Regulament Kiss FM "FA BINE SI ASCULTA KISS FM"

SECTIUNEA I. PREAMBUL. SCOPURILE CAMPANIEI

FA BINE SI ASCULTA KISS FM” este un format de emisiune radio autopromotional initiat si derulat in Romania de MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. (“MGSI”) cu sediul social in Splaiul Unirii, nr. 165, cladirea TN Offices, etaj 10, sector 3, 030133, sector 3, Bucuresti, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, pe postul de radio “KISS FM”, post a carui licenta este detinuta de societatea AG RADIO HOLDING SRL (“AG RADIO HOLDING”) si poate fi receptionat in Bucuresti, cat si in alte 56 de orase din Romania, cat si in Chisinau, Republica Moldova (numita in cele de mai jos „Campania Promotionala FA BINE SI ASCULTA KISS FM”,” Campania de Promovare” sau „Campania”); avand scop cresterea audientei si, in general, autopromovarea programelor din grila KISS FM.

 

Campania se va desfasura conform prezentului regulament („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, atat la sediul Organizatorului cat si prin afisare pe site-ul www.kissfm.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligat sa justifice aceasta decizie si fara a fi obligat la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.kissfm.ro  sau dupa anuntarea acestora pe postul radio Kiss FM. 

 

In vederea participarii la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sau indirecte de catre Organizator. Cu toate acestea, participantii vor suporta cheltuielile normale pentru servicii care fac posibila participarea la Campanie, anuntarea castigatorilor, precum si servicii de Internet, telefonie, servicii radio, cheltuieli cu deplasarea la locul predarii marelui premiu, etc., precum si impozitul pe venit aplicabil, dupa caz, pentru premiile acordate.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

 

Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pe postul de radio „Kiss FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 56 de orase din Romania, in Republica Moldova si pe Internet, pe site-ul www.kissfm.ro.

 

Desfasurarea Campaniei in mediul audiovizual, are drept scop cresterea audientei grile de programe KISS FM si, nu in ultimul rand, pentru promovarea marcii “KISS FM”, ca parte a acestor programe.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

 

“FA BINE SI ASCULTA KISS FM” va incepe in data de 22.06.2020 si se va desfasura pana la data de 24.07.2020, daca Organizatorul nu va dispune prelungirea Campaniei la o data ulterioara, anuntata publicului larg, cu prioritate, pe postul de radio “KISS FM” si pe site-ul www.kissfm.ro. Derularea Campaniei va incepe, de principiu, la data de 20.06.2020, cel mai devreme. Inscrierea in campanie incepe cel mai devreme in data de 20.06.2020 iar concursurile se vor desfasura incepand cu data de 22.06.2020.

  

SECTIUNEA 4. FORMATUL CAMPANIEI. REALIZAREA SI DIFUZAREA CONCURSULUI CAMPANIEI

 

Formatul general al Campaniei, asa cum este acesta desfasurat de MGSI, pe teritoriul Romaniei, inclusiv formatul Concursului Campaniei, apartin si raman castigate de catre MGSI, cu toate drepturile legale aferente acestuia, conform legii romane in vigoare.  In privinta potentialelor actiuni de promovare a concursului, de tipul: promovare in presa scrisa, promovare pe internet, promovare in mediul outdoor si/sau mediul indoor (dupa caz), MGSI va decide formatele specifice ale Campaniei. 

 

SECTIUNEA 5. REGULI PRIVIND INSCRIEREA SI PARTICIPAREA LA CONCURSUL CAMPANIEI

 

In cadrul acestui format de Campanie, este inclus un concurs cu premii in vouchere, iar inscrierea la concurs se poate face in 2 (doua) modalitati: prin trimiterea unui mesaj tip SMS sau WhatsApp sau prin inscriere on-line, pe www.kissfm.ro/ detalii in acest sens fiind precizate in cele de mai jos.

 

Concursul se desfasoara pe postul de radio “KISS FM”, de luni pana vineri (inclusiv), in intervalul orar 6:00 – 22:00, cate cinci editii pe zi.

