Regulament „Câștigă zilnic o vacanță în Grecia!

SECTIUNEA I. PREAMBUL. SCOPURILE CAMPANIEI

 

“CONCEDIU GRECIA” este un format de emisiune radio autopromotional initiat si derulat in Romania de S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. (“MGSI”) pe postul de radio “KISS FM”, post a carei licenta este detinuta de societatea afiliata S.C. AG RADIO HOLDING SRL (“AG RADIO HOLDING”) si poate fi receptionat in Bucuresti, Chisinau, cat si in alte 56 de orase din Romania.

 

Campania prezuma un scop special, respectiv autopromovarea pe postul de radio “KISS FM” - Romania a programelor din grila proprie, care include dar nu se limiteaza la marca de notorietate publica: „KISS FM”

 

 

SECTIUNEA 2. ORGANIZATORII CAMPANIEI 

 

Campania de promovare „ CONCEDIU GRECIA” este organizata de:

 

S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. (“MGSI”), persoana juridica autorizata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319 G, City Building, Sectiunea B, etaj 7, camera B, sector 6, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, operator de date cu caracter personal inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, avand contul IBAN RO68INGB0001008158148910, deschis la ING Bank, Sucursala Bucuresti si un capital social subscris si varsat 200 lei, 

 

Campania se va desfasura conform prezentului Regulament de campanie, intocmit de Organizator, fiind adus la cunostinta publicului larg prin afisare pe pagina web: 

- www.kissfm.ro

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

 

Campania se desfasoara dupa cum urmeaza:

 

  1. a) in formatul extins al Campaniei, actiunea de promovare include denumirea, marcile, imaginile, activitatile, produsele si/sau serviciile Organizatorului, in orice forma de publicitate permisa de legea aplicabila pe teritoriul propriu de rezidenta, cum ar fi, dar fara a se limita la: presa scrisa, Internet, evenimente de tipul outdoor si/sau indoor;

 

  1. b) in formatul restrans al Campaniei (formatul autopromotional si/sau audiovizual), Organizatorul se obliga sa radiodifuzeze si sa sustina, pe cont propriu, concursul Campaniei (transmisie live) –  pe postul de radio „KISS FM”, cu respectarea regulilor ce vor fi detaliate in Sectiunea 4.

 

Organizatorul nu urmareste un scop material. Desfasurarea Campaniei in forma extinsa prezuma obtinerea unui beneficiu de imagine, in timp ce desfasurarea Campaniei in mediul audiovizual (forma restransa), prin difuzarea concursului cu premii, vizeaza o actiune autopromotionala, in scopul cresterii audientei propriei grile de programe si, nu in ultimul rand, pentru promovarea marcii  “KISS FM”, ca parte a acestor programe.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

 

Campania CONCEDIU GRECIA va incepe in data de 24.07.2017 si se va desfasura pana la data de 14.08.2017, daca Organizatorul nu va dispune prelungirea Campaniei la o data de ulterioara, anuntata publicului larg, cu prioritate, pe postul de radio “KISS FM”. Derularea Campaniei va incepe, de principiu, la data de 24.07.2017. Inscrierea in campanie incepe in data de 24.07.2017, iar concursurile se vor desfasura incepand cu data de 24.07.2017.

   

SECTIUNEA 4. REGULI PRIVIND INSCRIEREA SI PARTICIPAREA LA CONCURSUL CAMPANIEI

 

Campania “CONCEDIU GRECIA”, in formatul sau restrans (formatul radiodifuzat), reprezinta exclusiv o actiune autopromotionala pentru Organizator. In cadrul acestui format de Campanie, este inclus un concurs cu premii, iar inscrierea la concurs se poate face prin trimiterea unui mesaj tip SMS, detalii in acest sens fiind precizate in cele de mai jos.

                                                                                                   

Concursul se desfasoara pe postul de radio “KISS FM”, de luni pana vineri (inclusiv), in intervalul orar 07:00 – 10:00.

