Reguament campanie promotionala "UNDA VERDE"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Campania „UNDA VERDE” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de catre MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, („Organizatorul”) cu sediul social in Splaiul Unirii, nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, pe postul de radio “KISS FM”, post a carui licenta este detinuta de societatea AG RADIO HOLDING SRL (“AG RADIO HOLDING”).

Campania se va desfasura conform prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, atat la sediul MGSI cat si prin afisare pe site-ul  www.kissfm.ro.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligati sa justifice aceste decizii si fara a fi obligati la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.Kissfm.ro  sau dupa anuntarea acestora pe postul radio Kiss FM. Scopul Campaniei este de promovarea a brandului Kiss Fm si creșterea audientei radioului KISS Fm.

 SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pe postul de radio „Kiss FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 56 de orase din Romania, in Republica Moldova si pe Internet, pe site-ul www.kissfm.ro.

 SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

Campania se va desfasura in zilele de luni pana vineri, incepand cu data de 13 mai 2019 si pana la data de 7 iunie 2019, inclusiv.

 SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Kiss FM, S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.

SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

Pentru participarea la aceasta campanie nu este necesara o inscriere prealabila. Inscrierea la campanie se poate face la semnalul de concurs, prin apelarea numarului de telefon 0722 20 60 20 (tarif normal).

Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfuncționalități ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Concursul Campaniei “UNDA VERDE” se va desfasura in intervalul 13 mai –  7 iunie 2019, in fiecare zi de luni pana vineri, in intervalul 06:00-10:00, o data pe zi. 

In intervalul 06:00-10:00, la semnalul de concurs, DJii vor lansa concursul Campaniei – UNDA VERDE. Pentru a putea participa la Campanie, ascultatorii Kiss FM trebuie sa raspunda, cat mai creativ cu putinta, la subiectul ales ca tema a zilei. Raspunsul va fi trimis printr-un mesaj de tip SMS sau WhatsApp la numarul de telefon 0722 20 60 20 (tarif normal). Realizatorii/DJii emisiunii vor citi, la libera lor alegere, in direct pe postul Kiss FM, o parte din mesajele receptionate de la ascultatori participant la campanie. 

In fiecare zi de Campanie, in intervalul 6:00-10:00, va fi comunicat de catre DJ pe post unul dintre mesajele inscrise la campanie – ca fiind mesajul castigator. Decizia asupra mesajului castigator apartine DJiilor si este finala. Participantul care a compus mesajul citit pe post de catre realizatorii emisiunii va fi apelat de catre DJ si va intra in legatura directa pe Kiss FM pentru a fi declarat castigatorul editiei de concurs respective. 

Pentru a fi validat, ascultatorul care a trimis mesajul cel mai original trebuie sa intre in legatura directa cu realizatorii emisiunii – legatura transmisa in direct pe postul de radio Kiss FM. In situatia in care participantul care a compus si transmis mesajul ales câștigător de DJii, conform mecanismului anterior, nu intra in legătura directa pe Kiss FM, atunci se va proceda la alegerea unui alt mesaj pana cand participantul care l-a transmi intra in direct.

Mecanismul mentionat anterior se repeta la fiecare editie de concurs desfasurat pe perioada Campaniei. 

Mesajele de tip SMS care contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi facute publice, iar participantii care le-au redactat si expediat nu se vor putea califica pentru castigarea unuia dintre premiile puse in joc. 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea privind continutul mesajelor transmise, sau pentru mesaje care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la campanie.

Un participant se poate inscrie la toate editiile de concurs ale campaniei, insa poate castiga un singur premiu, o singura data pe perioada desafasurarii campaniei. Daca se constata ca o persoana pentru care a fost redactat un mesaj declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat.

Raspunsurile care contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi luate in considerare ca fiind raspunsuri corecte, legatura telefonica cu participantul la campanie va fi intrerupta si participantul descalificat. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea privind continutul raspunsurilor, sau pentru raspunsuri care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la campanie.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

Se vor acorda in total, 20 de premii, constand in cate o trotineta electrica FreeWheel Rider Cool (valoare unitara 2.299 lei cu TVA). Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul campaniei este de 45.980 lei cu TVA.