 

5.1. INSCRIEREA LA CONCURS 

5.1.1. Inscrierea se va face prin trimiterea unui mesaj tip SMS sau WhatsApp la numarul 0722206020 (SMS cu tarif normal, valabil in retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange, Telekom). In completare, se vor parcurge detaliile din Anexa 2 a prezentului Regulament;

 - Organizatorul nu va trimite reply-uri de validare a inscrierilor pe SMS;

- Toti expeditorii de SMS-uri valide sunt inscrisi intr-o baza de date comuna, care va include toti participantii inscrisi la concurs, detinuta de Organizator;

 

5.1.2. Inscrierea on-line: Pentru a participa la Concursul Campaniei, ascultatorii postului de radio “KISS FM” se pot inscrie, o singura data, pe site-ul www.kissfm.ro, completand campurile formularului de inscriere si apasand butonul “Inregistreaza”. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si reale. In caz contrar, organizatorii isi rezerva dreptul de a anula contul respectiv si de a descalifica pe participant.

  - inscrierea se face o singura data, prin completarea tuturor campurilor din formularul de inscriere (Anexa 1 la prezentul Regulament) si apasand butonul “Inregistreaza”, in cazul inscrierii on-line;

 

5.2. ALTE REGULI PRIVIND CONCURSUL CAMPANIEI “FA BINE SI ASCULTA KISS FM”

- Inscrierea participantilor la concurs se poate face utilizand una dintre cele doua metode de inscriere. 

 

- Notiunea de “ascultator al postului de radio” este relevanta pentru participarea la concurs, in sensul ca preponderenta (conform celor precizate la pct. 5.1. si pct. 5.2.) este teritorialitatea de care se bucura majoritatea activitatilor, preocuparilor si intereselor participantului, in cea mai mare parte a timpului sau, in sensul ca acesta este un ascultator frecvent al postului de radio “KISS FM” (acestia fiind denumiti generic “ascultatori KISS FM”).

 

- Prin inscrierea la Concursul Campaniei, indiferent de modalitate (in speta, prin trimiterea unui mesaj de tip SMS sau prin inscrierea on-line), participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acceptarii regulilor si conditiilor ce le sunt aplicabile, participarea la concursul Campaniei implicand obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament;

 

- Fondul total maximum de premiere in vouchere pentru cumparaturi de la VIVRE.RO este de 20.000 (douazecidemii) EUR (TVA inclus) 1 EURO=4,8000 lei)

 

- Durata maxima de predare a premiilor nu va depasi 90 de zile lucratoare, socotite de la data anuntarii castigatorului premiului in direct;

 

- Premiile acordate in concursul Campaniei constau exclusiv in bani si bunuri mobile, asa cum vor fi anuntate acestea de DJii Kiss FM (pe scurt, „Djii”/” DJii Kiss Fm”), la fiecare editie a concursului;

 

- Participantii care castiga premiul/premiile acordate la una dintre editiile Concursului Campaniei, nu mai au dreptul sa participe la acest concurs, dupa momentul castigarii premiului;

 

- In cazul in care un participant se inscrie din nou in Concursul Campaniei, dupa ce acesta a castigat o editie a Concursului, va fi descalificat, in cazul in care va castiga din nou un premiu.

 

 

5.3. MECANISMUL DE CONCURS. PREMIILE

5.3.1. MECANISMUL DE CONCURS

 

PREMII ZILNICE:

In fiecare zi din saptamana, de luni pana vineri, in intervalul orar 06:00-22:00, de 5 ori pe zi, realizatorii emisiunii vor lansa concursul Campaniei. 

 

Mecanismul specific de concurs, aplicabil in toate editiile concursului, se deruleaza astfel:

 

Din totalitatea participantilor la campanie, vor fi alesi, din baza de date a concursului Campaniei, doi participanti, aleatoriu, cu ajutorul unui soft de extragere random. Separat, realizatorul emisiunii va intra in direct cu un ascultator al postului de radio Kiss FM. DJul va ruga ascultatorul care a sunat sa isi spuna prenumele si apoi sa aleaga unul dintre cei doi participanti alesi de softul de extragere random. DJul il va suna pe participantul ales de ascultator si ii va cere acestuia ca, intr-un interval de 5 secunde - sa spuna care este prenumele ascultatorului care l-a ales, asa cum a fost el mentionat de catre apelant, in direct pe postul de radio Kiss FM. Daca participantul raspunde corect, este declarat castigar al premiului pus in joc – voucher de minimum 100 de Euro pentru cumparaturi online exclusiv in magazinul VIVRE.RO, plus reportul de la editiile anterioare, daca acesta exista. Daca participantul nu raspunde corect, editia este declarata ca fiind lipsita de castigator, iar premiul necastigat la aceasta editie se reporteaza pentru editia urmatoare a Concursului Campaniei. Premiul reportat se va adauga la premiul de minimum 100 de Euro voucher pentru cumparaturi online exclusiv in magazinul VIVRE.RO al editiei urmatoare. Ascultatorul care a apelat postul de radio si a intrat in direct cu realizatorii emisiunii castiga un voucher in valoare de 50 de euro (TVA inclus) pentru cumparaturi online exclusiv in magazinul VIVRE.RO.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul ca, pentru oricare dintre editiile campaniei, sa majoreze valoarea premiului. Valoarea majorata a premiului va fi comunicata de catre DJii Kiss FM, in direct pe postul de radio “Kiss FM”.

