Regulament Kiss FM COMBINATIA SMECHERA

SECTIUNEA I. PREAMBUL. SCOPURILE CAMPANIEI 

“COMBINATIA SMECHERA” este un format de emisiune radio autopromotional initiat si derulat in Romania de S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. (“MGSI”) pe postul de radio “KISS FM”, post a carui licenta este detinuta de societatea AG RADIO HOLDING SRL (“AG RADIO HOLDING”) si poate fi receptionat in Bucuresti, cat si in alte 56 de orase din Romania, cat si in Chisinau, Republica Moldova. “COMBINATIA SMECHERA” este marca inregistrata S.C. AG RADIO HOLDING S.R.L.

Avand in vedere ca, urmare a Protocolului incheiat intre S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. si AG BROADCASTING S.R.L. (“AG BROADCASTING”), partile semnatare au agreat urmatoarele:

- sa colaboreze – cu respectarea si in limitele legislatiei aplicabile in tara in care se desfasoara activitatile – deruland impreuna, insa fiecare in teritoriile de rezidenta ale celor doi organizatori, o serie de actiuni reunite sub denumirea “COMBINATIA SMECHERA” (numita in cele de mai jos „Campania Promotionala COMBINATIA SMECHERA 2016”/”Campania de Promovare” sau „Campania”);

- ca MGSI si AG BROADCASTING au dreptul de a-si promova fiecare denumirea, marcile, imaginile, activitatea, produsele si/sau serviciile sale, in presa scrisa, pe Internet si in orice eveniment de tipul outdoor si/sau indoor, pe care inteleg sa-l initieze, in Romania si/sau in Republica Moldova, sub denumirea generica “COMBINATIA SMECHERA”;

 

- ca, pe langa scopul general mentionat anterior al colaborarii initiate intre partenerele MGSI si AG BROADCASTING, colaborarea prezuma si un scop special, respectiv derularea unei Campanii comune (in continuare “Campania”) in cadrul careia sa se desfasoare un concurs cu premii, prin intermediul caruia fiecare dintre parteneri sa realizeze si autopromovarea individuala pe posturile de radio “KISS FM” - Romania si respectiv “RADIO KISS FM Chisinau” (in sensul ca fiecare post se va autopromova) a programelor din grila proprie, care include dar nu se limiteaza la marcile de notorietate publica: „KISS FM” si/sau “RADIO KISS FM CHISINAU” ;

- ca, pentru cresterea audientei si, in general, pentru succesul actiunii de autopromovare a programelor din grila proprie, partile au agreat – in baza aceluiasi Protocol – transmiterea live a concursului Campaniei, atat in Romania, cat si in Republica Moldova, cu participarea nerestrictionata a cetatenilor din ambele teritorii, dupa cum se detaliaza in Sectiunea 5 de mai jos;

 

MGSI si AG BROADCASTING au convenit sa incheie prezentul Regulament Kiss FM COMBINATIA SMECHERA.

 

In vederea participarii la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sau indirecte de catre Organizatori. Cu toate acestea, participantii vor suporta cheltuielile normale pentru servicii care fac posibila participarea la Campanie, anuntarea castigatorilor, precum si servicii de Internet, telefonie, servicii radio, cheltuieli cu deplasarea la locul predarii marelui premiu, etc., precum si impozitul pe venit aplicabil, dupa caz, pentru premiile acordate.

 

 

SECTIUNEA 2. ORGANIZATORII CAMPANIEI 

 

Campania de promovare „COMBINATIA SMECHERA” este organizata de societatile afiliate:

 

1) S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. (“MGSI”), persoana juridica autorizata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319 G, City Building, Sectiunea B, etaj 7, camera B, sector 6, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, operator de date cu caracter personal inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, avand contul IBAN RO68INGB0001008158148910, deschis la ING Bank, Sucursala Bucuresti si un capital social subscris si varsat 200 lei, 

 

si

 

2) AG BROADCASTING S.R.L. (“AG BROADCASTING”), persoana juridica autorizata si functionand conform legilor din Republica Moldova, avand sediul in Chisinau, MD-2001 str. Ismail nr. 33, birourile 601-603, Republica Moldova, nr. inregistrare Camera Inregistrarii de Stat MD 0086361 din 28.07.97, eliberat la 05.11.2008, cont bancar nr 222400000100012  deschis la Banca Comerciala Romana SA, Sucursala Puskin, CB RNCBMD2X504, capital social subscris si varsat de 179 271 lei, (denumiti, in cele de mai jos, individual “Co-organizatorul” si,  impreuna,  “Organizatorii”/Co-organizatorii sau Partenerii”).

