecare excursie in parte va fi comunicat castigatorilor ulterior desemnarii.

Programul calatoriilor:

1. Pentru concursurile efectuate in intervalul 6 iulie – 9 iulie, deplasarea se va face in intervalul 11 iulie – 12 iulie 2015.

2. Pentru concursurile efectuate in intervalul 12 iulie – 16 iulie, deplasarea se va face in intervalul 18 iulie – 19 iulie 2015.

3. Pentru concursurile efectuate in intervalul 19 iulie – 23 iulie, deplasarea se va face in intervalul 25 iulie – 26 iulie 2015.

4. Pentru concursurile efectuate in intervalul 26 iulie – 30 iulie, deplasarea se va face in intervalul 1 august – 2 august 2015.

5. Pentru concursurile efectuate in intervalul 2 august – 6 august, deplasarea se va face in intervalul 8 august – 9 august 2015.

6. Pentru concursurile efectuate in intervalul 9 august – 13 august, deplasarea se va face in intervalul 15 augusr – 15 august 2015.

Este asigurat transportul de la Bucuresti pe litoralul Marii Negre. Pachetul nu include transportul de la adresa de domiciliu a castigatorului/insotitorilor acestuia/acestora catre punctul de plecare din Bucuresti, eventualele cazari in Bucuresti sau pe litoral, asigurarea medicala precum si orice alte cheltuieli personale.

In cadrul acestei campanii, nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte, nici sa se solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate sau abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune interese.

Organizatorul nu poarta nicio raspundere pentru eventualele reclamatii cu privire la calitatea serviciilor oferite de colaboratorii terti din aceasta campanie.

Din momentul in care premiile oferite in cadrul Campaniilor nu se mai afla in posesia Organizatorului, respectiv din momentul incheierii procesului verbal dintre Organizator si castigator, toate riscurile legate de acestea se transfera la castigator.

Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

Organizatorul nu este responsabil in cazul pierderii sau deteriorarii de bunuri si obiecte de

valoare cum ar fi: bani, bijuterii, obiecte de arta, camerele foto, video, computere, etc, aflate

in bagajul Participantului.

 

Este strict interzisa detinerea/consumul de droguri, substante explozive sau toxice, arme, munitie, tuburi de oxigen sau gaz, butelii sau orice alte substante caustice periculoase, precum si alte obiecte si substante prin care se incalca legile in vigoare pe teritoriul Romaniei, pe durata transportului si la destinatiile prezentei campanii. 

 

Organizatorul nu este responsabil fata de Participant pentru consecintele care decurg din nerespectarea de catre acesta din urma a regulilor impuse de transportator, care este o terta persoana,  pe durata transportului. In cazul opririlor de pe durata transportului, Participantul este obligat sa se intoarca la autocar in timpul anuntat de transportator. In caz contrar, autocarul va pleca din statie/spre destinatie fara participantii care nu s-au prezentat, Organizatorul neasumandu-si nici o responsabilitate pentru consecintele acestui fapt.

 

Organizatorul poate realiza modificari in ceea ce priveste informatiile comunicate public cu privire la un eveniment – acest lucru include schimbarile in programul de eveniment, modificari in numele artistilor si lista de artisti participanti.

 

Organizatorul este responsabil doar de informatiile transmise prin canalele oficiale de comunicare, nu si de zvonuri sau informatii false.

 

Organizatorul nu este responsabil pentru daune produse astfel:

 

- de catre furnizorii contractati pentru eveniment sau angajatii acestora;

- eventualele daune cauzate de nerespectarea prezentelor reguli;

- probleme de sanatate cauzate Participantului pe durata evenimentului;

- pierderea de bunuri, distrugerea sau furtul obiectelor aduse de participanti in locatie;

- daune cauzate de schimbarile de orar (plecare, deschidere, inchidere, intoarcere) ale evenimentului;

- daune cauzate in alte moduri de catre alti participanti.

 

Participantii la campanie declarati castigatori participa pe riscul propriu. Organizatorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune aduse castigatorului sau unor terte persoane, ca urmare sau in legatura cu utilizarea premiului. Este interzis accesul cu animale de companie.

 

Participantul este obligat sa urmeze toate instructiunile date de Organizator, proprietari ai locatiiilor, securitate, politie, pompieri si orice alti reprezentanti legali.

 SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania „SUMMERKISS BUS" poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la data participarii la campanie.

Nu pot participa la promotie angajatii Organizatorului, ai societatii S.C. SBS Broadcasting Media SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „Kiss FM”), precum si ai celorlalte firme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

 SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula, va retine de la castigator si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii in bani, conform art. 75 alin. 1, art. 77 alin. 1, alin. 3, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In situatia in care castigatorul va castiga si un premiu bonus constand intr-un obiect, castigatorul va trebui sa depuna la Organizator impozitul pentru veniturile provenite din premii, reglementat de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care va fi virat de Organizator la bugetul de stat. Impozitul cu retinere la sursa este de 16% si se aplica asupra diferentei dintre valoarea in lei a obiectului si suma de 600 de lei.  Daca suma de 600 de lei este modificata in baza dispozitiilor legale in vigoare la momentul platii premiului, se va lua in considerare suma astfel modificata.

 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 SECŢIUNEA 10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe loc, in direct pe postul de radio „Kiss FM”, pe pagina de Facebook www.facebook.com/kissfmromania, respectiv pe pagina www.kissfm.ro,  urmand ca, ulterior, sa completeze un formular de intrare in posesie a premiului.

Reprezentantul Organizatorului va contacta castigatorul telefonic, in minimum 5 zile lucratoare de la data castigarii unei editii a campaniei.

Premiile campaniei sunt acordate dupa intocmirea formalitatilor necesare de punere in posesie. 

Participantii care castiga una dintre editiile campaniei, nu mai au dreptul sa participe la aceasta campanie dupa momentul castigarii premiului.

In cazul in care un participant se inscrie din nou in campanie, dupa castigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou un premiu.

Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii a campaniei este din Bucuresti, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la sediul Organizatorului: Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Sector 6 si/sau in fata notarului public, dupa caz, in minimum 5 zile lucratoare si maximum 30 zile lucratoare de la data castigarii editiei campaniei.

Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii a campaniei are domiciliul in alt oras decat Bucuresti, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la cea mai apropiata statie locala „Kiss Fm” de localitatea in care domiciliaza, in minimum 5 zile lucratoare si maximum 30 de zile lucratoare de la data castigarii editiei campaniei. In situatia in care castigatorul castiga, pe langa premiul in bani, si un premiu bonus constand intr-un obiect, Organizatorul va putea decide ca formalitatile de punere in posesie se vor intocmi in Bucuresti.

SECTIUNEA 10 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul este inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 Prin participarea la acesta Campanie, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

 - colectarea si prelucrarea de catre Organizator a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea participarii la campanie si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament. 

 - stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.

Participantii au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

 Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

 In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania "SUMMERKISS BUS" va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.kissfm.ro sau pe postul de radio Kiss Fm.

 SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.kissfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. 

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul www.kissfm.ro si/sau anuntarii modificarilor pe postul de radio Kiss Fm.