 

Valoarea premiului pentru editia urmatoare este anuntata de catre DJ.  

 

Daca participantul este declarat castigator al editiei, acesta poate castiga premiul minimum brut constand in voucher de 100 de EUR pentru cumparaturi online exclusiv in magazine VIVRE.RO, la care se poate adauga reportul si/sau premiul bonus (fara, insa, ca un astfel de cumul sa fie obligatoriu pentru Organizator).

 

Pentru a fi validat, ascultatorul trebuie sa intre in legatura directa cu DJii KISS FM – legatura transmisa in direct pe postul de radio Kiss FM. 

 

O editie este declarata ca fiind lipsita de castigator, daca:

a) participantul nu raspunde corect;

b) participantul ofera un raspuns incomplet;

c) participantul raspunde corect dupa epuizarea timpului de 5 secunde;

d) la numarul de telefon cu care participantul s-a inscris in Concursul Campaniei, ori care a fost declarat in formularul de inscriere on-line de catre participant, nu se raspunde;

e) la numarul de telefon cu care participantul s-a inscris in Concursul Campaniei, ori care a fost declarat in formularul de inscriere on-line de catre participant, apare ton de ocupat;

f) conversatia telefonica se intrerupe din cauza unor probleme de natura tehnica survenite din partea apelantului si/sau a celui apelat;

g) daca se constata diferente intre datele din SMS-ul de inscriere/formularul de inscriere on-line si actul de identitate prezentat de castigator, cu ocazia validarii (in scopul ridicarii premiului);

h) daca se dovedeste ca participantul si-a insusit alta identitate, in scopul de a frauda concursul.  

i) daca participantul declara in fals sau pune la dispozitia organizatorului declaratii in fals, in scopul de a frauda concursul.

 

Decizia asupra raspunsului corect apartine DJilor si este finala.

 

Toti participantii la campanie, fie ca s-au inscris prin SMS, fie ca s-au inscris online, vor fi inscrisi intr-o baza de date, care va contine o singura intrare pentru fiecare participant la campanie, cu filtru dupa numarul de telefon cu care s-a inscris la campanie. 

 

Organizatorul va verifica prin mijloace proprii corectitudinea participantilor si ii va descalifica pe cei a caror activitate in cadrul campaniei va fi considerata drept frauda.

 

NOTA:

Participantul accepta, prin prezentul Regulament, faptul ca Organizatorul nu este obligat sa-si justifice decizia in momentul in care acestia considera ca respectivul participant a folosit metode frauduloase. Astfel, orice tentativa de fraudare (incluzand, dar nelimitandu-se doar la mecanisme automate de generare a click-urilor, folosirea de proxy-uri, spam, phising, utilizarea unor extensii de browser care au adus avantaje pe alta cale decat pe cea specificata in Regulament, utilizarea unor programe care au acelasi rol, etc) atrage dupa sine eliminarea din campanie a participantului in cauza. Orice concurent poate fi eliminat din concurs in baza unei simple banuieli de frauda, Organizatorul nefiind nevoit sa aduca dovezi in acest sens.

 

Mesajele de inscriere, prin SMS sau online care contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi facute publice, iar participantii care le-au redactat si expediat nu se vor putea califica pentru castigarea unuia dintre premiile puse in joc. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea privind continutul mesajelor trimise, sau pentru mesaje care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la campanie. Organizatorul nu este responsabil pentru inscrierile incomplete sau cu erori, acestea fiind descalificate. 

 

Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator al unei editii de Concurs al Campaniei a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat. 