 

Campania se va desfasura conform prezentului Regulament comun de campanie, intocmit de cei doi Parteneri, disponibil in mod gratuit oricarei persoane, adus la cunostinta publicului larg prin afisare pe paginile web: 

- www.kissfm.ro

- www.kissfm.md

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

 

Campania se desfasoara simultan, pe teritoriul Romaniei si Republicii Moldova, dupa cum urmeaza: in formatul autopromotional individual si/sau audiovizual al Campaniei, partenerii se obliga sa radiodifuzeze concomitent si sa sustina, fiecare pe cont propriu, concursul Campaniei (transmisie live) –  pe posturile de radio „KISS FM” - Romania si pe postul de radio “RADIO KISS FM CHISINAU” -  Republica Moldova, cu respectarea regulilor ce vor fi detaliate in Sectiunea 5. Concursul va fi sustinut, de asemenea, si pe paginile de web apartinand celor doi Co-organizatori ai Campaniei: www.kissfm.ro si www.kissfm.md.

 

Niciuna dintre parti nu urmareste un scop material, iar partile nu fac nici un fel de tranzactii intre ele. 

Desfasurarea Campaniei in mediul audiovizual, prin difuzarea concomitenta a aceluiasi concurs cu premii in bani si/sau obiecte, vizeaza o actiune autopromotionala, derulata de fiecare partener in mod separat, in scopul cresterii audientei propriei grile de programe si, nu in ultimul rand, pentru promovarea marcilor  “KISS FM” si respectiv “RADIO KISS FM CHISINAU”, ca parte a acestor programe.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

 

“Campania COMBINATIA SMECHERA” va incepe in data de 11.01.2016 si se va desfasura pana la data de 01.04.2016, daca partile nu vor dispune prelungirea Campaniei la o data de ulterioara, anuntata publicului larg, cu prioritate, pe posturile de radio “KISS FM” si “RADIO KISS FM CHISINAU”. Derularea Campaniei in parteneriat MGSI-AG BROADCASTING va incepe, de principiu, la data de 11.01.2016, cel mai devreme. Inscrierea in campanie incepe in data de 11.01.2016, iar concursurile se vor desfasura incepand cu data de 18.01.2016.

 

Pentru situatiile in care Protocolul incheiat intre partenerii MGSI si AG BROADCASTING va inceta din orice motive, “Campania COMBINATIA SMECHERA” revine la formatul derulat exclusiv pe teritoriul Romaniei. 

 

SECTIUNEA 4. FORMATUL CAMPANIEI. REALIZAREA SI DIFUZAREA CONCURSULUI CAMPANIEI

 

Formatul general al Campaniei, asa cum este acesta desfasurat de MGSI, pe teritoriul Romaniei, inclusiv formatul Concursului Campaniei, apartin si raman castigate de catre Partenerul MGSI, cu toate drepturile legale aferente acestuia, conform legii romane in vigoare.  In privinta potentialelor actiuni comune de promovare a concursului, de tipul: promovare in presa scrisa, promovare pe internet, promovare in mediul outdoor si/sau mediul indoor (dupa caz), partile vor decide formatele specifice ale Campaniei, de comun acord, urmand ca astfel de formate sa fie utilizate de fiecare partener, dupa cum acesta va crede de cuviinta, fara sa fie necesar acordul exprimat de cealalt partener in prealabil. In ceea ce priveste Concursul Campaniei, acesta va pastra formatul initial, respectiv formatul utilizat de MGSI in Romania, urmand ca partile sa depuna toate diligentele pentru transmiterea simultana a concursului pe posturile de radio “KISS FM” si “RADIO KISS FM CHISINAU” si, nu in ultimul rand, sa asigure toate mijloacele tehnice necesare accesului tuturor participantilor din Romania si Republica Moldova, in conditii de sansa egala, la premiile oferite in concurs.

 

SECTIUNEA 5. REGULI PRIVIND INSCRIEREA SI PARTICIPAREA LA CONCURSUL CAMPANIEI

 

Campania “COMBINATIA SMECHERA”, in formatul sau radiodifuzat, nu include scopul de promovare reciproca, reprezentand exclusiv o actiune autopromotionala pentru ambii Organizatori. In cadrul acestui format de Campanie, este inclus un concurs cu premii in bani si/sau obiecte, iar inscrierea la concurs se poate face in 2 (doua) modalitati: prin trimiterea unui mesaj tip SMS sau prin inscriere on-line, pe www.kissfm.ro/www.kissfm.md, respectiv pe paginile de Facebook www.facebook.com/kissfmromania/www.facebook.com/kissfmchisinau, detalii in acest sens fiind precizate in cele de mai jos.

 

Concursul se desfasoara pe postul de radio “KISS FM” si pe postul “RADIO KISS FM CHISINAU”, simultan, de luni pana vineri (inclusiv), in intervalul orar 6:00 – 22:00.

