Regulament Kiss FM Terminatorul de Facturi

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Campania „TERMINATORUL DE FACTURI!” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de catre MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, („Organizatorul”) cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, pe postul de radio “KISS FM”, post a carui licenta este detinuta de societatea afiliata AG RADIO HOLDING SRL (“AG RADIO HOLDING”) si poate fi receptionat in Bucuresti, cat si in alte 56 de orase din Romania.

Campania se va desfasura conform prezentului regulament („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, atat la sediul Organizatorului cat si prin afisare pe site-ul  www.kissfm.ro.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligati sa justifice aceste decizii si fara a fi obligati la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.kissfm.ro  sau dupa anuntarea acestora pe postul radio Kiss FM. Scopul Campaniei este de crestere a audientei radioului KissFM.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pe postul de radio „Kiss FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 56 de orase din Romania, in Republica Moldova si pe Internet, pe site-ul www.kissfm.ro.

 SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

Campania se va desfasura in zilele de luni pana vineri, incepand cu data de 15 noiembrie 2021 si pana la data de 15 decembrie 2021, inclusiv, in cadrul programelor postului Kiss FM.

 SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Kiss FM.

SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

În sensul prezentului Regulament, participant este orice persoană majoră care se înscrie în concurs.

In vederea participării la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sau indirecte de catre Organizator. Cu toate acestea, participantii vor suporta cheltuielile normale pentru servicii care fac posibila participarea la Campanie, anuntarea castigatorilor, precum si servicii de Internet, telefonie, servicii radio, cheltuieli cu deplasarea la locul predarii premiu, etc.

Pentru participarea la aceasta campanie este necesara o inscriere prealabila pe www.kissfm.ro, respectand cerintele din formularul de inscriere. Participarea la campanie se poate face la semnalul de concurs anuntat pe postul de radio Kiss Fm, prin apelarea numarului de telefon 0722 20 60 20 (tarif normal).

Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfuncționalități ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.

Prin inscrierea la Concursul Campaniei, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acceptarii regulilor si conditiilor ce le sunt aplicabile, participarea la concursul Campaniei implicand obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Concursul “TERMINATORUL DE FACTURI!" se va desfasura in intervalul 15 noiembrie – 15 decembrie 2021 inclusiv, in fiecare zi de luni pana vineri, in cadrul programelor postului Kiss FM din intervalul 07:00-22:00, o editie pe zi. Organizatorul poate decide suplimentarea editiilor de concurs pe durata derularii Campaniei, comunicând public aceasta prin anunțurile realizate in timpul programelor sale.

In intervalul 07:00-22:00, realizatorii de program (DJ-ii) Kiss FM vor da semnalul de concurs. 

Vor selecta 3 (trei) mesaje aparținând la 3 (trei) persoane diferite dintre cele inscrise in prealabil in formularul de pe site-ul www.kissfm.ro si vor indemna aceste persoane sa apeleze postul de radio, la numarul de telefon 0722206020, intr-un interval finit de timp, comunicat ascultatorilor, pe postul de radio de catre Dj-ii Kiss FM. 

Prima persoana - din cele ale căror mesaje au fost selectate – care va apela telefonic studioul Kiss FM la numarul precizat mai sus si va intra in legatura directa cu Dj-ii Kiss FM va fi declarata castigatoare.  Cele 3 (trei) persoane alese pentru a apela studioul postului de radio vor fi selectate in baza mesajului personal inclus in formularul de inscriere, criteriul avut in vedere fiind creativitatea mesajelor primite conform deciziei DJ-ilor Kiss FM. 

In cazul in care niciuna dintre persoanele selectate si indicate nu reuseste sa apeleze studioul Kiss FM la numarul de telefon de mai sus, la semnalul de concurs, in intervalul de timp alocat in acest sens si sa intre in legatura cu realizatorii de program, mecanismul campaniei se repeta in programul urmator din cursul zilei sau din ziua următoare, fiind selectate alte 3 (trei) mesaje și indicate alte 3 (trei) persoane, in baza aceluiasi mecanism.

Mecanismul se repeta la fiecare editie de concurs din cadrul Campaniei.

Raspunsurile care contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi luate in considerare ca fiind raspunsuri corecte, legatura telefonica cu participantul la campanie va fi intrerupta si participantul descalificat. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea privind continutul raspunsurilor sau pentru raspunsuri care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la campanie.

