REGULAMENT Kiss FM - CAMPANIE PROMOTIONALA "FII DJ-UL NOSTRU" 2019

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Campania „FII DJ-UL NOSTRU” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de catre MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. (“MGSI”) cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, pe postul de radio “KISS FM”, post a carui licenta este detinuta de societatea AG RADIO HOLDING SRL (“AG RADIO HOLDING”) si poate fi receptionat in Bucuresti, cat si in alte 56 de orase din Romania, cat si in Chisinau, Republica Moldova..

Campania se va desfasura conform prezentului regulament („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, atat la sediul Organizatorului cat si prin afisare pe site-ul www.kissfm.ro.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligati sa justifice aceste decizii si fara a fi obligat la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.kissfm.ro sau dupa anuntarea acestora pe postul radio Kiss FM.

In vederea participarii la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sau indirecte de catre Organizatori. Cu toate acestea, participantii vor suporta cheltuielile normale pentru servicii care fac posibila participarea la Campanie, anuntarea castigatorilor, precum si servicii de Internet, telefonie, servicii radio, cheltuieli cu deplasarea la locul predarii marelui premiu, etc., precum si impozitul pe venit aplicabil, dupa caz, pentru premiile acordate.

 SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pe postul de radio „Kiss FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 56 de orase din Romania, in Republica Moldova si pe Internet, pe site-ul www.kissfm.ro.

 SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

Campania se va desfasura incepand cu data de 5 iunie 2019 si pana la data de 21 iulie 2019, inclusiv.

 SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Kiss FM, Untold, Neversea, MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.

 SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

Inscrierea la campanie se poate face prin inscrierea pe site-ul www.kissfm.ro, completand formularul dedicat sectiunii de campanie FII DJ-UL NOSTRU si/sau login direct cu contul de facebook al participantului.

 SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Concursul “FII DJ-UL NOSTRU” se va desfasura in intervalul 5 iunie – 21 iulie 2019. 

Pentru a putea participa la campanie, ascultatorii Kiss FM trebuie sa acceseze site-ul kissfm.ro, sa intre pe pagina de concurs, sa completeze formularul de inscriere, prin introducerea datelor de contact si/sau prin login direct cu contului propriu de facebook.  Participantul la campanie va trebui, apoi, sa upladeze date cu privire la experienta proprie in muzica ca DJ, precum si un fisier care sa contina un mix, in format mp3. 

- Mix-ul uploadat trebuie sa fie unic si original pentru aceasta campanie; durata minima pentru mix trebuie sa fie de 30 de minute; limita maxima pentru fisierul uploadat este de 100 MB. Un participant se poate inscrie in campanie o singura data, cu un singur mix.

- Orice tentativa de falsificare/frauda va duce la descalificarea participantului la campanie

- Poate fi uploadat orice tip de mix; vor fi luate in considerare mix-uri din orice gen de muzica dance (incluzand, dar fara a se limita la house, deep house, tech-house, techno, trance, drum & bass, fusion) pop, pop dance, rap, hip-hop, EDM.

Participantii la Campanie nu vor uploada Mix-uri asupra caruia nu detin drepturile de autor si/sau pe care l-au realizat cu incalcarea drepturilor de autor si/sau drepturilor conexe dreptului de autor, asa cum toate aceste drepturi sunt reglementate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe si de legislatia internationala in materia dreptului de autor. Participantii la Campanie sunt obligati sa isi justifice drepturile si sa isi achite obligațiile fata de terti, in situatia in care acestia ar pretinde ca Mix-ul uploadat in cadrul campaniei le-ar aduce atingere drepturilor de autor, drepturilor conexe dreptului de autor sau oricăror alte drepturi recunoscute de lege, ori in situația in care s-ar invoca încălcarea legilor si a celorlalte reglementari in vigoare în Romania.

Jurizarea se va face de catre DJii Kiss FM, in baza unui numar de factori incluzand (dar fara a se limita la) selectia de melodii inclusa in Mix, calitatea Mix-ului, abilitati tehnice si originalitate. 

Pe parcursul perioadei 5 iunie – 21 iulie 2019 (ora 24:00), toate fisierele uploadate pe site-ul kissfm in Cadrul Campaniei de catre participantii care au respectat instructiuniile de inscriere in Campanie sunt supuse jurizarii de catre DJii Kiss FM.

Castigatorii marilor premii vor fi anuntati astfel:

  • Castigatorul  “FII DJ-UL NOSTRU” pentru festivalul Neversea va fi anuntat in data de 24 iunie 2019;
  • Castigatorul  “FII DJ-UL NOSTRU” pentru festivalul Untold va fi anuntat in data de 22 iulie 2019.

Din totalul mix-urilor inscrise si validate pana la data de 23 iunie 2019, un mix uploadat de catre un participant la campanie va fi desemnat castigator pentru a mixa live pe main stage in cadrul festivalului Neversea, iar din totalul general al mixurilor uploadate si validate pana la data de 21 iulie 2019 (cu exceptia celui declarat castigator la data de 23 iunie 2019) un mix uploadat de catre un participant la Campanie  va fi desemnat castigator pentru a mixa live pe main stage in cadrul festivalul Untold. Decizia juriului format din DJii Kiss FM este finala.

Castigatorii Campaniei vor fi evidentiat pe site-ul kissfm.ro.

Pentru a fi validat, fisierul uploadat trebuie sa fie realizat in totalitate de persoana participanta la promotie. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. nu isi asuma raspunderea privind continutul datelor completate la inscrierea in Campanie, sau pentru continutul mixurilor uploadate, pentru eventuale mixuri care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la Campanie.