 

Din momentul in care participantul la Concursul Campaniei a castigat un premiu intr-o editie a concursului, acesta pierde dreptul de a castiga un nou premiu, nefiind posibila castigarea de catre acelasi participant a 2(doua) sau mai multor premii in una si aceeasi editie si nici pe durata mai multor editii ale Concursului Campaniei, exceptie facand situatia in care se castiga si unul dintre marile premii de catre un participant care a castigat si o editei de Concurs.

 

5.3.2. PREMIILE 

 

Fondul maxim de premiere in vouchere pentru cumparaturi online exclusiv in magazinul VIVRE.RO este de 20.000 (douazecidemii) EUR.

 

Valoarea finala a voucherelor este in lei. Codul de voucher poate fi folosit inclusiv in campaniile de sales, dar nu concomitent cu alte vouchere. Voucherele sunt valabile pana la data de 31.12.2020.

 

· voucherul se emite electronic, sub forma unui cod alfanumeric unic de 6 caractere;
· voucherul nu se poate folosi pentru achitarea produselor de la partenerii Vivre Marketplace, marcati in pagina de produs cu sintagma "Vandut si livrat de";
· in cazul cumpararii de produse cu o valoare mai mare decat cea a voucherului, beneficiarul va achita diferenta dintre valoarea voucherului si valoarea achizitiei;
· in cazul cumpararii de produse cu o valoare mai mica decat cea a voucherului, diferenta aferenta nu poate fi refolosita sau returnata beneficiarului;
· voucherul poate fi folosit pentru o singura comanda, pentru achizitia unuia sau a mai multor produse;
· voucherul nu se poate cumula cu alte vouchere valorice pentru a achita valoarea unui produs, nici cu un voucher de discount activ in website.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul ca, pentru oricare dintre editiile Concursului Campaniei, premiul zilnic oferit sa fie stabilit doar in bani si/sau in vouchere  sau ca – pe langa premiile in vouchere ale respectivei editii a concursului – sa atribuie si alte premii bonus constand, de asemenea, in bani si/sau bunuri mobile. Premiile bonus vor fi anuntate de catre Djii Kiss FM. 

  

Dupa cum s-a precizat si mai sus, pe parcursul desfasurarii Concursului Campaniei, DJii Kiss FM pot anunta, pe langa premii in bani/obiecte, o serie de premii bonus, constand de asemenea in diverse obiecte sau bani.

 

Daca este declarat castigator un ascultator al KISS FM, premiul in bani i se acorda in lei (RON), la cursul de schimb 1 EURO = 4,8 RON.

  

Premiile in bani se achita direct castigatorului, in contul de lei deschis de acesta la o banca comerciala, sau in numerar cu respectarea legislatiei romanesti aplicabile, in situatia in care castigatorul nu detine un cont bancar la momentul acordarii premiului.

 

In cadrul acestui tip de concurs autopromotional nu este posibila inlocuirea premiilor constand in vouchere prin contravaloarea acestora in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

 

In privinta premiilor in vouchere pentru cumparaturi online exclusiv in magazinul VIVRE.RO, oferite in cadrul Concursului Campaniei de promovare, din momentul predarii premiului (respectiv, dupa data semnarii intre Organizator si castigator a Procesului verbal prin care se desemneaza castigatorul si in forma scrisa), toate riscurile legate de proprietatea si/sau posesia premiului se transfera la Castigator, definitiv.

 

Premiul va fi acordat Castigatorului sub conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 

5.4.  DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURSUL CAMPANIEI

 

Pot participa la Concursul Campaniei de Promovare, in sensul ca pot avea calitatea de Castigator al premiilor oferite in cadrul acesteia, toate persoanele fizice care au implinit varsta de 16 ani si care au calitatea de participant inscris in concurs, ca ascultator al postului de radio KISS FM. 

 

Prin exceptie de la cele mai sus prevazute, nu pot participa: 

a) salariatii Organizatorului MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL SRL si nici salariatii societatii. AG RADIO HOLDING SRL, si/sau ai altor societati afiliate ale Organizatorului;

si 

b) rudele sau afinii salariatilor mentionati la litera a) pana la gradul II inclusiv, in linie directa sau colaterala. De asemenea, nu pot participa la Concursul Campaniei de Promovare asociatii-persoane fizice ai societatilor comerciale sus-mentionate, cat si rudele sau afinii acestora pana la gradul II inclusiv, in linie directa sau colaterala.