Din momentul in care premiile oferite in cadrul Campaniei nu se mai afla in posesia Organizatorului, respectiv din momentul incheierii procesului verbal dintre Organizator si castigator, toate riscurile legate de acestea se transfera la castigator.

Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

Nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi sau acordarea contravalorii premiului in bani si nici nu se poate cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/optiunilor premiilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de adauga la concursurile Campaniei si alte premii in afara de cele enuntate mai sus, sub conditia comunicarii acestora pe postul de radio Kiss Fm sau pe site-ul www.kissfm.ro.

 SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania „UNDA VERDE" poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 16  ani pana la data inscrierii la campanie.

Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului, ai societatii A.G. Radio Holding SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „Kiss FM”), precum si ai celorlalte firme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula, va retine de la castigator si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii in bani, conform art. 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Pentru claritate se specifica ca, castigatorul va trebui sa depuna la Organizator impozitul pentru veniturile provenite din premii, reglementat de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care va fi virat de Organizator la bugetul de stat. Impozitul cu retinere la sursa este de 10% si se aplica asupra diferentei dintre valoarea in lei a premiului si suma de 600 de lei.  Daca suma de 600 de lei sau cuantumul impozitului cu retinere la sursa este modificat/a in baza dispozitiilor legale in vigoare la momentul platii premiului/inceheierii conventiei de acordare a premiului, se va lua in considerare suma/impozitul astfel modificat/a.

 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 SECŢIUNEA 10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe loc, in direct pe postul de radio „Kiss FM”, urmand ca, ulterior, sa completeze un formular de intrare in posesie a premiului.

Reprezentantul Organizatorului va contacta castigatorul telefonic, in minimum 5 zile lucratoare de la data castigarii unei editii de concurs a campaniei.

Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta si numar de telefon) furnizate realizatorilor de programe, si cele furnizate ulterior desemnarii participantului respectiv drept castigator al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorul sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordarea premiului.

Premiile campaniei sunt acordate dupa intocmirea formalitatilor necesare de punere in posesie. 

Participantii care castiga una dintre editiile de concurs ale campaniei, nu mai au dreptul sa participe la aceasta campanie dupa momentul castigarii premiului.

In cazul in care un participant se inscrie din nou in campanie, dupa castigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou un premiu.

Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii de concurs a campaniei este din Bucuresti, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la sediul Organizatorului: Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 165, Cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Sector 3 si/sau in fata notarului public, dupa caz, in minimum 5 zile lucratoare si maximum 60 zile lucratoare de la data castigarii editiei campaniei.

Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii de concurs a campaniei are domiciliul in alt oras decat Bucuresti, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la cea mai apropiata statie locala „Kiss FM” de localitatea in care domiciliaza, in minimum 5 zile lucratoare si maximum 60 de zile lucratoare de la data castigarii editiei de concurs a campaniei. In situatia in care castigatorul castiga, pe langa premiul in bani, si un premiu bonus constand intr-un obiect, Organizatorul va putea decide ca formalitatile de punere in posesie se vor intocmi in Bucuresti.

Organizatorul poate prelungi acest termen (de 60 de zile lucratoare) atunci când din motive organizatorice nu pot încheia formalitățile de acordare a premiului înăuntrul termenului, cu condiția ca noul termen si situațiile ce au determinat întârzierea formalităților sa fie comunicate câștigătorilor.

Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

SECTIUNEA 10 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la acesta Campanie vor fi colectate date cu caracter personal de la Participantii la Campanie. Fiecare Participant înțelege necesitatea prelucrarii datelor personale in vederea desfasurarii Campaniei in bune conditii. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopul desemnarii castigatorului si acordarii premiului stabilit prin prezentul Regulament.