 

 

4.1. INSCRIEREA LA CONCURS:

4.1.1. Inscrierea  se va face prin trimiterea unui mesaj tip SMS sau WhatsApp la numarul 0722 20 60 20 (SMS cu tarif normal, valabil in toate retelele de telefonie mobila).

  

4.2.  REGULI PRIVIND INSCRIERILE LA CONCURS PRIN SMS

- Participantii ascultatori ai postului de radio “KISS FM” (Romania) si avand un numar de telefon mobil propriu inregistrat in Romania, se pot inscrie la concurs conform pct. 4.1.1, exclusiv;

 

- Organizatorul nu va trimite reply-uri de validare a inscrierilor pe SMS;

   

- Prin simpla trasmitere a SMS-ului, participantii isi exprima acordul la colectarea, prelucrarea, transferul si stocarea datelor lor cu caracter personal in baza de date a concursului detinuta de MGSI, datele respective putand fi astfel colectate si prelucrate in scopurile concursului, urmand a fi stocate, in beneficiul Organizatorului, in scopuri de reclama, marketing si publicitate;

  

4.3. ALTE REGULI PRIVIND CONCURSUL CAMPANIEI “CONCEDIU GRECIA”

- Inscrierea participantilor la concurs se poate face utilizand exclusiv metoda de inscriere de la punctul 4.1.1.

 

- notiunea de “ascultator al postului de radio” este relevanta pentru participarea la concurs, in sensul ca preponderenta este teritorialitatea (rezidenta) de care se bucura majoritatea activitatilor, preocuparilor si intereselor participantului, in cea mai mare parte a timpului sau, in sensul ca acesta este un ascultator frecvent al postului de radio “KISS FM”.

 

- Prin inscrierea la Concursul Campaniei, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acceptarii regulilor si conditiilor ce le sunt aplicabile, participarea la concursul Campaniei implicand obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament;

 

- fondul maxim de premiere este de 12.800 (douasprezecemiioptsute) EUR.

 

- Durata maxima de acordare a premiilor nu va depasi 30 de zile lucratoare, socotite de la data anuntarii castigatorului premiului in direct;

 

- Premiile acordate in concursul Campaniei constau exclusiv in excursii, asa cum vor fi anuntate acestea de DJii Kiss FM (pe scurt, „Djii”/” DJii Kiss Fm”), la fiecare editie a concursului;

 

- Participantii care castiga premiul/premiile acordate la una dintre editiile Concursului Campaniei, nu mai au dreptul sa participe la acest concurs, dupa momentul castigarii premiului;

 

- In cazul in care un participant se inscrie din nou in Concursul Campaniei, dupa ce acesta a castigat o editie a Concursului, va fi descalificat, in cazul in care va castiga din nou un premiu.

 

 

4.4. MECANISMUL DE CONCURS. PREMIILE

4.4.1. MECANISMUL DE CONCURS

 

In fiecare zi din saptamana, de luni pana vineri, in intervalul orar 07:00-10:00, o data pe program, realizatorii emisiunii vor lansa concursul – CONCEDIU GRECIA. Pentru a putea participa la promotie, ascutatorii Kiss FM trebuie sa raspunda, cat mai creativ cu putinta, la subiectul ales ca tema a zilei. Raspunsul va fi trimis printr-un mesaj de tip SMS la numarul de telefon 0722 20 60 20 (tarif normal) si/sau pe aplicatia WhatsApp, la numarul de telefon 0722 20 60 20. Realizatorii emisiunii vor citi, in direct pe postul de radio Kiss FM, o parte din mesajele receptionate de la ascultatori.

 

In fiecare zi de concurs va fi comunicat pe post unul dintre mesajele inscrise la campanie – ca fiind mesajul castigator. Participantul care a compus mesajul citit pe post de catre realizatorii emisiunii matinale va fi apelat si va intra in legatura directa pe Kiss FM, pentru a fi declarat castigatorul zilei – o excursie in Grecia pentru doua persoane.

