Date furnizor de servicii de programe:

a) denumirea, statutul juridic şi sediul social : AG Radio Holding SRL, Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, et.10, sector 3, Bucuresti


b)  numele reprezentantului legal şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi
juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de
vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală: Florin Ciobîcă - Administrator Unic, SC Nova New Music Media SRL 99,9999% și Antenna Group BV 0,0001%

c) numele persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi ale celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială; Florin Ciobîcă Director General, Romeo Repta - Director Rețea și Dezvoltare, Daniel Klinger - Director Tehnic, Selma Iusuf - Redactor Șef

d) coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poştă electronică sau a
site-ului internet la care acesta poate fi contactat rapid, direct şi efectiv: office@kissfm.ro; office@magicfm.ro; www.kissfm.ro; www.magicfm.ro;

e) organismele de reglementare sau de supraveghere competente; www.cna.ro; www.ancom.org.ro