Un participant se poate inscrie o singura data si poate castiga un singur premiu pe toata perioada desfasurarii campaniei. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat.


SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

Valoarea totala neta a premiilor puse in joc este de 34.500 de Lei. Valoarea neta a unui premiu acordat este de 1.500 lei. 

Valoarea totala neta a premiilor puse in joc de catre organizator poate fi suplimentata de catre acesta in cazul in care decide suplimentarea editiilor de concurs.

Premiile acordate vor fi virate in conturile banacare indicate de catre castigatori si deschise pe numele acestora.

Premiul va fi acordat cu conditia ca participantul inscris sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

Nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi sau acordarea contravalorii premiului in bani si nici nu se poate cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/optiunilor premiilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de adauga la concursurile Campaniei si alte premii in afara de cele enuntate mai sus, sub conditia comunicarii acestora pe postul de radio Kiss Fm sau pe site-ul www.kissfm.ro.

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania „TERMINATORUL DE FACTURI!" poate participa orice persoana de nationalitate romana, care a implinit varsta de 18 la pana la momentul inceperii campaniei. 

Nu pot participa la promotie angajatii Organizatorului, ai societatii A.G. Radio Holding SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „Kiss FM”), precum si ai celorlalte firme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula, va retine de la Participantul desemnat Câștigător si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform art. 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Impozitul cu retinere la sursa este de 10% si se aplica asupra diferentei dintre valoarea in lei a premiului si suma de 600 de lei.  Daca suma de 600 de lei este modificata in baza dispozitiilor legale in vigoare la momentul acordarii premiului, se va lua in considerare suma astfel modificata.

 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 SECŢIUNEA 10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe postul de radio „Kiss FM”, conform celor enuntate la sectiunea 6 de mai sus, urmand ca, ulterior, dupa caz sa intre in posesia premiului sau sa completeze un formular de intrare in posesie a premiului, care se va încheia cu Organizatorul.

Reprezentantul Organizatorului va contacta castigatorul telefonic, in minimum 10 zile lucratoare de la data castigarii concursului campaniei, in vederea confirmarii datelor comunicate initial si eventual completarii acestora cu datele necesare pentru acordarea premiului.

Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta si numar de telefon) furnizate realizatorilor de programe, si cele furnizate ulterior desemnarii participantului respectiv drept castigator al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorul sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordarea premiului.

Premiile Campaniei sunt acordate dupa intocmirea formalitatilor necesare de punere in posesie, care se pot realiza prin virament bancar.

Participantii care castiga una dintre editiile de concurs ale campaniei, nu mai au dreptul sa participe la aceasta campanie dupa momentul castigarii premiului.

In cazul in care un participant se inscrie din nou in campanie, dupa castigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou un premiu.

Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii de concurs a campaniei este din Bucuresti, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la sediul Organizatorului: Bucuresti, Splaiul Unirii nr.165, TN Offices 1,  Etaj 10, Camera B, Sector 3, dupa caz, in minimum 10 zile lucratoare si maximum 30 zile lucratoare de la data castigarii editiei campaniei.

Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii de concurs a campaniei are domiciliul in alt oras decat Bucuresti, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la cea mai apropiata statie locala „Kiss FM” de localitatea in care domiciliaza, in minimum 10 zile lucratoare si maximum 30 de zile lucratoare de la data castigarii editiei concursului campaniei. In situatia in care castigatorul castiga, pe langa premiul in bani, si un premiu bonus constand intr-un obiect, Organizatorul va putea decide ca formalitatile de punere in posesie se vor intocmi in Bucuresti.

Organizatorul poate prelungi acest termen (de 30 de zile lucratoare) atunci când din motive organizatorice nu pot încheia formalitățile de acordare a premiului înăuntrul termenului, cu condiția ca noul termen si situațiile ce au determinat întârzierea formalităților sa fie comunicate câștigătorilor.

SECTIUNEA 10 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la acesta Campanie vor fi colectate date cu caracter personal de la Participantii la Campanie. Fiecare Participant major înțelege necesitatea prelucrarii datelor personale in vederea desfasurarii Campaniei in bune conditii șu își exprimă acordul explicit cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorului înscris în conformitate cu prevederile Regulamentului. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopul organizării concursului, desemnarii castigatorului si acordarii premiului stabilit prin prezentul Regulament.

