Regulament campanie "Mol te echipeaza cu produse electronice anti-hibernare"

Perioada de desfăşurare a campaniei: 2 – 22 decembrie 2015

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională ”Premii anti-hibernare de la MOL” (denumită în continuare “Campania”) este organizată de  SC Media Group Services International SRL, societate comercială cu sediul în România, Bucureşti, Sector 6, Splaiul Independentei nr.319G, City Building, sectiunea B, et.7, camera B, C.U.I. RO13869251, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/4407/2001, avand avand IBAN nr. RO 68 INGB 0001 0081 5814 8910, deschis la ING Bank Bucuresti, denumita in continuare Organizator

Si

MOL România Petroleum Products S.R.L., societate cu personalitate juridică română, cu sediul în  Municipiul Cluj-Napoca, Cladirea C-D The Office, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, judetul Cluj, Cod Postal 400604, Romania, cod TVA RO 7745470, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J12/729/2000, cont de virament RO85 INGB0003002128608910 deschis la ING Bank Cluj, in calitate de Co-Organizator

Campania se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania de catre Organizator.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pe postul de radio „Kiss FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 57 de orase din Romania, in Republica Moldova si pe Internet, pe site-ul www.kissfm.ro.

 

 SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

Campania se va desfasura de luni pana vineri in intervalul 7.00-10.00, incepand cu data de  2 decembrie 2015 si pana la data de 22 decembrie 2015, inclusiv.

 

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

 

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Kiss FM, MOL, S.C. Media Group Services International S.R.L., SONY.

 

 SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Concursul “Premii anti-hibernare de la MOL” se va desfasura in intervalul 2-22 decembrie 2015, pe postul de radio KissFM, in fiecare zi de luni pana vineri in intervalul 07.00-10.00. Postul de radio poate fi receptionat si pe site-ul www.kissfm.ro.

Zilnic, de luni pana vineri, in perioada 2-22 decembrie 2015, realizatorii matinalului vor oferi ascultatorilor 3 indicii despre premiul pe care il pot castiga in ziua respectiva. Ascultatorul care suna primul la numarul de telefon 0722 20 60 20 (tarif normal) si ghiceste in urma celor trei indicii oferite de realizatori care este premiul, este declarat castigator.

Castigatorul concursului este desemnat in direct de catre realizatorul emisiunii. Decizia acestuia este finala si definitiva, cu exceptia descalificarii in urma nerespectarii prezentului regulament.

In cazul in care in cadrul unei editii primul participant care suna in direct nu ghiceste despre ce premiu este vorba, i se va oferi sansa urmatorului ascultator care suna in direct. Fiecare dintre cele 10 zile de concurs este considerata o editie.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE

In perioada 2-22. 12. 2015 se va acorda zilnic un premiu cu o valoare minima de 160 lei cu TVA si maxima de 1290 lei cu TVA. In total se vor acorda 15 premii in valoare totala de 6447 lei cu TVA.

Din momentul in care premiile oferite in cadrul Campaniilor nu se mai afla in posesia Organizatorului, respectiv din momentul incheierii procesului verbal dintre Organizator si castigator, toate riscurile legate de acestea se transfera la castigator.

Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

 

 SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania ”Premii anti-hibernare de la MOL” poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la data participarii la campanie.

Nu pot participa la promotie angajatii Organizatorului, ai societatii A.G.  RADIO HOLDING  SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „Kiss FM”), precum si ai celorlalte firme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 MOL Romania Petroleum Products S.R.L. se obliga sa puna la dispozitia Organizatorului pana in data de  27.11.2015 premiile aferente prezentei campanii si sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Titlul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea revenind in exclusivitate castigatorilor.

 Prin simpla participare la Campania Promotionala, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea revenind in exclusivitate castigatorilor.

 

SECŢIUNEA 9. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii campaniei vor fi anuntati de catre Organizator pe loc, in direct pe postul de radio „Kiss FM”, urmand ca, ulterior, sa completeze un proces-verbal de intrare in posesie a premiului.

 Reprezentantul Organizatorilor va contacta castigatorul telefonic, in minim 5 zile lucratoare de la data castigarii unei editii a campaniei. Fiecare dintre cele 15 zile de concurs este considerata o editie.

 Premiile campaniei sunt acordate dupa intocmirea formalitatilor necesare de punere in posesie.

 Un participant poate fi declarat castigator al unei singure editii din cadrul campaniei ”Premii anti-hibernare de la MOL”. Odata declarat castigator, va fi descalificat pentru urmatoarele editii ale campaniei.  In cazul in care un participant se inscrie din nou in campanie, dupa castigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou un premiu.

 Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii a campaniei este din Bucuresti, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la sediul S.C. Media Group Services International S.R.L.: Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Sector 6, in minimum 5 zile lucratoare si maximum 90 zile lucratoare de la data castigarii editiei campaniei.

 Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii a campaniei are domiciliul in alt oras decat Bucuresti, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la cea mai apropiata statie locala „Kiss Fm” de localitatea in care domiciliaza, in minim 5 zile lucratoare si maxim 90 de zile lucratoare de la data castigarii editiei campaniei.

 

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanţilor la această campanie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 10573.

 

MOL România Petroleum Products S.R.L. în vederea desfăşurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanţilor la această campanie în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 3194.

 - colectarea si prelucrarea de catre Organizator a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea participarii la campanie si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament.

 - stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.

Participantii au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

 Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

 In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 

 SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania ”Premii anti-hibernare de la MOL”  va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.kissfm.ro sau pe postul de radio Kiss Fm.

 

 SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.kissfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul www.kissfm.ro si/sau anuntarii modificarilor pe postul de radio Kiss Fm.