 

Pentru a fi validat, ascultatorul care a trimis mesajul cel mai original trebuie sa intre in legatura directa cu realizatorii emisiunii matinale – legatura transmisa in direct pe postul de radio Kiss FM. Mesajele de tip SMS care contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi facute publice, iar participantii care le-au redactat si expediat nu se vor putea califica pentru castigarea unuia dintre premiile puse in joc. S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. nu isi asuma responsabilitatea privind continutul mesajelor trimise, sau pentru mesaje care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la campanie.

 

Kiss FM nu este responsabil pentru inscrierile incomplete sau cu erori. Un participant se poate inscrie la toate editiile campaniei, insa poate castiga un singur premiu, o singura data pe perioada desfasurarii campaniei. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat.

 

Din momentul in care participantul la Concursul Campaniei a castigat un premiu intr-o editie a concursului, acesta pierde dreptul de a castiga un nou premiu, nefiind posibila castigarea de catre acelasi participant a 2(doua) sau mai multor premii in una si aceeasi editie si nici pe durata mai multor editii ale Concursului Campaniei.

 

4.4.2. PREMIILE 

 

Valoarea totala aproximativa a premiilor este de 12.800 (douasprezecemiioptsute) EURO.

 

Se vor acorda, in total, 16 de premii constand in 16 de vacante cu autocarul in Grecia. Pachetul contine transport cu autocarul, 6 nopti de cazare la hotel de 3 stele, mic dejun. Valoare unitara aproximativa: 800 de EURO pentru doua persoane.

 

Pachetul nu cuprinde: asigurarile medicale; mesele si bauturile neprevazute la capitolul “servicii incluse”; intrarile la obiectivele turistice; taxe de feribot acolo unde este cazul; excursiile optionale, etc.

 

Valoarea premiilor este orientativa si eventualele costuri mai mici ale serviciilor turistice oferite ca premiu nu obliga postul de radio sau agentia de turism la niciun fel de compensatii fata de castigatori. Vacantele se acorda in intervalele de timp oferite castigatorilor de catre agentia de turism, in functie de locurile disponibile pentru acest concurs si se vor consuma in perioada 1  – 25 septembrie 2017. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care castigatorul nu poate sa efectueze deplasarea in intervalul specificat mai sus, caz in care premiul nu se va mai acorda.

  

In cadrul acestui tip de concurs autopromotional nu este posibila inlocuirea premiilor constand in obiecte prin contravaloarea acestora in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

 

In privinta premiilor oferite in cadrul Concursului Campaniei de promovare „CONCEDIU GRECIA”, din momentul predarii premiului (respectiv, dupa data semnarii intre Co-Organizator si castigator a Procesului verbal prin care se desemneaza castigatorul si in forma scrisa), toate riscurile legate de proprietatea si/sau posesia premiului se transfera la Castigator, definitiv.

 

Premiul va fi acordat Castigatorului sub conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 

4.5.  DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURSUL CAMPANIEI

 

Pot participa la Concursul Campaniei de Promovare „CONCEDIU GRECIA”, in sensul ca pot avea calitatea de Castigator al premiilor oferite in cadrul acesteia, toate persoanele fizice care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care au calitatea de participant inscris in concurs. 

 

Prin exceptie de la cele mai sus prevazute, nu pot participa: 

  1. a) salariatii Organizatorului SC MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL SRL si ai AG BROADCASTING S.R.L., si nici salariatii societatii S.C. AG RADIO HOLDING SRL (asociat unic al AG BROACASTING si afiliata a MGSI), si/sau ai altor societati afiliate acestor 3(trei) societati, prin interdependenta de capital, fie acestea din urma persoane juridice cu sediul in Romania sau cu sediul in Republica Moldova;

si 

  1. b) rudele sau afinii salariatilor mentionati la litera a)  pana la gradul II inclusiv, in linie directa sau colaterala. De asemenea, nu pot participa la Concursul Campaniei de Promovare „CONCEDIU GRECIA” asociatii-persoane fizice ai societatilor comerciale sus-mentionate, cat si rudele sau afinii acestora pana la gradul II inclusiv, in linie directa sau colaterala.

