REGULAMENT Kiss Fm – CAMPANIE PROMOTIONALA "eMAG GENIUS” la KissFM 2020

REGULAMENT Kiss Fm – CAMPANIE  PROMOTIONALA "eMAG GENIUS” la KissFM 2020

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Campania "eMAG GENIUS" la KissFM (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de catre MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, („ORGANIZATORUL”) cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, pe postul de radio “KISS FM”, post a carui licenta este detinuta de societatea afiliata AG RADIO HOLDING SRL (“A.G. RADIO HOLDING”) si poate fi receptionat in Bucuresti, cat si in alte 56 de orase din Romania, denumiti împreuna Organizatorii.

Campania se va desfasura conform prezentului regulament („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, atat la sediul Organizatorului cat si prin afisare pe site-ul  www.kissfm.ro.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligat sa justifice aceasta decizie si fara a fi obligat la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.kissfm.ro  sau dupa anuntarea acestora pe postul radio Kiss FM. Scopul Campaniei este de promovarea a brandului eMAG.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pe postul de radio „Kiss FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 56 de orase din Romania, in Republica Moldova si pe Internet, pe site-ul www.kissfm.ro.

 SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in zilele de luni pana duminica, începând cu data de 24 iulie iunie 2020 si pana la data de 20 august 2020, inclusiv, in cadrul programului matinal al postului Kiss FM, in intervalul orar 07.00-10.00, clientul promovand serviciul/abonament Genius, de transport gratuit pentru cumparaturile efectuate la eMAG, in baza unui abonament special. In cadrul programului mentionat se vor premia raspunsurile corecte la intrebarile lansate de catre DJ, intrand telefonic in direct, cu premii, astfel: in perioada 24 iulie – 20 august 2020, de luni pana vineri, in total fiind acordate un numar de 10 (zece) premii, din partea clientului.

 SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci si produse eMAG, Kiss Fm.

SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

In vederea participării la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sau indirecte de catre Organizator. Cu toate acestea, participantii vor suporta cheltuielile normale pentru servicii care fac posibila participarea la Campanie, anuntarea castigatorilor, precum si servicii de Internet, telefonie, servicii radio, cheltuieli cu deplasarea la locul predarii premiu, etc.

Pentru participarea la aceasta campanie nu este necesara o inscriere prealabila. Inscrierea la campanie se va face la semnalul de concurs anuntat pe postul de radio Kiss Fm, prin intrarea in legatura telefonica directa,  la numarul de telefon 0722 20 60 20 (tarif normal).

Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfuncționalități ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.

Prin inscrierea la Concursul Campaniei, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acceptarii regulilor si conditiilor ce le sunt aplicabile, participarea la concursul Campaniei implicand obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Premierea ascultatorilor se va desfasura in intervalul 24 iulie – 20 august 2020 inclusiv, in cadrul programului  matinal al postului Kiss FM, din intervalul orar 07.00 -10.00, o editie pe zi,  in zilele de luni pana vineri inclusiv. In total fiind organizate 10 (zece) editii de concurs.

In intervalul 07.00 -10.00, realizatorii programului vor invita ascultatorii sa raspunda corect, in direct, la numarul de telefon 0722 20 60 20 (tarif normal), la o intrebare hazlie, cu mai multe variante de raspuns incluse, urmarind promovarea serviciului de transport gratuit, pe baza de abonament, Genius_eMAG. Intrebarile sunt diferite in fiecare zi a campaniei si sunt lansate de catre DJ dupa anuntarea concursului. Primul ascultator care intră in direct si da raspunsul corect, va fi declarat castigator de catre DJ-ii, pentru editia respective. Decizia lor este finala. Mecanismul se repeta la fiecare editie de concurs din cadrul Campaniei.

Raspunsurile care contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi luate in considerare ca fiind raspunsuri corecte, legatura telefonica cu participantul la campanie va fi intrerupta si participantul descalificat. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea privind continutul raspunsurilor, sau pentru raspunsuri care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la campanie.