 

5.1. INSCRIEREA LA CONCURS A PARTICIPANTILOR DIN ROMANIA:

5.1.1. Inscrierea prin trimiterea unui mesaj tip SMS la numarul 0735 600 100 (SMS cu tarif normal), cu numele, prenumele, numarul placutei de inmatriculare si culoarea masinii cu care se inscrie pentru concurs. In completare, se vor parcurge detaliile din Anexa 2 a prezentului Regulament;

 

5.1.2. Inscrierea on-line: Pentru a participa la Concursul Campaniei, ascultatorii postului de radio “KISS FM” se pot inscrie, o singura data, pe site-ul www.kissfm.ro sau pe www.facebook.com/kissfmromania,  completand campurile formularului de inscriere si apasand butonul “Inregistreaza”. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si reale. In caz contrar, organizatorii isi rezerva dreptul de a anula contul respectiv si de a descalifica pe participant.

 

5.2. INSCRIEREA LA CONCURS A PARTICIPANTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA:

 

5.2.1. Inscrierea pentru premiile zilnice se va face prin trimiterea unui mesaj tip SMS la numarul 060 24 08 24 (SMS cu tarif normal). In completare, se vor parcurge detaliile din Anexa 2 a prezentului Regulament;

 

5.2.2. Inscrierea on-line: Pentru a participa la Concursul Campaniei, ascultatorii postului de radio “KISS FM” se pot inscrie, o singura data, pe site-ul www.kissfm.md sau pe www.facebook.com/kissfmchisinau,  completand campurile formularului de inscriere si apasand butonul “Inregistreaza”. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si reale. In caz contrar, organizatorii isi rezerva dreptul de a anula contul respectiv si de a descalifica pe participant.

 

 

5.3.  REGULI COMUNE PRIVIND INSCRIERILE LA CONCURS PRIN SMS

- Participantii ascultatori ai postului de radio “KISS FM” (Romania) si avand un numar de telefon mobil propriu inregistrat in Romania, se pot inscrie la concurs conform pct. 5.1.1, exclusiv;

 

- Participantii ascultatori ai postului “RADIO KISS FM CHISINAU” (Republica Moldova) si avand un numar de telefon mobil propriu inregistrat in Republica Moldova, se pot inscrie in concurs conform pct. 5.2.1, exclusiv;

 

- Organizatorii nu vor trimite reply-uri de validare a inscrierilor pe SMS;

 

- Toti expeditorii de SMS-uri valide sunt inscrisi intr-o baza de date comuna, care va include toti participantii inscrisi la concurs, deopotriva din Romania si din Republica Moldova, detinuta de Co-organizatorul MGSI;

 

- Baza de date formata din mesajele SMS ce vor fi transmise pe numarul de telefon inregistrat in Republica Moldova, se transfera prin grija Co-organizatorului AG Broadcasting in baza de date comuna a Concursului in 1(una) zi calendaristica;

 

- Baza de date comuna va putea fi consultata pe internet, pe site-ul www.kissfm.ro, unde, prin introducerea numarului de telefon folosit pentru inscrierea participantului la concurs, acesta va putea verifica data inscrierii. 

 

- Baza de date comuna va contine o singura intrare, cu filtru dupa numarul de telefon, reprezentand mesaj de tip SMS considerat valid. Orice mesaj de tip SMS trimis dupa o prima inregistrare in baza de date comuna a concursului, nu va mai fi luat in considerare; 

 

- in vederea evitarii oricarui dubiu, se face cunoscut faptul ca,  in cazul in care un singur participant trimite mai multe mesaje de tip SMS de la acelasi numar de telefon,  va fi luat in considerare pentru participarea sa la concurs doar primul mesaj de inscriere trimis de pe numarul de telefon respectiv;

 

- Prin simpla trasmitere a SMS-ului, participantii isi exprima acordul la colectarea, prelucrarea, transferul si stocarea datelor lor cu caracter personal in baza de date comuna a concursului detinuta de MGSI, datele respective putand fi astfel colectate si prelucrate in scopurile concursului, urmand a fi stocate, in beneficiul ambilor Organizatori, in scopuri de reclama, marketing si publicitate;

 

5.4. REGULI COMUNE PRIVIND INSCRIERILE ON-LINE LA CONCURS 

- Participantii ascultatori ai postului de radio “KISS FM” (Romania) se pot inscrie on-line la concurs conform pct. 5.1.2, exclusiv;

 

- Participantii ascultatori ai postului “RADIO KISS FM CHISINAU” (Republica Moldova) se pot inscrie on-line la concurs conform pct. 5.2.2, exclusiv;

 

- inscrierea se face o singura data, prin completarea tuturor campurilor din formularul de inscriere (Anexa 1 la prezentul Regulament sau Anexa 2, dupa caz) si apasand butonul “Inregistreaza”, in cazul inscrierii on-line;

 

- prevederile prezentului Regulament privind constituirea bazei de date comune a concursului, transferul datelor cu caracter personal apartinand participantilor din Republica Moldova, prelucrerea acestor date si stocarea lor urmeaza regulile comune detaliate la pct. 5.3..

