Regulament Campania Kiss FM - Neversea - mai-iunie 2022

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

Campania „Kiss FM-Neversea” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de catre MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, („Organizatorul”) cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, pe postul de radio “KISS FM”, post a carui licenta este detinuta de societatea afiliata AG RADIO HOLDING SRL (“AG RADIO HOLDING”) si poate fi receptionat in Bucuresti, cat si in alte 56 de orase din Romania.

Campania se va desfasura conform prezentului regulament („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, atat la sediul Organizatorului cat si prin afisare pe site-ul  www.kissfm.ro.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligat sa justifice aceste decizii si fara a fi obligat la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.kissfm.ro  sau dupa anuntarea acestora pe postul radio Kiss FM. Scopul Campaniei este de crestere a audientei radioului KissFM.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pe postul de radio „Kiss FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 56 de orase din Romania, in Republica Moldova si pe Internet, pe site-ul www.kissfm.ro.

 SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

Campania se va desfasura incepand cu data de 16 mai 2022 si pana la data de 17 iunie 2022, inclusiv, in cadrul programelor postului Kiss FM.

 SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Kiss FM, Neversea Festival.

SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

În sensul prezentului Regulament, participant este orice persoană care a implinit varsta de 18 la pana la momentul inceperii campaniei și care se înscrie în concurs prin completarea formularului disponibil pe site-ul www.kissfm.ro.

In vederea participării la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sau indirecte de catre Organizator. Cu toate acestea, participantii vor suporta cheltuielile normale pentru servicii care fac posibila participarea la Campanie, anuntarea castigatorilor, precum si servicii de Internet, telefonie, servicii radio, cheltuieli cu deplasarea la locul predarii premiu, etc.

Pentru participarea la aceasta campanie este necesara o inscriere prealabila pe www.kissfm.ro, respectand cerintele din formularul de inscriere. 

Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfuncționalități ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.

Prin inscrierea la Concursul Campaniei, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acceptarii regulilor si conditiilor ce le sunt aplicabile, participarea la concursul Campaniei implicand obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Concursul “Kiss FM-Neversea" se va desfasura in intervalul 16 mai 2022 – 17 iunie 2022 inclusiv, in cadrul programelor postului Kiss FM din intervalul 07:00-22:00, de luni pana vineri, avand ca scop selectarea de castigatori bilete la festivalul Neversea.

In intervalul 16 mai 2022 - 17 iunie 2022 ascultatorii care doresc sa participe la concursul Kiss FM-Neversea vor asculta programele de radio ale Kiss FM si vor raspunde provocarilor si intrebarilor lansate de realizatorii de programe Kiss FM.

Selectia castigatorilor, se va face in baza mesajelor trimise pe whatsapp-ul postului de radio 0722206020 (numar cu tarif normal) sau a raspunsurilor primite in direct si sunt la latitudinea realizatorilor de programe Kiss FM care vor alege fie <raspunsurile corecte> fie <mesajele care ii vor impresiona cel mai mult> (frumusete, originalitate, sinceritate), in functie de provocarile lansate de realizatori.

Raspunsurile care contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi luate in considerare ca fiind raspunsuri corecte, iar daca se va intra in legatura telefonica cu unul dintre participanti si limbajul folosit este vulgar sau tendentios, legatura telefonica cu participantul la campanie va fi intrerupta si participantul descalificat. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea privind continutul raspunsurilor sau pentru raspunsuri care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la campanie.


SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

Premiile oferite sunt: cate 1 invitatie dubla la Festivalul Neversea (7 - 10 iulie 2022) la fiecare editie de concurs. Cost premiu: 1474 lei.

In total se vor acorda 20 premii.

Valoarea totala a premiilor puse in joc este de 29.480 de Lei. 

Din momentul in care premiile oferite in cadrul Campaniei nu se mai afla in posesia Organizatorului, respectiv din momentul incheierii procesului verbal dintre Organizator si castigator, toate riscurile legate de acestea se transfera la castigator.

Premiul va fi acordat cu conditia ca participantul inscris sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

Nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi sau acordarea contravalorii premiului in bani si nici nu se poate cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/optiunilor premiilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de adauga la concursurile Campaniei si alte premii in afara de cele enuntate mai sus, sub conditia comunicarii acestora pe postul de radio Kiss Fm sau pe site-ul www.kissfm.ro.