 

5.5. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

Pentru castigatorii care au domiciliul/rezidenta in Romania si calitatea de ascultatori ai postului de radio KISS FM, in sensul precizarilor ce au fost facute in prezentul Regulament, premiul se acorda de Organizator, care are obligatia de a calcula, retine de la castigator si vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii in bani, conform reglementarilor fiscale in vigoare aplicabile in Romania. 

 

In cazul premiilor in vouchere, obiecte si/sau premiilor bonus, predarea fiecarui premiu se face la sediul indicat de Organizatorului in prezentul Regulament, iar castigatorul are obligatia ca – la data la care primeste premiul in proprietatea si posesia sa – sa depuna in contul indicat de Organizator in prealabil, suma in lei reprezentand impozitul legal datorat de Castigator pentru venituri in natura provenite din premii, asa cum este reglementat acest impozit de reglementarile fiscale in vigoare aplicabile in Romania. In mod obligatoriu, Impozitul va fi virat de Organizator la bugetul de stat. 

 

Orice alte obligatii de natura fiscala si/sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate in Concursul Campaniei de Promovare, cad si raman in sarcina exclusiva a castigatorului premiului.

 

5.6. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

Castigatorul premiului/premiilor autopromotionale zilnic(e) acordat(e) in fiecare editie a Concursului Campaniei va fi anuntat pe loc, in direct, pe postul de radio „KISS FM”. Ulterior, acesta este contactat de Organizatorul Campaniei care are obligatia sa acorde premiul conform prezentului Regulament, urmand sa semneze cu acesta un Proces verbal de desemnare a castigatorului premiului.

 

Reprezentantul Organizatorului va contacta castigatorul telefonic, in minimum 5 zile lucratoare de la data castigarii de catre acesta, in direct, a premiului/premiilor respectivei editii de concurs a campaniei sau a celorlalte premii, dupa caz. In urmatoarele 15 zile lucratoare, castigatorul va indeplini obligatia de a comunica catre Organizator contul sau bancar, pentru a i se putea vira premiul in bani de catre acesta, ori sa depuna in contul indicat de Organizator suma datorata cu titlu de impozit legal, urmand ca acesta sa fie virata catre bugetul de stat, dupa cum s-a precizat mai sus.

 

Premiul/premiile fiecarei editii a Concursului Campaniei sunt predate de Organizator numai dupa intocmirea formalitatilor necesare de desemnare a castigatorului premiului/premiilor, prin semnarea procesului verbal sus-mentionat, in 2(doua) exemplare originale, respectiv cate 1(un) exemplar pentru fiecare parte, si numai dupa ce castigatorul isi va fi indeplinit toate obligatiile (in speta, deschiderea si comunicarea contului bancar personal catre Organizator sau, dupa caz, depunerea sumei pe care acesta o datoreaza, in mod legal, cu titlu de impozit pentru premiul-obiect in contul indicat de Organizator).

 

Participantii minori (avand varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani neimpliniti) si/sau cei de cetatenie straina vor indeplini formalitatile de dobandire a premiului, cu respectarea legislatiei romane in vigoare.

 

Formalitatile pentru semnarea Procesului verbal de desemnare a castigatorului premiului si, in general, pentru predarea si ridicarea premiului/premiilor castigate intr-o editie a Concursului Campaniei, se deruleaza astfel:

 

1. pentru castigatorul-ascultator al postului de radio “KISS FM”, daca persoana este din Bucuresti, formalitatile se vor intocmi de catre Organizatorul MGSI la sediul sau din Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 165, cladirea TN Offices, etaj 10, sector 3, 030133, si/sau in fata notarului public desemnat de acesta, dupa caz (costurile notariale fiind suportate de MGSI).  

 

2. Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii a concursului are domiciliul in alt oras/localitate din Romania, formalitatile se vor intocmi, pe cat posibil, la cea mai apropiata statie locala „KISS FM” de localitatea in care acesta domiciliaza. Organizatorul va putea decide ca formalitatile de punere in posesie se vor intocmi in Bucuresti, exclusiv.

 

5.7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Prin participarea la acesta Campanie vor fi colectate date cu caracter personal de la Participantii la Campanie. Fiecare Participant înțelege necesitatea prelucrarii datelor personale in vederea desfasurarii Campaniei in bune conditii. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopul desemnarii castigatorului si acordarii premiului stabilit prin prezentul Regulament.

 -Pentru activitati ulterioare de marketing direct / publicitate / reclama, orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua in baza consimtamantului Participantilor. Organizatorii garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi efectuata cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal („Regulamentul UE”).