 

5.5. ALTE REGULI PRIVIND CONCURSUL CAMPANIEI “COMBINATIA SMECHERA”

- Inscrierea participantilor la concurs se poate face utilizand una dintre cele doua metode de inscriere. Daca participantul s-a inscris la concurs prin trimiterea unui mesaj de tip SMS, o eventuala inscriere on-line, nu va fi luata in considerare de Organizatori, iar daca participantul la campanie s-a inscris on-line, de asemenea, o eventuala inscriere prin trimiterea unui mesaj de tip SMS nu va fi luata, de asemenea, in considerare;

 

- Notiunea de “ascultator al postului de radio” este relevanta pentru participarea la concurs, in sensul ca preponderenta (conform celor precizate la pct. 5.1. si pct. 5.2.) este teritorialitatea de care se bucura majoritatea activitatilor, preocuparilor si intereselor participantului, in cea mai mare parte a timpului sau, in sensul ca acesta este un ascultator frecvent al postului de radio “KISS FM” sau, dupa caz, al postului de radio “RADIO KISS FM CHISINAU” (acestia fiind denumiti generic “ascultatori KISS FM”). Prin urmare, Co-organizatorii MGSI si AG BROADCASTING vor gestiona procesul inscrierii participantilor in concursul acesteia, in mod separat, in functie de criteriul sus-mentionat. Astfel, participantii rezidenti in Republica Moldova, in sensul prezentului paragraf, au dreptul sa se inscrie doar prin mijloacele tehnice asigurate de Co-organizatorul AG Broadcasting, in timp ce participantii rezidenti in Romania, se vor inscrie in concurs doar prin mijloacele tehnice asigurate de MGSI. 

 

- Prin inscrierea la Concursul Campaniei, indiferent de modalitate (in speta, prin trimiterea unui mesaj de tip SMS sau prin inscrierea on-line), participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acceptarii regulilor si conditiilor ce le sunt aplicabile, participarea la concursul Campaniei implicand obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament;

 

- Fondul total maxim de premiere in bani, de 50.000 (cincizecidemii) EUR, va fi asigurat de fiecare Co-organizator, in mod separat, iar premiul pus in joc si efectiv castigat la fiecare editie a Concursului Campaniei (a carui valoare nu poate fi mai mica de 100 EUR) se va acorda, de asemenea, separat. Astfel, pentru castigatorul cu domiciliul/rezident in Romania, ascultator al postului de radio “KISS FM” (Romania), premiul castigat de acesta in concurs se acorda de MGSI si urmeaza regimul fiscal aplicabil in Romania, in timp ce pentru castigatorul cu domiciliul/rezident in Republica Moldova, ascultator al postului “RADIO KISS FM CHISINAU”, premiul castigat de acesta in concurs se acorda de AG BROADCASTING si urmeaza regimul fiscal aplicabil in Republica Moldova;

 

- Durata maxima de predare a premiilor nu va depasi 90 de zile lucratoare, socotite de la data anuntarii castigatorului premiului in direct, pentru ambii Organizatori;

 

- Premiile acordate in concursul Campaniei constau exclusiv in bani si/sau bunuri mobile, asa cum vor fi anuntate acestea de DJii Kiss FM (pe scurt, „Djii”/” DJii Kiss Fm”), la fiecare editie a concursului;

 

- Participantii care castiga premiul/premiile acordate la una dintre editiile Concursului Campaniei, nu mai au dreptul sa participe la acest concurs, dupa momentul castigarii premiului;

 

- In cazul in care un participant se inscrie din nou in Concursul Campaniei, dupa ce acesta a castigat o editie a Concursului, va fi descalificat, in cazul in care va castiga din nou un premiu.

 

5.6. MECANISMUL DE CONCURS. PREMIILE

5.6.1. MECANISMUL DE CONCURS

 

In fiecare zi din saptamana, de luni pana vineri, in intervalul orar 06:00-22:00, se vor desfasura in direct pe posturile de radio “KISS FM” si “RADIO KISS FM CHISINAU” cate 5(cinci) editii ale Concursului Campaniei.

 

Mecanismul specific de concurs, aplicabil in toate editiile concursului, se deruleaza astfel:

 

Cu ajutorul unei aplicatii software, va fi ales, din baza de date comuna a concursului, un participant din totalitatea celor inscrisi. DJii Kiss FM vor anunta, in direct pe postul de radio, numarul de inmatriculare al masinii sau o culoare de masina, asa cum a fost completat in formularul de concurs cu care participantul s-a inscris la campanie. 

 

Participantul la campanie care s-a inscris cu respectivul numar de inmatriculare sau are o masina de culoarea anuntata la concurs are la dispozitie 10 minute sa sune la 0722206020 (tarif normal) si sa intre in legatura directa cu DJii Kiss FM. 

 

Daca participantul este declarat castigator al editiei, acesta poate castiga premiul de minimum 100 de EUR, la care se poate adauga reportul si/sau premiul bonus (fara, insa, ca un astfel de cumul sa fie obligatoriu pentru Co-organizatori).