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania „Kiss FM-Neversea" poate participa orice persoana de nationalitate romana, care a implinit varsta de 18 la pana la momentul inceperii campaniei. 

Nu pot participa la promotie angajatii Organizatorului, ai societatii A.G. Radio Holding SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „Kiss FM”), precum si ai celorlalte firme implicate in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula, va retine de la Participantul desemnat Câștigător si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform art. 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Impozitul cu retinere la sursa este de 10% si se aplica asupra diferentei dintre valoarea in lei a premiului si suma de 600 de lei.  Daca suma de 600 de lei este modificata in baza dispozitiilor legale in vigoare la momentul acordarii premiului, se va lua in considerare suma astfel modificata.

 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 SECŢIUNEA 10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe postul de radio „Kiss FM”, conform celor enuntate la sectiunea 6 de mai sus, urmand ca, ulterior, dupa caz sa intre in posesia premiului sau sa completeze un formular de intrare in posesie a premiului, care se va încheia cu Organizatorul.

Reprezentantul Organizatorului va contacta castigatorul telefonic, in minimum 10 zile lucratoare de la data castigarii concursului campaniei, in vederea confirmarii datelor comunicate initial si eventual completarii acestora cu datele necesare pentru acordarea premiului.

Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta si numar de telefon) furnizate realizatorilor de programe, si cele furnizate ulterior desemnarii participantului respectiv drept castigator al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorul sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordarea premiului.

Premiile Campaniei sunt acordate dupa intocmirea formalitatilor necesare de punere in posesie, care se pot realiza fie prin transmiterea premiilor direct Câștigătorului prin curier, fie prin încheierea unui Proces verbal sau chiar sub semnătura de primire.

Participantii care castiga una dintre editiile de concurs ale campaniei, nu mai au dreptul sa participe la aceasta campanie dupa momentul castigarii premiului.

In cazul in care un participant se inscrie din nou in campanie, dupa castigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou un premiu.

Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii de concurs a campaniei este din Bucuresti, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la sediul Organizatorului: Bucuresti, Splaiul Unirii nr.165, TN Offices 1,  Etaj 10, Camera B, Sector 3, dupa caz, in minimum 10 zile lucratoare si maximum 30 zile lucratoare de la data castigarii editiei campaniei.

Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii de concurs a campaniei are domiciliul in alt oras decat Bucuresti, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi la cea mai apropiata statie locala „Kiss FM” de localitatea in care domiciliaza, in minimum 10 zile lucratoare si maximum 30 de zile lucratoare de la data castigarii editiei concursului campaniei. In situatia in care castigatorul castiga, pe langa premiul in bani, si un premiu bonus constand intr-un obiect, Organizatorul va putea decide ca formalitatile de punere in posesie se vor intocmi in Bucuresti.

Organizatorul poate prelungi acest termen (de 30 de zile lucratoare) atunci când din motive organizatorice nu pot încheia formalitățile de acordare a premiului înăuntrul termenului, cu condiția ca noul termen si situațiile ce au determinat întârzierea formalităților sa fie comunicate câștigătorilor.

In cazul particular al premiilor constand in bilete la spectacole, perioada de acordare a premiilor se va ajusta in functie de data spectacolelor, respectiv premiile vor fi acordate nu mai tarziu de 2 zile inaintea datei spectacolului/inceperii festivalului.


SECTIUNEA 10 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la acesta Campanie vor fi colectate date cu caracter personal de la Participantii la Campanie. Fiecare Participant major înțelege necesitatea prelucrarii datelor personale in vederea desfasurarii Campaniei in bune conditii șu își exprimă acordul explicit cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorului înscris în conformitate cu prevederile Regulamentului. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopul organizării concursului, desemnarii castigatorului si acordarii premiului stabilit prin prezentul Regulament.

 -Pentru activitati ulterioare de marketing direct / publicitate / reclama, orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua in baza consimtamantului Participantilor. Organizatorul garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi efectuata cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal („Regulamentul UE”).

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor castigatori, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate si doar in scopul prelucrarii acestor date personale in vederea desfasurarii prezentei Campanii. 