 

4.6. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

Pentru castigatorii care au calitatea de ascultatori ai postului de radio KISS FM, in sensul precizarilor ce au fost facute in prezentul Regulament, premiul se acorda de Organizator, care are obligatia de a calcula, retine de la castigator si vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii in bani, conform reglementarilor fiscale in vigoare aplicabile. 

  

In cazul premiilor in obiecte si/sau premiilor bonus, predarea premiului se face la sediul indicat de Organizator in prezentul Regulament, iar castigatorul are obligatia ca – la data la care primeste premiul in proprietatea si posesia sa – sa depuna in contul indicat de Organizator  in prealabil, suma in lei reprezentand impozitul legal datorat de Castigator pentru venituri in natura provenite din premii, asa cum este reglementat acest impozit de reglementarile fiscale in vigoare. In mod obligatoriu, Impozitul va fi virat de Organizator la bugetul de stat al tarii in care s-a castigat si, respectiv, acordat premiul, in mod efectiv. 

 

Orice alte obligatii de natura fiscala si/sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate in Concursul Campaniei de Promovare „CONCEDIU GRECIA”, cad si raman in sarcina exclusiva a castigatorului premiuluUI.

 

4.7. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

Castigatorul premiului/premiilor autopromotionale acordat(e) in fiecare editie a Concursului Campaniei va fi anuntat pe loc, in direct, atat pe postul de radio „KISS FM”. Ulterior, acesta este contactat de Organizatorul Campaniei care are obligatia sa acorde premiul conform prezentului Regulament, urmand sa semneze cu acesta un Proces verbal de desemnare a castigatorului premiului.

 

Reprezentantul Organizatorului va contacta castigatorul telefonic, in minimum 5 zile lucratoare de la data castigarii de catre acesta, in direct, a premiului/premiilor respectivei editii a campaniei. In urmatoarele 15 zile lucratoare, castigatorul va indeplini obligatia de a comunica catre Organizator contul sau bancar, pentru a i se putea vira premiul in bani de catre acesta, ori sa depuna in contul indicat de Organizator suma datorata cu titlu de impozit legal, urmand ca acesta sa fie virata catre bugetul de stat, dupa cum s-a precizat mai sus.

 

Premiul/premiile fiecarei editii a Concursului Campaniei sunt acordate de Organizator numai dupa intocmirea formalitatilor necesare de desemnare a castigatorului premiului/premiilor, prin semnarea procesului verbal sus-mentionat, in 2(doua) exemplare originale, respectiv cate 1(un) exemplar pentru fiecare parte, si numai dupa ce castigatorul isi va fi indeplinit toate obligatiile (in speta, deschiderea si comunicarea contului bancar personal catre Organizator sau, dupa caz, depunerea sumei pe care acesta o datoreaza, in mod legal, cu titlu de impozit pentru premiul-obiect in contul indicat de Organizator).

 

Participantii minori (avand varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani neimpliniti) si/sau cei de cetatenie straina vor indeplini formalitatile de dobandire a premiului, cu respectarea legislatiei romane in vigoare.

 

Formalitatile pentru semnarea Procesului verbal de desemnare a castigatorului premiului si, in general, pentru ridicarea premiului/premiilor castigate intr-o editie a Concursului Campaniei, se deruleaza astfel:

Daca persoana este din Bucuresti, formalitatile se vor intocmi la sediul Co-organizatorului MGSI din Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Sector 6 si/sau in fata notarului public desemnat de acesta, dupa caz (costurile notariale fiind suportate de MGSI).  Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii a concursului are domiciliul in alt oras/localitate din Romania, formalitatile se vor intocmi la cea mai apropiata statie locala „KISS FM” de localitatea in care acesta domiciliaza. In situatia in care castigatorul castiga, pe langa premiul in bani, si un premiu bonus constand intr-un obiect, ori numai un premiu-obiect, Organizatorul va putea decide ca formalitatile de punere in posesie se vor intocmi in Bucuresti, exclusiv.