 

Daca participantul este desemnat castigator, concursul Campaniei se reia, in editiile viitoare, conform aceluiasi mecanism, pornindu-se de la suma minima de 100 de EUR la fiecare editie in parte.

 

Pentru a fi validat, ascultatorul trebuie sa intre in legatura directa cu DJii KISS FM – legatura transmisa in direct pe postul de radio Kiss FM. 

 

Toti participantii la campanie, fie ca s-au inscris prin SMS, fie ca s-au inscris online, vor fi inscrisi intr-o baza de date comuna, care va contine o singura intrare pentru fiecare participant la campanie, cu filtru dupa numarul de telefon cu care s-a inscris la campanie. 

 

Organizatorul va verifica prin mijloace proprii corectitudinea participantilor si ii va descalifica pe cei a caror activitate in cadrul campaniei va fi considerata drept frauda.

 

NOTA:

Participantul accepta, prin prezentul Regulament, faptul ca Organizatorii nu sunt obligati sa-si justifice decizia in momentul in care acestia considera ca respectivul participant a folosit metode frauduloase. Astfel, orice tentativa de fraudare (incluzand, dar nelimitandu-se doar la mecanisme automate de generare a click-urilor, folosirea de proxy-uri, spam, phising, utilizarea unor extensii de browser care au adus avantaje pe alta cale decat pe cea specificata in Regulament, utilizarea unor programe care au acelasi rol, etc) atrage dupa sine eliminarea din campanie a participantului in cauza. Orice concurent poate fi eliminat din concurs in baza unei simple banuieli de frauda, Organizatorii nefiind nevoiti sa aduca dovezi in acest sens.

 

 

5.6.2. PREMIILE 

 

Fondul maxim de premiere in bani si obiecte este de 50.000 (cincizecidemii) EURO.

 

Pentru fiecare editie a Concursului Campaniei, premiul are o valoare minima de 100 (osuta) de EURO. Premiul poate fi majorat de catre Organizatori, la libera lor alegere, la editiile urmatoare, prin adaugarea premiului/premiilor editiilor anterioare, in cazul in care acestea au fost declarate ca fiind lipsite de castigator.

 

Daca editia este declarata ca fiind lipsita de castigator, premiul necastigat la aceasta editie se poate reporta pentru editia urmatoare a Concursului Campaniei, la alegerea Organizatorilor. Premiul reportat se va adauga premiului de minimum 100 de EURO al editiei urmatoare.

 

Organizatorii isi rezerva dreptul ca, pentru oricare dintre editiile Concursului Campaniei, premiul zilnic oferit sa fie stabilit doar in bani si/sau in bunuri mobile sau ca – pe langa premiile in bani ale respectivei editii a concursului –  sa atribuie si alte premii bonus constand, de asemenea, in bani si/sau bunuri mobile. Premiile bonus vor fi anuntate de catre Djii Kiss FM. 

 

Organizatorii isi rezerva dreptul ca, pentru oricare dintre editiile Concursului Campaniei, sa majoreze valaorea premiului de pornire al fiecarei editii. Valoarea majorata a premiului va fi comunicata de DJii Kiss FM, in prealabil, in direct pe postul de radio “KISS FM” si pe postul “RADIO KISS FM CHISINAU”.

 

Dupa cum s-a precizat si mai sus, pe parcursul desfasurarii Concursului Campaniei, DJii Kiss Fm pot anunta, pe langa premii in bani/obiecte, o serie de premii bonus, constand de asemenea in diverse obiecte.

 

Daca este declarat castigator un ascultator al KISS FM-Romania, premiul in bani i se acorda in lei (RON), la cursul de schimb euro/leu, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru data castigarii premiului. 

 

Daca este declarat castigator un ascultator al RADIO KISS FM-CHISINAU, premiul in bani se acorda in lei moldovenesti (MDL), la cursul de schimb euro/leu moldovenesc, comunicat de Banca Nationala a Republicii Moldova pentru data castigarii premiului. 

 

Premiile in bani se achita direct castigatorului, in contul de lei deschis de acesta la o banca comerciala din Romania sau din Republica Moldova, dupa caz.

 

In cadrul acestui tip de concurs autopromotional nu este posibila inlocuirea premiilor bonus constand in obiecte prin contravaloarea acestora in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

 

In privinta premiilor bonus, oferite in cadrul Concursului Campaniei de promovare „COMBINATIA SMECHERA”, din momentul predarii premiului (respectiv, dupa data semnarii intre Co-Organizator si castigator Procesului verbal prin care se desemneaza castigatorul si in forma scrisa), toate riscurile legate de proprietatea si/sau posesia premiului se transfera la Castigator, definitiv.