- Pentru activitati ulterioare de marketing direct / publicitate / reclama, orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua in baza consimtamantului Participantilor. Organizatorul garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi efectuata cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal („Regulamentul UE”).

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor castigatori, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate si doar in scopul prelucrarii acestor date personale in vederea desfasurarii prezentei Campanii.

Drepturile Participantilor privind datele cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal prelucrate in baza prezentului Regulament, durata si scopul prelucrarii precum si orice alte detalii relative prelucrarii datelor cu caracter personal sunt redate in cadrul Anexei 1 ”Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Dupa aceasta data, nicio sesizare nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

 In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, dupa intrarea in posesia acestuia si semnarea procesului verbal de primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania "UNDA VERDE" va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.kissfm.ro sau pe postul de radio Kiss Fm.

 SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.kissfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Regulamentul Campaniei se completează cu Regulamentul general privind premiile castigate in cadrul concursurilor KissFM afisat pe site-ul www.kissfm.ro.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul www.kissfm.ro si/sau anuntarii modificarilor pe postul de radio Kiss FM. 

Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme, la cel mai recent dintre urmatoarele 2(doua) momente:

 1. a) la publicarea pe site a Regulamentului modificat
 2. b) la prima anuntare a modificarilor pe postul de radio „KISS FM”

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei  PROMOTIONALA " UNDA VERDE"

10.05.2019

(“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

care modifica si completeaza sectiunea 10 din cuprinsul Regulamentului Campaniei

 1. 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si împuternicitul

In vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, („Organizatorul”) cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, Cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO (denumita in continuare "Operatorul"), prin împuterniciții

A.G.RADIO HOLDING S.R.L., cu sediul  în Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera D, Sector 3, Bucuresti, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/4780/2013, având CUI 31491668, atribut fiscal [RO], în calitate de Împuternicit al Operatorului (denumită in cele ce urmează “ Împuternicit”)

prin intermediul ADWORKS MEDIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Apolodor, Nr. 13-15, Sc. 1, Et. 4, Ap. 24, sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/2588/2006, CIF RO18393450, în calitate de Imputernicit

Datele de contact ale Operatorului /Imputernicitului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: 

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021 318 8000, email:privacy@mgsi.ro;

A.G.RADIO HOLDING S.R.L., cu sediul  în Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera D, Sector 3, Bucuresti, Romania: telefon: 021 318 8000, email:privacy@kissfm.ro;

 2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul prin intermediul Imputernicitilor va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. (i) nume;
 2. (ii) prenume;
 3. (iii) numar de telefon mobil in format national de 10 cifre;

(iv) adresa e-mail pentru a avea o alta alternativa de comunicare cu câștigătorii cu privire la comunicările/ formalitățile de acordare a premiului;

 1. (v) data nasterii - va fi colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 16 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie
 2. (vi) codul numeric personal
 3. (vi) adresa postala pentru livrarea premiilor prin curier

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 16 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie. 

Adresa postala va fi solicitata doar pentru livrarea premiilor prin curier, si doar participantilor castigatori, validati.

 1. 3. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

 1. (i) organizarii si desfasurarii Campaniei;
 2. (ii) desemnarii si validarii castigatorilor;
 3. (iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

 

 1. 4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim si executarea unui contract, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 1. 5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor, curierului prin intermediul caruia se va transmite premiul castigat, bancii prin intermediul careia se va efectua transferul contravalorii impozitului premiului castigat, precum si autorităților, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare. 

 6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 90 de zile de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 5 (cinci) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului si Subimputernicitilor obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Imputerniciti in termen de 90 de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora.

 1. 7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 1. (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 2. (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal 
 5. (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 7. (vii) dreptul la portabilitate a datelor;
 8. (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP – www.dataprotection.ro)..

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 021 318 8000, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail email:privacy@kissfm.ro.

 1. 8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor sub 16 ani

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 16 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 16 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 16 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 16 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 

 1. 9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre imputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 1. 10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament.  

 1. 11. Alte prevederi 

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

Emis astazi, 10.05.2019,

Organizatorul