Regulament Kiss FM Campanie promotionala Arctic

REGULAMENT Kiss Fm – CAMPANIE  PROMOTIONALA "ARCTIC  - FUNCTIONAL FEATURES „

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Campania „ARCTIC  - FUNCTIONAL FEATURES” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de catre MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, („Organizatorul”) cu sediul social in Splaiul Unirii nr.165, TN Offices 1,  Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, pe postul de radio “KISS FM”, post a carui licenta este detinuta de societatea AG RADIO HOLDING SRL (“AG RADIO HOLDING”) pentru ZENITH MEDIA COMMUNICATION SRL, cu sediul in Bucuresti, str Nicolae Iorga, nr 13, corp A, etaj 4, camera 1, sector 1, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/7600/2011, CUI 28659878 având client final ARCTIC S.A., persoana juridica româna, cu sediul social in Str. 13 Decembrie, Nr. 210, Jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului – judetul Dambovita sub nr. J15/253/1991, CUI RO 933930, avand cont RO76CITI0000000824771006 RON deschis la Citibank Europe plc, Dublin - Sucursala Romania.    

Campania se va desfasura conform prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, atat la sediul Kiss FM din Splaiul Unirii, nr. 165, Cladirea TN Offices 1, etaj 10, Sector 3, Bucuresti, pe site-ul www.kissfm.ro.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligati sa justifice aceste decizii si fara a fi obligati la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.kissfm.ro sau dupa anuntarea acestora pe postul radio Kiss FM.

Prin organizarea acestei Campanii, se urmăresc promovarea mărcilor de notorietate publica Kiss FM precum si a programelor din grila radioului Kiss FM.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pe postul de radio „Kiss FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 56 de orase din Romania, in Republica Moldova si pe Internet, pe site-ul www.kissfm.ro.

 SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in zilele de luni pana vineri, incepand cu data de 5 August 2019 si pana la data de 9 August 2019, inclusiv si include concursuri cu premii.

 SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Kiss FM, Arctic;

SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

Pentru a participa la campanie si pentru a putea castiga premiile acordate de catre Organizator, Participantii trebuie sa urmeze intocmai pasii urmatorii:

I. pentru concursurile campaniei din zilele de luni – joi inclusiv (5 august – 8 august):

a. Participantul va urmari Campania difuzata pe postul de radio “Kiss FM” conform art. 2.

b. Participantul va trebui sa intre in direct pe postul de radio „Kiss FM” apeland primul numarul de telefon 0722206020 (tarif normal) si sa răspundă întrebării adresate de Dijii Kiss FM;

II. pentru concursul din ziua de vineri (9 august):

a. Participantul va urmari Campania difuzata pe postul de radio “Kiss FM” conform art. 2.

b. Participantul va trebui sa acceseze site-ul kissfm.ro, sa intre pe pagina de concurs si sa completeze formularul de incriere, prin introducerea datelor proprii de contact. Un participant la campanie va putea completa o singura data formularul de inscriere in baza numarului de telefon, pe toata durata desfasurarii campaniei.

Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalităti ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.

Prin inscrierea la Concursurile Campaniei, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acceptarii regulilor si conditiilor ce le sunt aplicabile, participarea la Campanie implicand obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Concursurile Campaniei se vor desfasura in intervalul 5 –  9 August 2019, in fiecare zi de luni pana vineri, in intervalul 07:00-10:00 a.m. in cadrul Campaniei se vor organiza concursuri astfel:

Edițiile zilnice:

In fiecare zi din saptamana, de luni pana joi, inclusiv, in intervalul 07:00-10:00, la semnalul de concurs, DJii vor prelua in direct primul ascultator care suna la numarul de telefon 0722206020 (tarif normal). In urma intrarii in direct, ascultatorului in cauza ii se va adresa o intrebare cu variante de raspuns de catre Dijii Kiss Fm, la care va trebui sa raspunda. Participantul care a intrat in direct si a raspuns corect la intrebarea adresata va fi declarat castigator. Decizia asupra raspunsului castigator apartine DJilor si este finala.