 

Premiul va fi acordat Castigatorului sub conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 

5.7.  DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURSUL CAMPANIEI

 

Pot participa la Concursul Campaniei de Promovare „COMBINATIA SMECHERA”, in sensul ca pot avea calitatea de Castigator al premiilor oferite in cadrul acesteia de cei doi Co-organizatori, toate persoanele fizice care au implinit varsta de 16 ani si care au calitatea de participant inscris in concurs, fie ca ascultator al postului de radio KISS FM Romania, fie ca ascultator al postului RADIO KISS FM CHISINAU. 

 

Prin exceptie de la cele mai sus prevazute, nu pot participa: 

a) salariatii Co-Organizatorului SC MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL SRL si ai Co-organizatorului AG BROADCASTING S.R.L., si nici salariatii societatii S.C. AG RADIO HOLDING SRL (asociat unic al AG BROACASTING si afiliata a MGSI), si/sau ai altor societati afiliate acestor 3(trei) societati, prin interdependenta de capital, fie acestea din urma persoane juridice cu sediul in Romania sau cu sediul in Republica Moldova;

si 

b) rudele sau afinii salariatilor mentionati la litera a)  pana la gradul II inclusiv, in linie directa sau colaterala. De asemenea, nu pot participa la Concursul Campaniei de Promovare „COMBINATIA SMECHERA” asociatii-persoane fizice ai societatilor comerciale sus-mentionate, cat si rudele sau afinii acestora pana la gradul II inclusiv, in linie directa sau colaterala.

 

5.8. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

Pentru castigatorii care au domiciliul/rezidenta in Romania si calitatea de ascultatori ai postului de radio KISS FM – Romania, in sensul precizarilor ce au fost facute in prezentul Regulament, premiul se acorda de Co-organizatorul MGSI, care are obligatia de a calcula, retine de la castigator si vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii in bani, conform reglementarilor fiscale in vigoare aplicabile in Romania. 

 

Pentru castigatorii care au domiciliul/rezidenta in Republica Moldova si calitatea de ascultatori ai postului de radio RADIO KISS FM CHISINAU, in sensul detalierilor ce au fost facute in prezentul Regulament, premiul se acorda de Co-organizatorul AG BROADCASTING, care va calcula, va retine de la castigator si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii in bani, conform reglementarilor fiscale in vigoare aplicabile in Republica Moldova. In cazul in care AG BROADCASTING nu are obligatia stoparii la sursa a impozitului si virarii sumei respective catre bugetul de stat, obligatiile respective incumba castigatorului premiului, exclusiv, conform legii aplicabile in Republica Moldova.

 

In cazul premiilor in obiecte si/sau premiilor bonus, predarea fiecarui premiu se face la sediul indicat de Co-organizatori in prezentul Regulament, iar castigatorul are obligatia ca – la data la care primeste premiul in proprietatea si posesia sa – sa depuna in contul indicat de Co-organizator in prealabil, suma in lei reprezentand impozitul legal datorat de Castigator pentru venituri in natura provenite din premii, asa cum este reglementat acest impozit de reglementarile fiscale in vigoare aplicabile in Romania sau in Republica Moldova, dupa caz. In mod obligatoriu, Impozitul va fi virat de Co-organizatorul care a acordat premiul in concurs, la bugetul de stat al tarii in care s-a castigat si, respectiv, acordat premiul, in mod efectiv. 

Orice alte obligatii de natura fiscala si/sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate in Concursul Campaniei de Promovare „COMBINATIA SMECHERA”, cad si raman in sarcina exclusiva a castigatorului premiului.

 

5.9. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

Castigatorul premiului/premiilor autopromotionale zilnic(e) acordat(e) in fiecare editie a Concursului Campaniei va fi anuntat pe loc, in direct, atat pe postul de radio „KISS FM”- ROMANIA, cat si pe postul “RADIO KISS FM CHISINAU”. Ulterior, acesta este contactat de Co-organizatorul Campaniei care are obligatia sa acorde premiul conform prezentului Regulament, urmand sa semneze cu acesta un Proces verbal de desemnare a castigatorului premiului.

 

Reprezentantul Organizatorului va contacta castigatorul telefonic, in minimum 5 zile lucratoare de la data castigarii de catre acesta, in direct, a premiului/premiilor respectivei editii a campaniei sau a celorlalte premii, dupa caz. In urmatoarele 15 zile lucratoare, castigatorul va indeplini obligatia de a comunica catre Co-organizator contul sau bancar, pentru a i se putea vira premiul in bani de catre acesta, ori sa depuna in contul indicat de Co-organizator suma datorata cu titlu de impozit legal, urmand ca acesta sa fie virata catre bugetul de stat, dupa cum s-a precizat mai sus.

 

Premiul/premiile fiecarei editii a Concursului Campaniei sunt predate de fiecare organizator numai dupa intocmirea formalitatilor necesare de desemnare a castigatorului premiului/premiilor, prin semnarea procesului verbal sus-mentionat, in 2(doua) exemplare originale, respectiv cate 1(un) exemplar pentru fiecare parte, si numai dupa ce castigatorul isi va fi indeplinit toate obligatiile (in speta, deschiderea si comunicarea contului bancar personal catre Co-organizator sau, dupa caz, depunerea sumei pe care acesta o datoreaza, in mod legal, cu titlu de impozit pentru premiul-obiect in contul indicat de Co-organizator). Pentru validare, participantii vor trebui sa trimita Organizatorului si o copie a talonului masinii al carei numar de inmatriculare a fost inscris in campanie.

