REGULAMENT KISS FM - CAMPANIE PROMOTIONALA „Share The Epic”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI

Campania promoțională „Share The Epic” (denumită in cele ce urmeaza „Campania”) este organizat de catre  MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Unirii nr.165, TN Offices 1,  Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, pe postul de radio “KISS FM”, post a carui licenta este detinuta de societatea afiliata AG RADIO HOLDING SRL (“AG RADIO HOLDING”) (denumit in continuare in mod individual „Organizatorul”) pentru promovarea brandului Samsung, client reprezentat în relația cu organizatorul de către Agenția Publicis.

Campania se va desfășura conform prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participanții. Regulamentul este întocmit si adus la cunoștința publicului conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricărui solicitant, atat la sediul Organizatorului cat si prin afisare pe site-ul  www.kissfm.ro.   

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligat sa justifice aceste decizii si fara a fi obligat la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.kissfm.ro. Scopul Campaniei este de crestere a audientei radioului KissFM.


SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmand a fi difuzata pe postul de radio „KISS FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 56 de orase din Romania, in Republica Moldova si pe Internet, pe site-ul www.kissfm.ro 

 SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

Campania se va desfasura in zilele de luni pana vineri, in perioada 20-24 martie 2023  inclusiv.

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Kiss FM, Samsung.

SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

Pentru participarea la aceasta campanie nu este necesara o inscriere prealabila. Inscrierea la campanie se poate face la semnalul de concurs dat de Realizatorul programului radio desfasurat in direct, prin trimiterea unui mesaj prin care se raspunde la intrebarea zilei, folosind aplicatia WhatsApp.

Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.

Prin inscrierea la Concursurile Campaniei, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acceptarii regulilor si conditiilor ce le sunt aplicabile, inclusiv a acelora privind prelucrarea datelor cu caracter personal, participarea la Campanie implicand obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament. 

Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Campania va consta in organizarea unor concursuri cu premii, denumite in continuare si «concursuri». Astfel, in fiecare zi din cele 5 zile ale Campaniei, in cadrul programului „DesKiss dimineata”, difuzat pe postul de radio Kiss FM, de luni pana vineri intre orele 07.00-10.00, se va desfasura cate un concurs cu premii.

La semnalul de concurs, Realizatorii programului vor formula aceeași cerinta de concurs pe parcursul celor 5 zile de concurs si le vor cere ascultatorilor sa raspunda prin mesaj folosind aplicatia WhatsApp, la numarul de telefon 0720 20 60 20 (tarif normal). Realizatorii programului vor alege zilnic, la libera lor apreciere, cel mai interesant/haios/creativ raspuns al zilei, pe care il vor citi in direct si il vor declara castigatorul concursului din ziua respectiva pe autorul acestuia. Decizia lor este finala. Mecanismul se repeta in fiecare zi de concurs din cadrul Campaniei. In ziua de vineri, realizatorii vor alege dintre cei 5 castigatori ai saptamanii, unul singur care va fi premiat cu inca un premiu suplimentar.

Daca intr-o zi de concurs nu exista participanti, premiul aferent acelei zile se reporteaza pentru urmatoarea zi, cand se va acorda un premiu suplimentar, catre un al doilea castigator. Daca nici in urmatoarea zi nu se atribuie premiul, atunci acesta va ramane la dispozitia Organizatorului. 

Raspunsurile care contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi luate in considerare, legatura telefonica cu participantul la campanie va fi intrerupta, mesajul șters si participantul descalificat. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea privind continutul raspunsurilor sau pentru raspunsuri care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la campanie.

Un participant se poate inscrie la toate concursurile din cadrul Campaniei, insa poate castiga un singur premiu, o singura data pe toata perioada desfasurarii Campaniei. Daca se constata ca un ascultator declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

In cadrul Campaniei, se vor acorda cinci (5) premii (un premiu pe zi), catre 5 participanti castigatori (un castigator pe zi), fiecare premiu zilnic constând intr-o pereche de casti Galaxy Buds2 Pro White, in valoare de 890 lei, plus in ziua de vineri un telefon Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB in valoare de 6.950 lei. Valoarea totala a premiilor este de 11.400 lei net.  

Organizatorul va asigura si va răspunde pentru organizarea zilnica a concursului, contactarea și validarea câștigătorilor conform Regulamentului si pentru întreaga logistică necesară derulării Campaniei si acordarii premiului. 

Nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea/transferarea in alt mod a premiului castigat catre unul sau mai multi terti. 

Imposibilitatea Castigatorului de a intra în posesia premiului din motive independente de voinţa Organizatorului ii exonerează pe acestia din urma de orice răspundere. 

Toate cheltuielile de transmitere a premiilor, cad in sarcina Organizatorului.

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campania „Share The Epic” poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18  ani pana la data participarii la Campanie.

Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului,  AG Radio Holding SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „Kiss FM”), ai Samsung și ai agenției Publicis. Nu au dreptul de a participa la Campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

Organizatorul va lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile menționate. Refuzul de a furniza datele necesare stabilite dreptului de participare în Campanie și implicit validării dreptului de participare în Campanie, daca datele furnizate telefonic nu vor fi identice cu cele din documentele justificative ale castigatorilor, are drept consecință imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordării premiilor în cazul câștigătorilor desemnați.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor provenite din premii, reglementat de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca va fi cazul. 