  

4.8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Organizatorul S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL SRL este inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal din Romania si isi asuma obligatia colectarii, stocarii si prelucrarii datelor cu caracter personal, conform prevederilor legii romane aplicabile in materie, respectiv Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare).

 

Prin participarea la acesta Campanie, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

 

  1. a) colectarea si prelucrarea tuturor datelor sale cu caracter personal pe care Particpantul le comunica in vederea inscrierii sale la concurs (cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/prenume, CNP, adresa, nr. si seria act de identitate, etc.) si a transmiterii acestora catre Organizator, in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament;
  2. b) stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate la litera a), respectiv: reclama, marketing si publicitate.

  

Organizatorul are obligatia de a pastra stricta confidentialitate cu privire la datele cu caracter personal apartinand Participantilor, acestia urmand sa le utilizeze numai in scopurile stabilite prin prezentul Regulament. Organizatorul MGSI este cel care va proceda la prelucrarea datelor conform legii sale de aplicare si le va putea transmite catre terti (inclusiv, catre AG BROADCASTING), de asemenea, sub obligatia de confidentialitate, si numai in scopurile ce i-au fost premise conform Regulmantului.

 

Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele cu caracter personal pe care le-au furnizat in legatura cu participarea lor la Concursul Campaniei sa fie prelucrate in scop de marketing direct, ori sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor lor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

 

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

 

4.9. LITIGII 

 

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la Concursul Campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

 

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea Concursului Campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului, cu o sesizare in acest sens. In termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data sesizarii incidentului. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata, in termen de maximum 15 zile lucratoare.

 

In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti competente din Romania.

 

SECTIUNEA 5 – LEGEA APLICABILA REGULAMENTULUI. EXONERAREA DE RASPUNDERE. MODIFICAREA REGULAMENTULUI. SUSPENDAREA CAMPANIEI 

 

5.1. LEGEA APLICABILA REGULAMENTULUI

 

Legea aplicabila prezentului Regulament comun de campanie este legea din Romania.

 

5.2. EXONERAREA DE RASPUNDERE

 

Forta majora, cazul fortuit si fapta tertului exonereaza Organizatorul Campaniei de orice raspundere. Pe cale de consecinta, Organizatorul Concursului Campaniei nu isi asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor persoane fizice si/sau ale entitatilor persoana juridica asupra premiilor castigate de catre participanti in fiecare editie a concursului, dupa cum nu pot fi tinuti responsabili cu privire la pretentiile participantilor la Concursul Campaniei privind functionarea defectuoasa si/sau nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila, ori a retelelor de Internet. Totodata, niciunul dintre organizatori nu va fi raspunzator pentru eventuale disfunctionalitati aparute in derularea Campaniei, in general, ca urmare a actiunilor unor terti, cum ar fi dar fara a se limita la: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 

5.3. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament, in masura in care analiza privind eficacitatea scopurilor Campaniei o va impune, cu conditia anuntarii modificarilor pe site-ul www.kissfm.ro si/sau pe postul de radio “KISS FM”. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme, la cel mai recent dintre urmatoarele 2(doua) momente: 

  1. a) la publicarea pe www.kissfm.roi a Regulamentului modificat; 
  2. b) la prima anuntare a modifcarilor pe postul de radio  “KISS FM”

 

5.4. SUSPENDAREA CAMPANIEI

 

Campania de promovare "CONCEDIU GRECIA” va putea fi intrerupta, in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.kissfm.ro si/sau pe postul de radio “KISS FM”.