 

Participantii minori (avand varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani neimpliniti) si/sau cei de cetatenie straina vor indeplini formalitatile de dobandire a premiului, cu respectarea legislatiei romane in vigoare sau a legislatiei din Republica Moldova, dupa caz.

 

Formalitatile pentru semnarea Procesului verbal de desemnare a castigatorului premiului si, in general, pentru predarea si ridicarea premiului/premiilor castigate intr-o editie a Concursului Campaniei, se deruleaza astfel:

 

1. pentru castigatorul-ascultator al postului de radio “KISS FM”, daca persoana este din Bucuresti, formalitatile se vor intocmi de catre Co-organizatorul MGSI la sediul sau din Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Sector 6 si/sau in fata notarului public desemnat de acesta, dupa caz (costurile notariale fiind suportate de MGSI).  Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii a concursului are domiciliul in alt oras/localitate din Romania, formalitatile se vor intocmi, pe cat posibil, la cea mai apropiata statie locala „KISS FM” de localitatea in care acesta domiciliaza. In situatia in care castigatorul castiga, pe langa premiul in bani, si un premiu bonus constand intr-un obiect, ori numai un premiu-obiect, Co-organizatorul va putea decide ca formalitatile de punere in posesie se vor intocmi in Bucuresti, exclusiv.

 

2. pentru castigatorul-ascultator al postului “RADIO KISS FM CHISINAU”, formalitatile necesare se vor intocmi numai la sediul Co-organizatorului AG BROADCASTING din Chisinau, Republica Moldova, MD-2001 str. Ismail nr. 33, birourile 601-603 de catre acesta si/sau in fata notarului public desemnat de acesta, dupa caz (costurile notariale fiind suportate de AG BROADCASTING).  

 

5.10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Co-organizatorul S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL SRL este inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal din Romania si isi asuma obligatia colectarii, stocarii si prelucrarii datelor cu caracter personal in baza de date comuna a concursului, conform prevederilor legii romane aplicabile in materie, respectiv Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare).

 

Prin participarea la acesta Campanie, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

 

a) colectarea si prelucrarea tuturor datelor sale cu caracter personal pe care Particpantul le comunica in vederea inscrierii sale la concurs (cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/prenume, CNP, adresa, nr. si seria act de identitate, etc.) si a transmiterii acestora catre ambii Organizatori, in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament;

b) stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate la litera a), respectiv: reclama, marketing si publicitate.

 

Co-organizatorul AG BROADCASTING are obligatia sa gestioneze in conditii de maxima siguranta toate datele cu caracter personal apartinand participantilor inscrisi in Concursul Campaniei in calitate de ascultatori ai postului “RADIO KISS FM CHISINAU”, colectand si transferand aceste date, in 1(una) zi calendaristica de la data inregistrarii lor (prin SMS comunicat la numarul de telefon inregistrat in Republica Moldova, ori prin inregistrare on-line pe site-ul www.kissfm.md), catre baza de date comuna a concursului detinuta de operatorul MGSI.

 

Co-organizatorii au obligatia comuna de a pastra stricta confidentialitate cu privire la datele cu caracter personal apartinand Participantilor, acestia urmand sa le utilizeze numai in scopurile stabilite prin prezentul Regulament. Co-organizatorul MGSI este cel care va proceda la prelucrarea datelor conform legii sale de aplicare si le va putea transmite catre terti (inclusiv, catre AG BROADCASTING), de asemenea, sub obligatia de confidentialitate, si numai in scopurile ce i-au fost premise conform Regulmantului.

 

Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele cu caracter personal pe care le-au furnizat in legatura cu participarea lor la Concursul Campaniei sa fie prelucrate in scop de marketing direct, ori sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor lor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

 

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

5.11. LITIGII 

 

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la Concursul Campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

 

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea Concursului Campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Co-organizatorului responsabil de organizarea concursului in teritoriul sau de rezidenta, cu o sesizare in acest sens. In termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data sesizarii incidentului. Co-organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata, in termen de maximum 15 zile lucratoare.

 

In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti competente din Romania, respectiv din Republica Moldova.

 

SECTIUNEA 6 – LEGEA APLICABILA REGULAMENTULUI. EXONERAREA DE RASPUNDERE. MODIFICAREA REGULAMENTULUI. SUSPENDAREA CAMPANIEI 

 

6.1. LEGEA APLICABILA REGULAMENTULUI

 

Legea aplicabila conditiilor de fond si de forma ale prezentului Regulament comun de campanie este legea din Romania.