Mecanismul mentionat anterior se repeta la fiecare editie de concurs desfasurat pe perioada Campaniei.

Editia speciala:

In data de 9 August 2019, din totalul înscrișilor care au completat formularul de înscriere pe site-ul kissfm.ro. conform sectiunii 5, se va desemna câștigătorul premiului special prin extragere cu ajutorul unei aplicații software.

Raspunsurile care contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi facute publice, iar participantii care le-au adresat nu se vor putea califica pentru castigarea unuia dintre premiile puse in joc.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea privind continutul raspunsurilor care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la campanie.

Un participant se poate inscrie la toate editiile de concurs ale campaniei, insa poate castiga un singur premiu, o singura data pe perioada desfasurarii campaniei, cu exceptia castigarii premiului special. Daca se constata ca o persoana care a redactat un mesaj declarat anterior castigator in cadrul editiilor zilnice a mai fost declarat castigator ulterior in cadrul altei editii zilnice, ramane valabil doar primul premiu castigat.

In cazul in care premiul nu va fi acordat, va ramane in posesia Organizatorului.

Organizatorul va verifica prin mijloace proprii corectitudinea participantilor si ii va descalifica pe cei a caror activitate in cadrul campaniei va fi considerata drept frauda.

NOTA:

Participantul accepta, prin prezentul Regulament, faptul ca Organizatorul nu este obligat sa-si justifice decizia in momentul in care acestia considera ca respectivul participant a folosit metode frauduloase. Astfel, orice tentativa de fraudare atrage dupa sine eliminarea din campanie a participantului in cauza. Orice concurent poate fi eliminat din concurs in baza unei simple banuieli de frauda, Organizatorul nefiind nevoit sa aduca dovezi in acest sens.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

Pe parcursul derulării Campaniei se vor acorda următoarele premii:

Premii editii zilnice: 4 (patru) x Plita Built-in Arctic ARSGN64120SL in valoare de 750 lei (TVA inclus), rezultand o valoare totala de 3.000 lei (TVA inclus);

Premiu editie speciala: 1 (unu) x Built-in cuptor Arctic: 1.100 lei (TVA inclus);

Premile sunt acordate de catre ARCTIC S.A. cu sediul in str. 13 decembrie nr. 210, jud Dambovita, J15/253/1991 si avand CUI 933930 cu atribut fiscal RO, in sarcina caruia va cadea si plata impozitului pe venit din premii.

Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

Nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi sau acordarea contravalorii premiului in bani si nici nu se poate cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/optiunilor premiilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de adauga la concursurile Campaniei si alte premii in afara de cele enuntate mai sus, sub conditia anutarii acestura pe radio Kiss FM.

Imposibilitatea Castigatorului de a intra în posesia premiului din motive independente de voinţa Organizatorului, exonerează Organizatorul de orice răspundere.

De asemenea, Organizatorul nu este raspunzator pentru orice alte cheltuieli conexe si/sau suplimentare pentru intrarea in posesia premiului (cu titlu de exemplu: transport, cazare, cheltuieli conexe etc), acestea revenind exclusiv in sarcina Castigatorului.

In privinta premiului, raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestuia.

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Campania poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18  ani pana la data inscrierii la campanie.

Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului, ai societatii A.G. Radio Holding SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „Kiss FM”), precum si ai celorlalte firme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Impozitul aferent veniturilor din premii in bani, conform art. 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare va fi virat la bugetul de stat in numele fiecarui participant desemnat castigator, reglementat de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre ARCTIC S.A. cu sediul in str. 13 decembrie nr. 210, jud Dambovita, J15/253/1991 si avand CUI 933930 cu atribut fiscal RO. Impozitul cu retinere la sursa este de 10% si se aplica asupra diferentei dintre valoarea in lei a premiului si suma de 600 de lei.  Daca suma de 600 de lei sau cuantumul impozitului cu retinere la sursa este modificat/a in baza dispozitiilor legale in vigoare la momentul platii premiului/incheierii conventiei de acordare a premiului, se va lua in considerare suma/impozitul astfel modificat/a.

