REGULAMENT KISS FM - CAMPANIE PROMOTIONALA „LG Q6” 2017

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI

Campania „LG Q6” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de catre 

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Camera B, Sector 6, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, operator de date cu caracter personal inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) pe postul de radio “KISS FM”, post a carui licenta este detinuta de societatea afiliata AG RADIO HOLDING SRL (“AG RADIO HOLDING”) ( denumit in continuare in mod individual „Organizatorul”)

Si

HAVAS MEDIA S.A. cu sediul social in Bucuresti, Calea Victoriei nr.141, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3073/2002, CIF RO 14582995 (denumit in continuare in mod individual “Co-Organizatorul”), in calitate de reprezentant al

LG ELECTRONICS POLSKA SP. Z.O.O. (cu sediul in Ul. Woloska 22, 02 - 675 Varsovia, Polonia, inregistrata sub nr. 5212214808, Cod Unic de Inregistrare PL5212214808 si LG Electronics Magyar Kereskedelmi Kft. Budapesta Sucursala Bucuresti cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21 C, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/14354/2016, Cod Unic de Inregistrare RO36692912, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 29103.

Denumiti in continuare impreuna Organizatorii

Campania se va desfasura conform prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, atat la sediul Organizatorului cat si prin afisare pe site-ul  www.kissfm.ro.  

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligati sa justifice aceste decizii si fara a fi obligati la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.kissfm.ro  sau dupa anuntarea acestora pe postul radio Kiss FM.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pe postul de radio „Kiss FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 56 de orase din Romania, in Republica Moldova si pe Internet, pe site-ul www.kissfm.ro.

 SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

Campania se va desfasura in zilele de luni pana vineri, incepand cu data de 25 septembrie 2017 si pana la data de 6 octombrie 2017, inclusiv. Concursurile Campaniei au loc in intervalul 25 septembrie 2017 si pana la data de 6 octombrie 2017, inclusiv, in cadrul programelor postului Kiss FM.

 SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Kiss FM, MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L., LG

SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

Pentru participarea la aceasta campanie nu este necesara o inscriere prealabila. Inscrierea la campanie se poate face la semnalul de concurs, prin trimiterea unui mesaj tip SMS sau folosind aplicatia Whatapp la numarul de telefon 0722 20 60 20 (tarif normal).

Organizatorii nu raspund pentru eventualele disfuncționalități ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Campania “LG Q6” se va desfasura in intervalul 25 septembrie 2017 – 6 octombrie 2017. Concursurile Campaniei au loc in fiecare zi de luni pana vineri, in intervalul 25 septembrie 2017  – 6 octombrie 2017, in cadrul programelor postului Kiss FM, in intervalul 07:00-10:00, o data pe zi fiind organizata o editie de concurs.

In intervalul 07:00-10:00, la semnalul de concurs, DJii le vor cere ascultatorilor sa raspunda la intrebarea adresata in direct, prin SMS sau mesaj - folosind aplicatia WhatsApp, la numarul de telefon 0722206020 (tarif normal). Djii vor alege la libera lor apreciere cel mai amuzant mesaj pe care il vor citi in direct si il vor declara castigator. Decizia lor este finala. Mecanismul se repeta la fiecare editie de concurs din cadrul Campaniei.

Raspunsurile care contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi luate in considerare ca fiind raspunsuri corecte, legatura telefonica cu participantul la campanie va fi intrerupta si participantul descalificat. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea privind continutul raspunsurilor sau pentru raspunsuri care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la campanie.

Un participant se poate inscrie la toate editiile de concurs ale Campaniei, insa poate castiga un singur premiu, o singura data pe toata perioada desfasurarii campaniei. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

Se vor acorda in total, 10 premii, fiecare premiu constand intr-un smartphone LG Q6 in valoare de 1.600 lei.  Valoarea totala a premiilor puse in joc este de 16.000 lei. 

Din momentul in care premiile oferite in cadrul Campaniei nu se mai afla in posesia Organizatorului, respectiv din momentul incheierii procesului verbal dintre Organizator si castigator, toate riscurile legate de acestea se transfera la castigator.

Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

Nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi sau acordarea contravalorii premiului in bani.

Organizatorii isi rezerva dreptul de adauga la concursurile Campaniei si alte premii in afara de cele enuntate mai sus.

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania „LG Q6" poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 16  ani pana la data participarii la campanie.

Nu pot participa la promotie angajatii Organizatorilor, ai societatii A.G. Radio Holding SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „Kiss FM”), precum si ai celorlalte firme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Co-Organizatorul va calcula si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor provenite din premii, reglementat de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 SECŢIUNEA 10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe loc, in direct pe postul de radio „Kiss FM”, urmand ca, ulterior, sa completeze un formular de intrare in posesie a premiului.

Reprezentantul Organizatorului va contacta castigatorul telefonic, in minimum 10 zile lucratoare de la data castigarii unei editii a concursului campaniei.

Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta si numar de telefon) furnizate realizatorilor de programe, si cele furnizate ulterior desemnarii participantului respectiv drept castigator al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorii sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordarea premiului.

Premiile campaniei sunt acordate dupa intocmirea formalitatilor necesare de punere in posesie. 

Participantii care castiga una dintre editiile de concurs a Campaniei, nu mai au dreptul sa participe la aceasta campanie dupa momentul castigarii premiului.

In cazul in care un participant se inscrie din nou in Campanie, dupa castigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou un premiu.

Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii de concurs a Campaniei este din Bucuresti, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la sediul Organizatorului: Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Sector 6, dupa caz, in minimum 10 zile lucratoare si maximum 30 zile lucratoare de la data castigarii editiei de concurs a campaniei. Organizatorul poate prelungi acest termen atunci când din motive organizatorice nu poate încheia formalitățile de acordare a premiului înăuntrul termenului, cu condiția ca noul termen si situațiile ce au determinat întârzierea formalităților sa fie comunicate câștigătorilor.

Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii de concurs a campaniei are domiciliul in alt oras decat Bucuresti, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la cea mai apropiata statie locala „Kiss FM” de localitatea in care domiciliaza, in minimum 10 zile lucratoare si maximum 30 de zile lucratoare de la data castigarii editiei de concurs a campaniei. In situatia in care castigatorul castiga, pe langa premiul in bani, si un premiu bonus constand intr-un obiect, Organizatorul va putea decide ca formalitatile de punere in posesie se vor intocmi in Bucuresti.

Organizatorul poate prelungi acest termen maximal (de 30 de zile lucratoare) atunci când din motive organizatorice nu pot încheia formalitățile de acordare a premiului înăuntrul termenului, cu condiția ca noul termen si situațiile ce au determinat întârzierea formalităților sa fie comunicate câștigătorilor.

 

SECTIUNEA 10 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul este inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 Prin participarea la acesta Campanie, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

 - colectarea si prelucrarea de catre Organizator a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea participarii la campanie si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament. 

 - stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.

Participantii au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

 Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizatori si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorilor cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Cel sesizat va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

 In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatoriil nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorii nu raspund pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania "LG Q6" va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.kissfm.ro sau pe postul de radio Kiss Fm.

 SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.kissfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Prezentul regulament se completează cu prevederile generale privind premiile castigate in cadrul concursurilor KissFM afisate pe site-ul www.kissfm.ro

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul www.kissfm.ro si/sau anuntarii modificarilor pe postul de radio Kiss FM. 

Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme, la cel mai recent dintre urmatoarele 2(doua) momente:

  1. a) la publicarea pe site a Regulamentului modificat
  2. b) la prima anuntare a modificarilor pe postul de radio „KISS FM”