Totusi, cu privire la transmiterea  dreptului de proprietate asupra premiilor in obiecte sau bani, precum si cu privire la obligatiile fiscale aferente premiilor in obiecte sau bani acordate, este aplicabila legea tarii in care acestea se acorda (predau). 

 

6.2. EXONERAREA DE RASPUNDERE

 

Forta majora, cazul fortuit si fapta tertului exonereaza organizatorii Campaniei de orice raspundere. Pe cale de consecinta, Organizatorii Concursului Campaniei nu isi asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor persoane fizice si/sau ale entitatilor persoana juridica asupra premiilor castigate de catre participanti in fiecare editie a concursului, dupa cum nu pot fi tinuti responsabili cu privire la pretentiile participantilor la Concursul Campaniei privind functionarea defectuoasa si/sau nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila, ori a retelelor de Internet. Totodata, niciunul dintre organizatori nu va fi raspunzator pentru eventuale disfunctionalitati aparute in derularea Campaniei, in general, ca urmare a actiunilor unor terti, cum ar fi dar fara a se limita la: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 

6.3. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

 

Co-organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament, in masura in care analiza privind eficacitatea scopurilor Campaniei o va impune, cu conditia anuntarii modificarilor pe site-urile www.kissfm.ro si www.kissfm.md si/sau pe posturile de radio “KISS FM” si “RADIO KISS FM CHISINAU”. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme, la cel mai recent dintre urmatoarele 2(doua) momente: 

a) la publicarea pe cele 2(doua) site-uri a Regulamentului modificat; 

b) la prima anuntare a modifcarilor pe postul de radio  “KISS FM” si/sau “RADIO KISS FM CHISINAU”

 

6.4. SUSPENDAREA CAMPANIEI

 

Campania de promovare "COMBINATIA SMECHERA” va putea fi intrerupta, in caz de forta majora sau printr-o decizie comuna a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-urile www.kissfm.ro/www.kissfm.md, si/sau pe posturile de radio “KISS FM”/“RADIO KISS FM CHISINAU”.

 

Prezentul Regulament comun de Campanie se completeaza cu:

- ANEXA 1 – Formular de inscriere ON-LINE in concursul Campaniei COMBINATIA SMECHERA;

- ANEXA 2 – Mesajul SMS pentru inscrierea in concursul Campaniei COMBINATIA SMECHERA; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 – Formular de inscriere ON-LINE in concursul Campaniei Kiss FM COMBINATIA SMECHERA

 

Completeaza datele tale in formularul de mai jos si verifica daca esti inscris in cursa pentru premii!

 

Te poti inscrie in concursul Kiss FM COMBINATIA SMECHERA, on-line, o singura data, pe toata perioada de derulare a concursului.

Nume

Prenume

Nr. telefon

Numar inamatriculare masina

Culoare masina

 

ACORD PARTICIPANT: 

 

Subsemnatul, titular al datelor cu caracter personal sus-mentionate, declar ca am citit Regulamentul Campaniei Kiss FM COMBINATIA SMECHERA (“Regulamentul”) si sunt de acord cu termenii si conditiile Regulamentului, (inclusiv, dar fara a ma limita la: modalitatea de inscriere si participare in concurs, mecanismul de desemnare a castigatorului, modalitatea si scopurile prelucrarii datelor mele cu caracter personal, etc.), intelegand ca optiunea de a completa, finaliza si transmite prezentul formular de inscriere, reprezinta acceptarea libera si neviciata a Regulamentului, in integralitatea sa.  

 

 

ANEXA 2 – Mesajul SMS pentru inscrierea in concursul Campaniei Kiss FM COMBINATIA SMECHERA

 

Pentru a putea participa la Campanie:

 

1) participanti rezidenti in Romania se pot inscrie prin trimiterea unui mesaj de tip SMS la numarul de telefon mobil 0735600100 (SMS cu tarif normal, valabil in retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange, Telekom) cu numele, prenumele, numarul placutei de inmatriculare si culoarea masinii cu care se inscrie la concurs; 

 

1) participanti rezidenti in Romania si in Republica Moldova se pot inscrie prin trimiterea unui mesaj de tip SMS la numarul de telefon mobil 060 24 08 24 (SMS cu tarif normal, valabil in retelele de telefonie mobila din Republica Moldova) cu numele, prenumele si orasul in care receptioneaza postul de radio “KISS FM”; 

 

ACORD PARTICIPANT: 

 

Transmiterea mesajului SMS reprezinta, in mod explicit si neechivoc, faptul ca Participantul si-a exprimat acordul pentru Regulamentul Campaniei COMBINATIA SMECHERA (“Regulamentul”), inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatea de inscriere si participare la concurs, mecanismul de desemnare a castigatorului, modalitatea si scopurile prelucrarii datelor sale cu caracter personal, etc., in sensul ca a acceptat, in mod liber si neviciat, Regulamentul, in integralitatea sa.