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate si doar in scopul prelucrarii acestor date personale in vederea desfasurarii prezentei Campanii. 

Drepturile Participantilor privind datele cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal prelucrate in baza prezentului Regulament, durata si scopul prelucrarii precum si orice alte detalii relative prelucrarii datelor cu caracter personal sunt redate in cadrul Anexei 3 ”Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”.

 

5.8. LITIGII 

 

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la Concursul Campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

 

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea Concursului Campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data sesizarii incidentului. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata, in termen de maximum 15 zile lucratoare.

 

In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti competente din Romania.

 

SECTIUNEA 6 – LEGEA APLICABILA REGULAMENTULUI. EXONERAREA DE RASPUNDERE. MODIFICAREA REGULAMENTULUI. SUSPENDAREA CAMPANIEI 

 

6.1. LEGEA APLICABILA REGULAMENTULUI

 

Legea aplicabila conditiilor de fond si de forma ale prezentului Regulament de campanie este legea din Romania.

 

6.2. EXONERAREA DE RASPUNDERE

 

Forta majora, cazul fortuit si fapta tertului exonereaza organizatorii Campaniei de orice raspundere. Pe cale de consecinta, Organizatorul Concursului Campaniei nu isi asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor persoane fizice si/sau ale entitatilor persoana juridica asupra premiilor castigate de catre participanti in fiecare editie a concursului, dupa cum nu pot fi tinuti responsabili cu privire la pretentiile participantilor la Concursul Campaniei privind functionarea defectuoasa si/sau nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila, ori a retelelor de Internet. Totodata, niciunul dintre organizatori nu va fi raspunzator pentru eventuale disfunctionalitati aparute in derularea Campaniei, in general, ca urmare a actiunilor unor terti, cum ar fi dar fara a se limita la: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 

6.3. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament, in masura in care analiza privind eficacitatea scopurilor Campaniei o va impune, cu conditia anuntarii modificarilor pe site-urile www.kissfm.ro si/sau pe postul de radio “KISS FM”. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme, la cel mai recent dintre urmatoarele 2(doua) momente: 

a) la publicarea pe site-uul www.kissfm.ro a modificarilor Regulamentului; 

b) la prima anuntare a modifcarilor pe postul de radio “KISS FM”;

 

6.4. SUSPENDAREA CAMPANIEI

 

Campania de promovare va putea fi intrerupta, in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.kissfm.ro, si/sau pe postul de radio “KISS FM”.

 

Prezentul Regulament comun de Campanie se completeaza cu:

- ANEXA 1 – Formular de inscriere ON-LINE in concursul Campaniei;

- ANEXA 2 – Mesajul SMS pentru inscrierea in concursul Campaniei; 

- ANEXA 3 - Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

 

 

ANEXA 1 – Formular de inscriere ON-LINE in concursul Campaniei Kiss FM FA BINE SI ASCULTA KISS FM

 

Completeaza datele tale in formularul de mai jos si verifica daca esti inscris in cursa pentru premii!

 

Te poti inscrie in concursul Campaniei, on-line, o singura data pentru fiecare premiu listat, pe toata perioada de derulare a concursului.

Nume

Prenume

Nr. Telefon

 

ACORD PARTICIPANT: 

 

Subsemnatul, titular al datelor cu caracter personal sus-mentionate, declar ca am citit Regulamentul Campaniei (“Regulamentul”) si sunt de acord cu termenii si conditiile Regulamentului, (inclusiv, dar fara a ma limita la: modalitatea de inscriere si participare in concurs, mecanismul de desemnare a castigatorului, modalitatea si scopurile prelucrarii datelor mele cu caracter personal, etc.), intelegand ca optiunea de a completa, finaliza si transmite prezentul formular de inscriere, reprezinta acceptarea libera si neviciata a Regulamentului, in integralitatea sa.  

 

 

ANEXA 2 – Mesajul SMS pentru inscrierea in concursul Campaniei Kiss FM FA BINE SI ASCULTA KISS FM

 

Pentru a putea participa la Campanie:

 

1) participanti se pot inscrie prin trimiterea unui mesaj de tip SMS la numarul de telefon mobil 0722206020 (SMS cu tarif normal, valabil in retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange, Telekom) cu mesajul format din nume, prenume, “ASCULT Kiss FM” 

 

ACORD PARTICIPANT: 

 

Transmiterea mesajului SMS reprezinta, in mod explicit si neechivoc, faptul ca Participantul ca am citit Regulamentul Campaniei (“Regulamentul”) si sunt de acord cu termenii si conditiile Regulamentului, inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatea de inscriere si participare la concurs, mecanismul de desemnare a castigatorului, modalitatea si scopurile prelucrarii datelor sale cu caracter personal, etc., in sensul ca a acceptat, in mod liber si neviciat, Regulamentul, in integralitatea sa.