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 SECŢIUNEA 10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii campaniei vor fi anuntati pe postul de radio „Kiss FM”, conform celor enuntate la sectiunea 6 de mai sus, urmand ca, ulterior, sa intre in posesia premiului si sa completeze un formular de intrare in posesie a premiului, care se va încheia cu Organizatorul.

Procedura de validare finala si de colectare a datelor castigatorilor va intra in sarcina Organizatorului.

In situatia in care se considera necesar, Organizatorul va contacta telefonic castigatorul, in maxim 10 zile lucratoare de la data finalizarii Campaniei, dar numai dupa incheierea procedurii de validare de catre Organizator, in vederea confirmarii datelor comunicate initial si eventual completarii acestora cu datele necesare pentru acordarea premiului.

Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta si numar de telefon) furnizate realizatorilor programului, si cele furnizate ulterior desemnarii participantului respectiv drept castigator al unui premiu acordat in baza prezentului Regulament, indreptatesc Organizatorul sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordarea premiului. Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun Participant sau se inscriu mai putini Participanti decat numarul estimat de premii, atunci premiile ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

In cazul in care un participant se inscrie din nou in Campanie, dupa castigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou un premiu, exceptie facand cei care vor castiga un alt tip de premiu.

Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu transmite Premiile astfel obtinute sau de a solicita restituirea acestora astfel primite si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. 

In cazul in care castigatorul este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica, acesta este indreptatit sa intre in posesia Premiului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

Formalitățile necesare de transmitere a premiilor se vor realiza in maximum 30 de zile lucrătoare de la data incheierii Campaniei, de către Organizator.

Organizatorul poate prelungi acest termen,  atunci cand din motive organizatorice nu pot incheia formalitatile de acordare a premiului inauntrul termenului maximal mentionat anterior, cu conditia ca noul termen si situatiile ce au determinat intarzierea formalitatilor sa fie comunicate castigatorilor.

Participantii nu au dreptul sa solicite alte produse sau servicii in schimbul premiului castigat si nici plata in numerar a premiului. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat prin utilizarea datelor de contact transmise catre Organizator sau refuza primirea premiului cu ocazia contactarii sale, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, care va ramane la dispozitia Organizatorului.

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la acesta Campanie vor fi colectate date cu caracter personal de la Participantii la Campanie. Fiecare Participant intelege necesitatea prelucrarii datelor personale in vederea desfasurarii Campaniei in bune conditii. Prelucrarea datelor se realizeaza in conformitate cu prevederile Anexei 1 la prezentul Regulament – „Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Pentru activitati ulterioare de marketing direct / publicitate / reclama, orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua in baza consimtamantului Participantilor. Organizatorul garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi efectuata cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal („Regulamentul UE”).

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor si le va utiliza numai in scopurile si in conditiile stabilite in Anexa 1 la prezentul Regulament. 

Drepturile Participantilor privind datele cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal prelucrate in baza prezentului Regulament, durata si scopul prelucrarii precum si orice alte detalii relative prelucrarii datelor cu caracter personal sunt redate in cadrul Anexei 1 ”Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului  cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Cel sesizat va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania „Share The Epic” va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.kissfm.ro

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.kissfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Prezentul regulament se completează cu prevederile generale privind premiile castigate in cadrul concursurilor Kiss FM afișate pe site-ul www.kissfm.ro 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul kissfm.ro. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare, cel mai devreme, la publicarea pe site a Regulamentului modificat.
ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei  „Share The Epic” (“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO (denumită in cele ce urmează “Operator”)

prin intermediul A.G.RADIO HOLDING S.R.L., cu sediul  în Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera D, Sector 3, Bucuresti, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/4780/2013, având CUI 31491668, atribut fiscal [RO], în calitate de Împuternicit al Operatorului (denumită in cele ce urmează “Împuternicit”)

Datele de contact pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: 

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, telefon: 021 318 8000, email: privacy@mgsi.ro.

A.G. RADIO HOLDING S.R.L., cu sediul  în Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera D, Sector 3, Bucuresti, Romania: telefon: 021 318 8000, email: privacy@kissfm.ro;


2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul prin intermediul Imputernicitului va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) nume;

(ii) prenume;

(iii) numar de telefon mobil in format national de 10 cifre;

(iv) data nasterii (data nasterii va fi colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie);


Suplimentar, de la participanții declarați câștigători, se va colecta:

(i) adresa postala pentru livrare a premiului/premiilor castigate la concurs.3. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului;

(iv) protejarii intereselor legitime (asigurarea dreptului la aparare in instanta)

4. Temeiul juridic al prelucrarii

 Datele vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim reprezentat de organizarea concursului, validarea castigatorilor, anuntarea castigatorilor si atribuirea premiilor, precum si pentru indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si fiscale, in cazul candidatilor declarati castigatori.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului, precum si autorităților, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare. 

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de [60] de zile de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Operator sau Imputernicit conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data acordarii premiului. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul sau Imputernicitul, dupa caz, va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Imputerniciti/ in termen de [60] de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal 

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor 

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul/Imputernicitul va sterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare/stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor lor personale in conformitate cu prezentul Regulament.

10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, si de a informa / obtine acordul participantilor (dupa caz) asupra modificarilor intervenite, inclusiv in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata conform Regulamentului Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament.  

11. Alte prevederi 

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.


ORGANIZATORUL:

Media Group Services International S.R.L.