Un participant se poate inscrie la toate editiile de concurs ale Campaniei, insa poate castiga un singur premiu, o singura data pe toata perioada desfasurarii Campaniei. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

Premile oferite castigatorilor concursurilor, in cadrul campaniei,  constau in 40 (patru zece) abonamente anuale  eMAG Genius prin intermediul carora castigatorii beneficiaza de transport gratuit pentru  sute de mii de produse din reteaua nationala eMAG, valoarea unui premiu fiind cate 4 (patru) abonamente anuale (valoare abonament 99 ron, cu TVA inclus), in  valoare de 396 lei cu TVA inclus, pentru fiecare castigator si 3 prieteni ai sai

Valoarea totala a premiilor puse in joc este de 3.960 lei cu TVA inclus.

Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectării prezentului regulament de catre Organizatorul Campaniei, astfel ca din momentul in care premiile oferite in cadrul Campaniei nu se mai afla in posesia Organizatorului, respectiv din momentul incheierii procesului verbal dintre Organizator si castigator sau intrării in posesia premiului, toate riscurile legate de acestea se transfera la castigator.

Nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi sau acordarea contravalorii premiului in bani si nici nu se poate cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/optiunilor premiilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de adauga la concursurile Campaniei si alte premii in afara de cele enuntate mai sus, sub conditia comunicarii acestora pe postul de radio Kiss Fm sau pe site-ul www.kissfm.ro.

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la data participarii la campanie.

Nu pot participa la campaniei angajatii Organizatorului, MGSI, ai societatii A.G. Radio Holding SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „Kiss FM”), precum si ai celorlalte firme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

Organizatorii isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Daca este cazul, Organizatorul va calcula pentru fiecare Participant desemnat Câștigător si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform art. 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru claritate se specifica ca, Organizatorul va achita impozitul pentru veniturile provenite din premii in numele fiecarui participant desemnat castigator, reglementat de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care va fi virat la bugetul de stat. Impozitul cu retinere la sursa este de 10% si se aplica asupra diferentei dintre valoarea in lei a premiului si suma de 600 de lei.  Daca suma de 600 de lei este modificata in baza dispozițiilor legale in vigoare la momentul acordării premiului, se va lua in considerare suma astfel modificata.

 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 SECŢIUNEA 10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe postul de radio „Kiss FM”, conform celor enuntate la sectiunea 6 de mai sus, urmand ca, ulterior, dupa caz sa intre in posesia premiului sau sa completeze un formular de intrare in posesie a premiului, care se va încheia cu Organizatorul.

Un reprezentant al Organizatorului va contacta castigatorul telefonic, in minimum 15 zile lucratoare de la data castigarii concursului Campaniei, in vederea confirmării datelor comunicate inițial si eventual completării acestora cu datele necesare pentru acordarea/intrarea in posesia premiului.

Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta si numar de telefon) furnizate DJiilor, si cele furnizate ulterior desemnarii participantului respectiv drept castigator al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorul sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordarea premiului.

Premiile Campaniei sunt acordate dupa intocmirea formalitatilor necesare de punere in posesie, care se pot realiza fie prin transmiterea premiilor direct Câștigătorului, fie prin încheierea unui Proces verbal sau chiar sub semnătura de primire.

Participantii care castiga una dintre editiile de concurs ale campaniei, nu mai au dreptul sa participe la aceasta campanie dupa momentul castigarii premiului.

In cazul in care un participant se inscrie din nou in campanie, dupa castigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou un premiu.

Formalitățile necesare de punere in posesie se vor realiza de către Organizatorul Campaniei, in minimum 15 zile lucratoare si maximum 30 de zile lucratoare de la data castigarii editiei concursului campaniei. Organizatorul va putea decide ca formalitatile de punere in posesie se vor intocmi in Bucuresti la sediul Organizatorului sau in orice alta locatie.

Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

SECTIUNEA 10 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la acesta Campanie vor fi colectate date cu caracter personal de la Participantii la Campanie. Fiecare Participant înțelege necesitatea prelucrarii datelor personale in vederea desfasurarii Campaniei in bune conditii. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopul desemnarii castigatorului si acordarii premiului stabilit prin prezentul Regulament.