Drepturile Participantilor privind datele cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal prelucrate in baza prezentului Regulament, durata si scopul prelucrarii precum si orice alte detalii relative prelucrarii datelor cu caracter personal sunt redate in cadrul Anexei 1 ”Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”.


SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

 In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania "Kiss FM-Neversea va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.kissfm.ro sau pe postul de radio Kiss FM.

 SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.kissfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Regulamentul Campaniei se completează cu Regulamentul general privind premiile castigate in cadrul concursurilor Kiss FM afisat pe site-ul www.kissfm.ro.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul www.kissfm.ro si/sau anuntarii modificarilor pe postul de radio Kiss FM. 

Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme, la cel mai recent dintre urmatoarele 2(doua) momente:

a) la publicarea pe site a Regulamentului modificat

b) la prima anuntare a modificarilor pe postul de radio „KISS FM”

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei „Terminatorul de facturi!” 2021 - (“Campania”)

- Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal, împuternicitul/împuterniciții și subîmputernicitul/ subîmputerniciții

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, („Organizatorul”) cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul A.G.RADIO HOLDING S.R.L., cu sediul  în Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera D, Sector 3, Bucuresti, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/4780/2013, având CUI 31491668, atribut fiscal [RO], în calitate de Împuternicit al Operatorului (denumită in cele ce urmează “Împuternicit”)

prin intermediul ADWORKS MEDIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Apolodor, Nr. 13-15, Sc. 1, Et. 4, Ap. 24, sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/2588/2006, CIF RO18393450, în calitate de Imputernicit al Operatorului (denumită in cele ce urmează “ Sub-Împuternicit ”)

Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: 

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021 318 8000, email:privacy@mgsi.ro; 

Datele de contact ale Imputernicitului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: 

A.G.RADIO HOLDING S.R.L., cu sediul  în Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera D, Sector 3, Bucuresti, Romania: telefon: 021 318 8000, email:privacy@kissfm.ro;

2. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul prin intermediul Împuternicitului va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal cu scopul înscrierii și participării la Concurs:

nume și prenume;

localitate de domiciliu;

numar telefon;

data nasterii va fi colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor  - persoana adulta, este conform Regulamentului, adica peste 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie..

mesajul transmis in cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul prin intermediul Împuternicitului va colecta suplimentar de la participanttii declarati castigatori următoarele categorii de date cu caracter personal în scopul înmânării premiului:

(i) adresa e-mail pentru a avea o alta alternativa de comunicare cu câștigătorii cu privire la comunicările/ formalitățile de acordare a premiului;

(ii) codul numeric personal – necesar pentru retinerea si virarea impozitului aferent veniturilor din premii;

(iii) vocea și imaginea în cadrul participarii la emisiune, optiunile in cadrul testelor organizate in emisiune.

3. Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator prin intermediul Împuternicitului în vederea:

(i) organizării și desfășurării Campaniei;

(ii) desemnării și validării câștigătorilor;

(iii) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului.

4. Temeiul juridic al prelucrării

Datele vor fi prelucrate în temeiul interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a anexelor la acesta.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator prin Imputerniciti vor fi dezvăluite Imputernicitilor, bancii prin intermediul careia se va efectua transferul contravalorii premiului castigat, precum si autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. 

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei, cu exceptia situatiei in care au optat pentru primirea de alte informatii din partea Imputernicitului/operatorului cum ar fi newsletter, marketing, etc;

Datele cu caracter personal ale castigatorilor cuprinse in procesele verbale de predare-primire a premiilor, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Imputernicitii vor sterge datele cu caracter personal ale Participantilor declarati castigatori in termen de 60 de zile de la data declararii acestora castigatori.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor care nu sunt cuprinse in procesele verbale de predare primire a premiilor vor fi distruse de catre Operator in termen de 60 zile, Operatorul impunand aceeasi obligatie si Imputernicitului. 

Pe intreaga perioada de stocare, datele cu caracter personal nu vor fi utilizate in nici un alt scop decat cel pentru care sunt stocate in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare in materie de arhivare.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal 

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

8. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului precum si Subimputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit si Subimputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.  11. Alte prevederi 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Organizator

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L