Participantul care participa la campanie are obligatia de a furniza Organizatorului informatii corecte si complete si de a ii furniza toate informatiile solicitate conform regulamentului. De asemenea intelege ca este necesar si important si isi ia obligatia sa asigure confidentialitatea si siguranta parolei contului sau. 

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

Marile premii, acordate in cadrul Campaniei, consta intr-o sesiune de mixing live pe main stage in cadrul festivalului Neversea, in data de 4 iulie 2019, respectiv o sesiune de mixing live pe main stage in cadrul festivalului Untold, in data de 1 august 2019. Ora exacta si durata vor fi comunicate castigatorilor ulterior desemnarii acestora prin afisarea pe site-ul Kiss Fm.

Premiul va fi acordat castigatorilor cu conditia ca acestia sa nu fie descalificati ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

Nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi sau acordarea contravalorii premiului in bani si nici nu se poate cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/optiunilor premiilor.

 SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania "FII DJ-UL NOSTRU" poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la data participarii la campanie.

Nu pot participa la campanie angajatii Organizatorului, ai societatii AG Radio Holding S.R.L. (titularul licentei de emisie a postului de radio „Kiss FM”), precum si ai celorlalte firme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

  SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula, va retine de la castigator si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii in bani, conform art. 75 alin. 1, art. 77 alin. 1, alin. 3, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 In situatia in care castigatorul va castiga si un premiu bonus constand intr-un obiect, castigatorul va trebui sa depuna la Organizator impozitul pentru veniturile provenite din premii, reglementat de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care va fi virat de Organizator la bugetul de stat. Impozitul cu retinere la sursa este de 10% si se aplica asupra diferentei dintre valoarea in lei a obiectului si suma de 600 de lei.  Daca suma de 600 de lei este modificata in baza dispozitiilor legale in vigoare la momentul platii premiului, se va lua in considerare suma astfel modificata.

 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 SECŢIUNEA 10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii campaniei vor fi evidentiati pe site-ul kissfm.ro, urmand sa fie contactati de reprezentantul Organizatorului telefonic, in minimum 5 zile lucratoare de la data desemnarii ca castigator, pentru a ii comunica detaliile ulterioare cu privire la momentul prestatie live in cadrul celor doua festival. Castigatorii vor fi nevoiti sa se prezinte la datele mentionate in sectiunea 7, pentru a intra in posesia premiului, respectiv pentru a sustine prestatia live de mixing.  

Participantii care castiga unul dintre premiile campaniei, nu mai au dreptul sa participe la aceasta campanie dupa momentul desemnarii ca castigator al premiului.

In cazul in care un participant se inscrie din nou in campanie, dupa castigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou un premiu.

Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

SECTIUNEA 11 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la acesta Campanie vor fi colectate date cu caracter personal de la Participantii la Campanie. Fiecare Participant înțelege necesitatea prelucrarii datelor personale in vederea desfasurarii Campaniei in bune conditii. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopul desemnarii castigatorului si acordarii premiului stabilit prin prezentul Regulament.

-Pentru activitati ulterioare de marketing direct / publicitate / reclama, orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua in baza consimtamantului Participantilor. Organizatorul garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi efectuata cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal („Regulamentul UE”).

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor castigatori, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate si doar in scopul prelucrarii acestor date personale in vederea desfasurarii prezentei Campanii.

Drepturile Participantilor privind datele cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal prelucrate in baza prezentului Regulament, durata si scopul prelucrarii precum si orice alte detalii relative prelucrarii datelor cu caracter personal sunt redate in cadrul Anexei 1 ”Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”.

SECTIUNEA 12 LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Dupa aceasta data, nicio sesizare nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

 In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, dupa intrarea in posesia acestuia si/sau semnarea procesului verbal de primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania "DII DJ-UL NOSTRU" va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.kissfm.ro. sau pe postul de radio Kiss FM.

 SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.kissfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. 

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul www.kissfm.ro si/sau anuntarii modificarilor pe postul de radio Kiss FM.

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei PROMOTIONALA " FII DJ-UL NOSTRU " 2019 (“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, („Organizatorul”) cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO (denumita in continuare "Operatorul"),

  • prin intermediul A.G.RADIO HOLDING S.R.L., cu sediul  în Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera D, Sector 3, Bucuresti, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/4780/2013, având CUI 31491668, atribut fiscal [RO], în calitate de Împuternicit al Operatorului (denumită in cele ce urmează “ Împuternicit”)
  • prin intermediul ADWORKS MEDIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Apolodor, Nr. 13-15, Sc. 1, Et. 4, Ap. 24, sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/2588/2006, CIF RO18393450, în calitate de ImputernicitDatele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

 

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, email:privacy@kissfm.ro.

 

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul prin intermediul Imputernicitului va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) nume;

(ii) prenume;

(iii) număr de telefon mobil în format național de 10 cifre;

(iv) adresa e-mail pentru a avea o alta alternativa de comunicare cu câștigătorii cu privire la comunicările/ formalitățile de acordare a premiului sau inmanarea a premiului;

(v) data nasterii - va fi colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie;

(vi) user facebook – va fi colecatat doar pentru participantii care au optat pentru inscrierea in campanie prin logare directa cu contul de facebook;

 

3. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

 

4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor, precum si autorităților, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare.

 

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 5 (cinci) ani de la data acordarii premiului.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului si Subimputernicitilor obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Imputerniciti in termen de 60 de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora.

 

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 021 318 8000, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail email:privacy@kissfm.ro.

 

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre imputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 

10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament. 

 

11. Alte prevederi

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

 

Redactat si emis astazi, in Bucuresti, 23.05.2019.

 

Organizator,