 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 SECŢIUNEA 10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe loc, in direct pe postul de radio „Kiss FM”, urmand ca, ulterior,  la momentul primirii premiului sa completeze un formular de intrare in posesie a premiului.

Reprezentantul Organizatorului va contacta castigatorul telefonic, in minimum 5 zile lucratoare de la data castigarii unei editii de concurs a campaniei.

Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta si numar de telefon) furnizate realizatorilor de programe, si cele furnizate ulterior desemnarii participantului respectiv drept castigator al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorul sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordarea premiului.

Predarea premiului va fi insotita de semnarea obligatorie a unui Proces Verbal de predare-primire. Procesul Verbal va contine, printre altele, datele de identificare ale participantului, denumirea premiului si date dintre cele care au fost comunicate direct si/sau telefonic.

Formalitatilor necesare de punere in posesie si predarea premiului catre castigator se vor realiza prin curier (FAN CURIRER) in minimum 5 zile lucratoare si maximum 40 zile lucratoare de la data castigarii editiei campaniei.

Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii de concurs a campaniei are domiciliul in alt oras decat Bucuresti, formalitatile nec

Participantii care castiga una dintre editiile de concurs ale campaniei, nu mai au dreptul sa participe la alte editii de concurs ale campaniei dupa momentul castigarii premiului, exceptie facand participarea/castigarea editiei speciale.

Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun Participant sau se inscriu mai putini Participanti decat numarul estimat de premii sau acestia refuza primirea premilor, atunci premiile ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu transmite Premiile astfel obtinute sau de a solicita restituirea acestora astfel primite si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

In cazul in care castigatorul este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica, acesta este indreptatit sa intre in posesia Premiului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

Organizatorul va putea decide ca formalitatile de punere in posesie se vor intocmi doar in Bucuresti.

Organizatorul poate prelungi acest termen (de 40 de zile lucratoare) atunci când din motive organizatorice nu pot încheia formalitățile de acordare a premiului înăuntrul termenului, cu condiția ca noul termen si situațiile ce au determinat întârzierea formalităților sa fie comunicate câștigătorilor.

SECTIUNEA 10 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la acesta Campanie vor fi colectate date cu caracter personal de la Participantii la Campanie. Fiecare Participant înțelege necesitatea prelucrarii datelor personale in vederea desfasurarii Campaniei in bune conditii. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopul desemnarii castigatorului si acordarii premiului stabilit prin prezentul Regulament.

Drepturile Participantilor privind datele cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal prelucrate in baza prezentului Regulament, durata si scopul prelucrarii precum si orice alte detalii relative prelucrarii datelor cu caracter personal sunt redate in cadrul Anexei 1 ”Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Pentru activitati ulterioare de marketing direct / publicitate / reclama, orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua in baza consimtamantului Participantilor. Organizatorul garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi efectuata cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal („Regulamentul UE”).

Organizatorul va păstra confidențialitatea cu privire la datele personale ale Participanților, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate si doar in scopul prelucrarii acestor date personale in vederea desfășurării si acordarii premiilor prezentei Campanii.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Dupa aceasta data, nicio sesizare nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

 In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente, respectiv Judecătoria Sector 3 București.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate. Premiile se vor acorda numai acelor Participanti ale caror date sunt transmise/comunicate in cadrul Campaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii declara si garanteaza faptul ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.

 SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.kissfm.ro sau pe postul de radio Kiss FM.

 SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.kissfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Regulamentul Campaniei se completează cu Regulamentul general privind premiile castigate in cadrul concursurilor Kiss FM afisat pe site-ul www.kissfm.ro.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul www.kissfm.ro si/sau anuntarii modificarilor pe postul de radio Kiss FM.

Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme, la cel mai recent dintre urmatoarele 2(doua) momente:

 1. la publicarea pe site a Regulamentului modificat
 2. la prima anuntare a modificarilor pe postul de radio „KISS FM”

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei "KISS FM PARTY CHARTER"

(“Campania”)

- Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal, împuternicitul/împuterniciții și subîmputernicitul/ subîmputerniciții

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

ARCTIC S.A. cu sediul in str. 13 decembrie nr. 210, Gaesti, jud Dambovita, numar de ordine la Registrul Comertului J15/253/1991 si avand CUI 933930 cu atribut fiscal RO (denumită în continuare "Operatorul")

Agentia ZENITH MEDIA COMMUNICATION SRL, cu sediul in Bucuresti, str Nicolae Iorga, nr 13, corp A, etaj 4, camera 1, sector 1, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/7600/2011, CUI 28659878, în calitate de Împuternicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza „Imputernicit”)

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Unirii nr.165, TN Offices 1,  Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, în calitate de Sub-Împuternicit al Împuternicitului (denumită in cele ce urmează “Sub-Împuternicit”)

prin intermediul A.G. RADIO HOLDING S.R.L., cu sediul  în Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera D, Sector 3, Bucuresti, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/4780/2013, având CUI 31491668, atribut fiscal RO, (denumită in cele ce urmează “Sub-Sub-Împuternicit 1”)

prin intermediul ADWORKS MEDIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Apolodor, Nr. 13-15, Sc. 1, Et. 4, Ap. 24, sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/2588/2006, CIF RO18393450, în calitate de Sub-Împuternicit al Imputernicitului (denumită in cele ce urmează “Sub-Sub-Împuternicit2”)

 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele:

 

ARCTIC S.A. cu sediul in str. 13 decembrie nr. 210, Gaesti, jud Dambovita, email: privacy@arctic.ro

 

Datele de contact ale Imputernicitului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele:

 

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Unirii nr.165, TN Offices 1,  Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021 318 8000, email: privacy@mgsi.ro

 

2. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul prin intermediul Împuternicitilor va colecta de la castigatori urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) nume;

(ii) prenume;

(iii) numar de telefon mobil in format national de 10 cifre;

(iv) data nasterii si localitatea de resedinta/domiciliu

(v) adresa de domiciliu/resedinta

(vi) cod numeric personal

In cadrul Campaniei, Operatorul prin intermediul Împuternicitilor va colecta de la participanți urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) nume;

(ii) prenume;

(iii) data nasterii si localitatea de resedință/domiciliu;

(iv) numar de telefon mobil in format national de 10 cifre

 

Data nașterii si localitatea vor fi colectate doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor si rezidenta este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie si rezident in Romania.

Adresa de domiciliu/reședința vor fi colectate doar pentru persoanele câștigătoare in vederea transmiterii procesului verbal de acordare premiu si a premiului.

Cod numeric personal va fi colectat doar pentru persoanele castigatorare in sarcina carora intra obligatia de plata a impozitului pe venit din premii.

3. Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale participanților castigatori la Campanie vor fi prelucrate de către Operator prin intermediul Sub-Împuternicitului în vederea:

 1. organizării și desfășurării Campaniei;
 2. desemnării și validării câștigătorilor;
 3. atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului.

4. Temeiul juridic al prelucrării

Datele vor fi prelucrate în temeiul consimtamantului si sau a interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a anexelor la acesta.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator prin Sub-Imputernicit vor fi dezvăluite curierului in vederea livrarii premiului castigat, precum si autorităților, în cazurile în care Operatorul / Sub-Imputernicitul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor cuprinse in procesele verbale de predare-primire a premiilor, vor fi stocate de catre Operator si Sub-Imputernicit conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc acordarea premiilor.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul si Sub-Imputernicitul vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Sub-Imputernicitul, care nu are legatura cu acordarea premilor, va sterge datele cu caracter personal ale Participantilor declarati castigatori in termen de 60 de zile de la data  declararii acestora castigatori.

Pe intreaga perioada de stocare, datele cu caracter personal nu vor fi utilizate in nici un alt scop decat cel pentru care sunt stocate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in materie de arhivare.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 7. dreptul la portabilitate a datelor;
 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Sub-Împuternicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Sub-Împuternicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului precum si Subimputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit si Subimputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

11. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 

Organizator,

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.