 

 

ANEXA nr. 3 - Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal - Campaniei Kiss FM FA BINE SI ASCULTA KISS FM

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal, împuternicitul/împuterniciții și subîmputernicitul/ subîmputerniciții

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, („Organizatorul”) cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO (denumita in continuare "Operatorul"),

 

prin intermediul A.G.RADIO HOLDING S.R.L., cu sediul  în Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera D, Sector 3, Bucuresti, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/4780/2013, având CUI 31491668, atribut fiscal [RO], în calitate de Împuternicit al Operatorului (denumită in cele ce urmează “Împuternicit”)

 

prin intermediul ADWORKS MEDIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Apolodor, Nr. 13-15, Sc. 1, Et. 4, Ap. 24, sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/2588/2006, CIF RO18393450, în calitate de Imputernicit al Operatorului (denumită in cele ce urmează “ Împuternicit 2”)

 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: 

 

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021 318 8000, email: privacy@mgsi.ro; 

 

Datele de contact ale Imputernicitului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: 

 

A.G. RADIO HOLDING S.R.L., cu sediul în Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera D, Sector 3, Bucuresti, Romania: telefon: 021 318 8000, email: privacy@kissfm.ro;

 

2. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul prin intermediul Împuternicitilor va colecta de la participanții castigatori următoarele categorii de date cu caracter personal cu scopul organizarii Campaniei, desemnarii castigatoriilor, înmânării premiului si a intocmirii procesului verbal de predare primire:

(i) nume;

(ii) prenume;

(iii) număr de telefon mobil în format național de 10 cifre;

(iv) adresa e-mail pentru a avea o alta alternativa de comunicare cu câștigătorii cu privire la comunicările/ formalitățile de acordare a premiului;

(v) data nasterii - va fi colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 16 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie

(vi) codul numeric personal;

(vii) contul bancar, necesar pentru transferul sumei aferente premiului acordat participanților desemnați castigatori ai Campaniei;

(viii) seria si numarul cartii de identiate, necesare in vedera îndeplinirii formalităților de acordare a premiului in numerar conform reglementarilor fiscale in vigoare pentru participanții desemnați castigatori ai Campaniei si care la momentul acordării premiului nu dețin cont bancar.

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare.

 

3. Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale participanților castigatori la Campanie vor fi prelucrate de către Operator prin intermediul Împuternicitilor în vederea:

(i) organizării și desfășurării Campaniei;

(ii) desemnării și validării câștigătorilor;

(iii) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului.

 

4. Temeiul juridic al prelucrării

Datele vor fi prelucrate în temeiul interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a anexelor la acesta.

 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator prin Imputerniciti vor fi dezvăluite bancii prin intermediul careia se va efectua transferul contravalorii premiului castigat, precum si notarului, in vederea intorcmirii formalitatilor de acordare a Premilor/Marelui Premiu, dupa caz, si autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. 

 

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale castigatorilor cuprinse in procesele verbale de predare-primire a premiilor, vor fi stocate de catre Operator, conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Imputernicitii va sterge datele cu caracter personal ale Participantilor in termen de 60 de zile de la data incetarii Campaniei, cu exceptia datelor castigatorilor carora Imputernicitii le-a acordat in mod direct premiul, in acest caz fiind aplicabile prevedereile mentionate anterior.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor care nu sunt cuprinse in procesele verbale de predare primire a premiilor vor fi distruse de catre Operator in termen de 60 zile, Operatorul impunand aceeasi obligatie si Imputernicitilor. 

Pe intreaga perioada de stocare, datele cu caracter personal nu vor fi utilizate in nici un alt scop decat cel pentru care sunt stocate in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare in materie de arhivare.

 

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal 

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor sub 16 ani

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 16 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 16 ani. In situatia in care Operatorul / Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 16 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 16 ani, Operatorul / Imputernicitul va sterge distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 

 

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului precum si Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificarii, desemnarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 

10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.  

 

11. Alte prevederi 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.