REGULAMENT Kiss Fm – CAMPANIE  PROMOTIONALA "CALD  SAU RECE" 2018

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Campania „CALD SAU RECE” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de catre MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, („Organizatorul”) cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Camera B, Sector 6, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, pe postul de radio “KISS FM”, post a carui licenta este detinuta de societatea AG RADIO HOLDING SRL (“AG RADIO HOLDING”).

Campania se va desfasura conform prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligati sa justifice aceste decizii si fara a fi obligati la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.Kissfm.ro  sau dupa anuntarea acestora pe postul radio Kiss FM.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pe postul de radio „Kiss FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 56 de orase din Romania, in Republica Moldova si pe Internet, pe site-ul www.kissfm.ro.

 SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

Campania se va desfasura in zilele de luni pana vineri, incepand cu data de 25 iunie 2018 si pana la data de 20 iulie 2018, inclusiv.

 SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Kiss FM, MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.

SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

Participantul se poate inscrie la campanie trimitand un SMS care sa contina numele, prenumele si localitatea din care receptioneaza postul de radio Kiss FM, la numarul de telefon 0722 20 60 20 (tarif normal).

Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalităti ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Concursul Campaniei “CALD SAU RECE” se va desfasura in intervalul 25 iunie –  20 iulie 2018, in fiecare zi de luni pana vineri, in intervalul 06:00-10:00, o data pe zi. 

In intervalul 06:00-10:00, la semnalul de concurs, DJii vor lansa concursul Campaniei – CALD SAU RECE. Din totalul participantilor inscrisi in campanie, vor fi alesi, cu ajutorul unui soft de extragere random, doi participanti. Ulterior acestia vor fi contactati pentru a intra in direct pe radio Kiss FM moment in care, concomitant, li se va adresa o intrebare. Cel care va raspunde cat mai aproape de raspunsul corect, sau va da raspunsul corect, va avea posibilitatea sa aleaga primul premiul – respectiv va putea alege dintre urmatoarele: o excursie in Grecia pentru doua persoane (a carui detalii sunt prezentate in sectiunea premii) sau un aparat de aer conditionat. Cel de-al doilea participant la campanie va primi premiul ne alesde primul participant. 

Mecanismul mentionat anterior se repeta la fiecare editie de concurs desfasurat pe perioada Campaniei. 

Mesajele de tip SMS care contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi facute publice, iar participantii care le-au redactat si expediat nu se vor putea califica pentru castigarea unuia dintre premiile puse in joc. 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea privind continutul mesajelor transmise, sau pentru mesaje care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la campanie.

Un participant se poate inscrie la toate editiile de concurs ale campaniei, insa poate castiga un singur premiu, o singura data pe perioada desafasurarii campaniei. Daca se constata ca o persoana pentru care a fost redactat un mesaj declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat.

Raspunsurile care contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi luate in considerare ca fiind raspunsuri corecte, legatura telefonica cu participantul la campanie va fi intrerupta si participantul descalificat. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea privind continutul raspunsurilor, sau pentru raspunsuri care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la campanie.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

Se vor acorda in total, 20 de premii, constand intr-o excursie in Grecia pentru doua persoane (este inclus transportul cu autocarul, 6 nopti de cazare la hotel de 3*, mic dejun). Valoarea aproximativa pentru un sejur de 2 persoane este de 800E si20 de premii constand intr-un aparat de aer conditionat HEINNER Mirror, HAC-MR12DBL, 12000 btu, cu valoare unitara de 1499 lei.

Valoarea premiilor constand intr-o excursie in Grecia este orientativa, eventualele costuri mai mici ale serviciilor tursitice oferite ca premiu nu obliga Organizatorul la niciun fel de compensatii, fata de castigatori. Excursile se vor acorda in functie de locurile disponibile si se vor consuma in perioada 1-30 Septembrie 2018. Premiile constand intr-o excursie in Grecia nu pot fi reportate pentru o alta perioada, decat cea/cele oferite castigatorilor de catre agentia de tursim partenera a Organizatorului.

Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor câștigate si care din varii motive (cum ar fi, dar fara a se limta la: nu se poate efectua excursia in perioada indicata in regulament, nu se poate efectua excursia in perioada comunicata ca fiind disponibila de catre agentia de turism, etc) nu pot fi acordare participanților desemnați câștigători. Premiile nu pot fi cedate sau transmise catre o alta persoana.

Din momentul in care premiile oferite in cadrul Campaniei nu se mai afla in posesia Organizatorului, respectiv din momentul incheierii procesului verbal dintre Organizator si castigator, toate riscurile legate de acestea se transfera la castigator.

Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

Nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi sau acordarea contravalorii premiului in bani.

Organizatorul isi rezerva dreptul de adauga la concursurile Campaniei si alte premii in afara de cele enuntate mai sus.

 

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania „CALD SAU RECE" poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18  ani pana la data inscrierii la campanie.

Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului, ai societatii A.G. Radio Holding SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „Kiss FM”), precum si ai celorlalte firme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula, va retine de la castigator si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii in bani, conform art. 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 astigatorul va trebui sa depuna la Organizator impozitul pentru veniturile provenite din premii, reglementat de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care va fi virat de Organizator la bugetul de stat. Impozitul cu retinere la sursa este de 10% si se aplica asupra diferentei dintre valoarea in lei a premiului si suma de 600 de lei.  Daca suma de 600 de lei sau cuantumul impozitului cu retinere la sursa este modificat/a in baza dispozitiilor legale in vigoare la momentul platii premiului/inceheierii conventiei de acordare a premiului, se va lua in considerare suma/impozitul astfel modificat/a.

 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 SECŢIUNEA 10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe loc, in direct pe postul de radio „Kiss FM”, urmand ca, ulterior, sa completeze un formular de intrare in posesie a premiului.

Reprezentantul Organizatorului va contacta castigatorul telefonic, in minimum 5 zile lucratoare de la data castigarii unei editii de concurs a campaniei.

Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta si numar de telefon) furnizate realizatorilor de programe, si cele furnizate ulterior desemnarii participantului respectiv drept castigator al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorul sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordarea premiului.

Premiile campaniei sunt acordate dupa intocmirea formalitatilor necesare de punere in posesie. 

Participantii care castiga una dintre editiile de concurs ale campaniei, nu mai au dreptul sa participe la aceasta campanie dupa momentul castigarii premiului.

In cazul in care un participant se inscrie din nou in campanie, dupa castigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou un premiu.

Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii de concurs a campaniei este din Bucuresti, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la sediul Organizatorului: Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Sector 6 si/sau in fata notarului public, dupa caz, in minimum 5 zile lucratoare si maximum 30 zile lucratoare de la data castigarii editiei campaniei.

Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii de concurs a campaniei are domiciliul in alt oras decat Bucuresti, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la cea mai apropiata statie locala „Kiss FM” de localitatea in care domiciliaza, in minimum 5 zile lucratoare si maximum 30 de zile lucratoare de la data castigarii editiei de concurs a campaniei. In situatia in care castigatorul castiga, pe langa premiul in bani, si un premiu bonus constand intr-un obiect, Organizatorul va putea decide ca formalitatile de punere in posesie se vor intocmi in Bucuresti.

Organizatorul poate prelungi acest termen (de 30 de zile lucratoare) atunci când din motive organizatorice nu pot încheia formalitățile de acordare a premiului înăuntrul termenului, cu condiția ca noul termen si situațiile ce au determinat întârzierea formalităților sa fie comunicate câștigătorilor.

SECTIUNEA 10 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Drepturile Participantilor privind datele cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal prelucrate in baza prezentului Regulament, durata si scopul prelucrarii precum si orice alte detalii relative prelucrarii datelor cu caracter personal sunt redate in cadrul Anexei 1 ”Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Pentru activitati ulterioare de marketing direct / publicitate / reclama, orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua in baza consimtamantului Participantilor. Organizatorul garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi efectuata cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal („Regulamentul UE”).

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

 In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania "CALD SAU RECE" va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.kissfm.ro sau pe postul de radio Kiss Fm.

 SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.kissfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Regulamentul Campaniei se completează cu Regulamentul general privind premiile castigate in cadrul concursurilor KissFM afisat pe site-ul www.kissfm.ro.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul www.kissfm.ro si/sau anuntarii modificarilor pe postul de radio Kiss FM. 

Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme, la cel mai recent dintre urmatoarele 2(doua) momente:

 1. a) la publicarea pe site a Regulamentului modificat
 2. b) la prima anuntare a modificarilor pe postul de radio „KISS FM”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei "CALD SAU RECE"

(“Campania”)

- Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 

 1. 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal, împuternicitul/împuterniciții și subîmputernicitul/ subîmputerniciții

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Camera B, Sector 6, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO (denumită în continuare "Operatorul"),

A.G. RADIO HOLDING S.R.L, cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319G, Etaj 7, Camera D, Sector 6, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4780/2013, cod unic de inregistrare 31491668, atribut fiscal RO in calitate de  radiodifuzor (denumită în cele ce urmează “împuternicit”)

Se vor insera datele agentiei de turism................... in calitate de persoana imputernicita cu acordarea premilor constand in excursii (denumită în cele ce urmează “împuternicit”)

Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: 

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319G, City Building, Sectiunea B, Etaj 7, Camera B, Sector 6, Bucuresti, Romania, telefon: 021 318 8000, email:privacy@mgsi.ro

Datele de contact ale Imputernicitului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: 

A.G. RADIO HOLDING S.R.L, cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319G, Etaj 7, Camera D, Sector 6, Bucuresti, Romania telefon: 021 318 8000, email:privacy@kissfm.ro

 

 

 1. 2. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul prin intermediul Împuternicitului va colecta de la participanții castigatori următoarele categorii de date cu caracter personal cu scopul inmanarii premiului si a intocmirii procesului verbal de predare primire:

 1. (i) nume;
 2. (ii) prenume;
 3. (iii) număr de telefon mobil în format național de 10 cifre;
 4. (iv) localitatea de unde ascuta radio
 5. (v) data nașterii
 6. (vi) adresă poștală pentru livrarea premiilor – se va colecta doar in situatiile in care Participantul solicita expres sa i se transmita premiul prin intermediul serviciilor de curierat. 
 7. (vii) Cod numeric personal

Data nasterii va fi colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie. 

Adresa postala sau de email va fi solicitata doar pentru livrarea premiilor, si doar participantilor castigatori, validati.

Cod numeric personal va fi colectat doar pentru persoanele castigatorare in sarcina carora intra obligatia de plata a impozitului pe venit din premii.

 

 1. 3. Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale participanților castigatori la Campanie vor fi prelucrate de către Operator prin intermediul Împuternicitului în vederea:

 1. (i) organizării și desfășurării Campaniei;
 2. (ii) desemnării și validării câștigătorilor;
 3. (iii) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului.

 

 1. 4. Temeiul juridic al prelucrării

Datele vor fi prelucrate în temeiul interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a anexelor la acesta.

 

 1. 5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator prin Imputernicit vor fi dezvăluite [denumire Agentie de turism........................] in calitate de împuternicit, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul / Imputernicitul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. 

 

 1. 6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

In cadrul prezentei Campanii nu vor fi colectate date cu caracter personal de la Participantii necastigatori.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor cuprinse in procesele verbale de predare-primire a premiilor, vor fi stocate de catre Operator si Imputernicit conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc acordarea premiilor. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul si Imputernicitul vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Imputernicitul, care nu are legatura cu acordarea premilor, va sterge datele cu caracter personal ale Participantilor declarati castigatori in termen de 60 de zile de la data  declararii acestora castigatori.

Pe intreaga perioada de stocare, datele cu caracter personal nu vor fi utilizate in nici un alt scop decat cel pentru care sunt stocate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in materie de arhivare.

 

 1. 7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 1. (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 2. (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal 
 5. (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 7. (vii) dreptul la portabilitate a datelor;
 8. (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

 1. 8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor 

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.  

 1. 9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului precum si Subimputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit si Subimputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 

 1. 10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.  

 

 1. 11. Alte prevederi 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.