-Pentru activitati ulterioare de marketing direct / publicitate / reclama, orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua in baza consimtamantului Participantilor. Organizatorul garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi efectuata cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal („Regulamentul UE”).

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor castigatori, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate si doar in scopul prelucrarii acestor date personale in vederea desfasurarii prezentei Campanii.

Drepturile Participantilor privind datele cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal prelucrate in baza prezentului Regulament, durata si scopul prelucrarii precum si orice alte detalii relative prelucrarii datelor cu caracter personal sunt redate in cadrul Anexei 1 ”Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Dupa aceasta data, nicio sesizare nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

 In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, dupa intrarea in posesia acestuia si semnarea procesului verbal de primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.kissfm.ro sau pe postul de radio Kiss Fm.

 SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.kissfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Regulamentul Campaniei se completează cu Regulamentul general privind premiile castigate in cadrul concursurilor KissFM afisat pe site-ul www.kissfm.ro.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul www.kissfm.ro si/sau anuntarii modificarilor pe postul de radio Kiss Fm.

Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme, la cel mai recent dintre urmatoarele 2(doua) momente:

 1. la publicarea pe site a Regulamentului modificat
 2. la prima anuntare a modificarilor pe postul de radio „KISS FM”

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

- Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal, împuternicitul/împuterniciții și subîmputernicitul/ subîmputerniciții

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul A.G.RADIO HOLDING S.R.L., cu sediul  în Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera D, Sector 3, Bucuresti, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/4780/2013, având CUI 31491668, atribut fiscal [RO], în calitate de Împuternicit al Operatorului (denumită in cele ce urmează “ Împuternicit”)

prin intermediul ADWORKS MEDIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Apolodor, Nr. 13-15, Sc. 1, Et. 4, Ap. 24, sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/2588/2006, CIF RO18393450, în calitate de Imputernicit

Datele de contact ale Operatorului/Împuternicitului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele:

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021 318 8000, email:privacy@mgsi.ro;

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul prin intermediul Sub-Împuternicitului va colecta de la participanții castigatori următoarele categorii de date cu caracter personal cu scopul înmânării premiului si a intocmirii procesului verbal de predare primire:

(i)           nume;

(ii)          prenume;

(iii)         număr de telefon mobil în format național de 10 cifre;

(iv)         adresa e-mail pentru a avea o alta alternativa de comunicare cu câștigătorii cu privire la comunicările/ formalitățile de acordare a premiului sau inmanarea a premiului;

(v)          data nasterii - va fi colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie

 1. Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale participanților castigatori la Campanie vor fi prelucrate de către Operator prin intermediul Împuternicitilor în vederea:

(i)           organizării și desfășurării Campaniei;

(ii)          desemnării și validării câștigătorilor;

(iii)         atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului.

 1. Temeiul juridic al prelucrării

Datele vor fi prelucrate în temeiul interesului legitim si pentru executarea unui contract, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a anexelor la acesta.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator prin Împuternicit vor fi dezvăluite imputernicitilor, curierului prin intermediul caruia se va transmite premiul castigat, bancii prin intermediul careia se va efectua transferul contravalorii impozitului premiului castigat, precum si autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei;

Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Sub-Împuterniciții vor sterge datele cu caracter personal ale Participantilor declarati castigatori in termen de 60 de zile de la data declarării acestora castigatori.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor care nu sunt cuprinse in documentele justificative de predare primire a premiilor vor fi distruse de catre Operator in termen de 60 zile, Operatorul impunand aceeasi obligatie si Imputernicitilor si Sub-imputernicitilor.

Pe intreaga perioada de stocare, datele cu caracter personal nu vor fi utilizate in nici un alt scop decat cel pentru care sunt stocate in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare in materie de arhivare.

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i)           dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii)          dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)         dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)         dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v)          dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi)         dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii)        dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)       dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP – www.dataprotection.ro).

 

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul / Imputernicitul / Sub-Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului / Sub-Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul / Imputernicitul / Sub-Imputernicitul va sterge distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului precum si Subimputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii inteleg faptul ca furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, au ca scop includerea acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 1. Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Prezentul Regulament s-a redactat si emis in data de 23.07.2020

Organizator

 

 

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L,