 -Pentru activitati ulterioare de marketing direct / publicitate / reclama, orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua in baza consimtamantului Participantilor. Organizatorul garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi efectuata cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal („Regulamentul UE”).

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor castigatori, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate si doar in scopul prelucrarii acestor date personale in vederea desfasurarii prezentei Campanii. 

Drepturile Participantilor privind datele cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal prelucrate in baza prezentului Regulament, durata si scopul prelucrarii precum si orice alte detalii relative prelucrarii datelor cu caracter personal sunt redate in cadrul Anexei 1 ”Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania "TERMINATORUL DE FACTURI!" va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.kissfm.ro sau pe postul de radio Kiss Fm.

 SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.kissfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Regulamentul Campaniei se completează cu Regulamentul general privind premiile castigate in cadrul concursurilor KissFM afisat pe site-ul www.kissfm.ro.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul www.kissfm.ro si/sau anuntarii modificarilor pe postul de radio Kiss Fm. 

Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme, la cel mai recent dintre urmatoarele 2(doua) momente:

a) la publicarea pe site a Regulamentului modificat

b) la prima anuntare a modificarilor pe postul de radio „KISS FM”

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei „Terminatorul de facturi!” 2021 - (“Campania”)

- Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal, împuternicitul/împuterniciții și subîmputernicitul/ subîmputerniciții

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, („Organizatorul”) cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul A.G.RADIO HOLDING S.R.L., cu sediul  în Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera D, Sector 3, Bucuresti, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/4780/2013, având CUI 31491668, atribut fiscal [RO], în calitate de Împuternicit al Operatorului (denumită in cele ce urmează “Împuternicit”)

prin intermediul ADWORKS MEDIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Apolodor, Nr. 13-15, Sc. 1, Et. 4, Ap. 24, sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/2588/2006, CIF RO18393450, în calitate de Imputernicit al Operatorului (denumită in cele ce urmează “ Sub-Împuternicit ”)

Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: 

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021 318 8000, email:privacy@mgsi.ro; 

2. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul prin intermediul Împuternicitului va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal cu scopul înscrierii și participării la Concurs:

nume și prenume;

localitate de domiciliu;

numar telefon;

data nasterii – pentru verificarea condiției de vârstă;

mesajul transmis..

În cadrul Campaniei, Operatorul prin intermediul Împuternicitului va colecta suplimentar de la participantul care a fost declarat câștigător  următoarele categorii de date cu caracter personal în scopul înmânării premiului:

(i) adresa e-mail pentru a avea o alta alternativa de comunicare cu câștigătorii cu privire la comunicările/ formalitățile de acordare a premiului;

â(iii) codul numeric personal – necesar pentru plata impozitului asupra câștigurilor din premii.

(iv) contul bancar, necesar pentru transferul sumei aferente premiului acordat participanților desemnați castigatori ai Campaniei;

3. Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator prin intermediul Împuternicitului în vederea:

(i) organizării și desfășurării Campaniei;

(ii) desemnării și validării câștigătorilor;

(iii) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului.

4. Temeiul juridic al prelucrării

Datele vor fi prelucrate în temeiul interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a anexelor la acesta.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator prin Imputerniciti vor fi dezvăluite Imputernicitilor, bancii prin intermediul careia se va efectua transferul contravalorii premiului castigat, precum si autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. 

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei, cu exceptia situatiei in care au optat pentru primirea de alte informatii din partea Imputernicitului/operatorului cum ar fi newsletter, marketing, etc;

Datele cu caracter personal ale castigatorilor cuprinse in procesele verbale de predare-primire a premiilor, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Imputernicitii vor sterge datele cu caracter personal ale Participantilor declarati castigatori in termen de 60 de zile de la data declararii acestora castigatori.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor care nu sunt cuprinse in procesele verbale de predare primire a premiilor vor fi distruse de catre Operator in termen de 60 zile, Operatorul impunand aceeasi obligatie si Imputernicitului. 

Pe intreaga perioada de stocare, datele cu caracter personal nu vor fi utilizate in nici un alt scop decat cel pentru care sunt stocate in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare in materie de arhivare.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal 

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

8. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului precum si Subimputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit si Subimputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.  

11. Alte prevederi 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Organizator

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L